ALL RIGHTS RESERVED ©2023 ODP nl!nerdstein!nerdsteinerin

Toch wel enigszins ontnuchterd door de ontwikkelingen op Bayou waren we weer op Pacifica om wat bij te komen want we hadden nu wel een heel lelijk kantje gezien en hadden echt wat tijd nodig om daar in alle rust over te praten en het te verwerken. Na een paar weken was alles weer wat in z'n normale doen en begonnen we plannetjes te smeden wat met de valley aan te vangen als we Big Agro eruitgewerkt hadden. Hey, Bran! je hoeft geen Granny meer te spelen, je wordt het al in duplovoud en die schuinsmarcheerder wordt nu een echte Gramps. Huh? Amy of Ashley? Beiden! Waaat? Ze adopteren Linda en Mary op de Apache manier, want hun vader is overleden aan de complicaties van een MSRA infectie en de crematie is op last van de rechter verricht dus je kan de moord niet bewijzen. CPS is nu naarstig opzoek naar de kinderen want de moeder was overleden. Maar goed, je wordt nu Gran en Gramps voor dat tweetal, maar ze blijven op de ranch wonen want daar is ook hulp genoeg voor mary. Want de A's zijn niet bepaald babyproof mammies ondanks hun goede bedoelingen want daar is zelfs Linda beter in. Linda weet wat er gebeurd is en dat hebben die twee prima gedaan en een 'nDeem ceremonie maakte het voor Linda iets verteerbaarder, zei het met wat hulp van boven. De estate regelen we via Ten-four en dat komt verder in orde. Maar er zit een berg vastberadenheid in die kleine om de schuldigen aan te pakken, want ze weet nu wat er echt gebeurd is. Kan je dat verder in redelijk normale banen leiden want met haar 410 achter Big Agro aan gaan lijkt me geen goed plan. Inderdaad, maar je weet ook hoe het gaat met pubers en ponies dus is er extra afleiding naast de zorg voor Mary wat ze nu als haar taak ziet. Dus alles gaat redelijk z'n gangetje, voorzover dat mogelijk is dus. Ze waren al administratief verdwenen door migratie en zijn nu tribe papoose met apache namen. Nou, dat hebben die twee dan prima geregeld, nietwaar. Ja hoor, ze hebben echt geen helpend handje meer nodig voor dit soort zaken, maar dat wisten jullie vast ook allang. Eigenlijk wel, maar weten en het zien gebeuren is toch weer anders. Ja ja, jullie zijn echt niet meer voor elk detail nodig. We keken elkaar aan, en barstten in lachen uit. We woonden naar volle tevredenheid op Pacifica en zelfs midzomer was redelijk te doen nu we wat gewend waren. Zelfs een najaarsstorm hadden we redelijk doorstaan en viel best wel mee in ons grothuis dat intussen aanmerkelijk luxer geworden was en midzomer een airco de boel een stuk koeler hield. Een luxe condo ergens zou er dus niet komen want met de shuttle en een mini konden we overal terecht in europa als we er tussenuit wilden om wat cultuur te snuiven. Bovendien was de mini een prima vervoermiddel. Al met al vermaakten we ons prima als pensionado's die wat rondreisden en wat van de wereld bekeken en ondertussen ook de nodige rust opdeden want het was druk genoeg geweest en de boel een jaartje of wat op z'n beloop laten had ook wel z'n voordelen. Watervalley zou van karakter veranderen want Big Agro had de boel uiteindelijk maar verkocht want ze kregen te weinig water om hun agressieve landbouwtechnieken te kunnen volhouden. Maar er was nauwelijks belangstelling voor de uitgemergelde grond waar je nauwelijks meer nog normale landbouw op kon bedrijven. De beslissing die volgde was simpel, alle gebouwen en verhardingen werden gesloopt en na diepploegen werdt er klaver en ander bodemverbeteraars uitgezaaid en het oerwoudmengsel aan de randen als bufferzones. De rest van de valley was nu van PI en had nu twee grote eco-farms die nu een fatsoenlijke boterham konden verdienen. De eco-farming werdt een steeds aantrekkelijker deel van de markt want de prjzen waren beter voor non-gmo en gifvrije spullen die ook alszodanig gelabeld werden en FDA en USDA dielven uiteindelijk het onderspit over alle procedures die ze erover startten en de farmers hadden daar verder geen enkele financiële zorg over en dat deed Big Agro nog het meest pijn want het lieftst hadden ze al die verstierders van hun markt faillietgeprocedeerd maar dat werkte niet meer. De labelling bestond alleen uit een website en lotnummer en op de website kon je exact lezen wat er allemaal wel en vooral niet in zat en die trukendoos konden ze absoluut niets tegen doen. Tot in de state supreme courts toe verloren FDA en USDA alle procedures over de labeling zoals HMC die voerde. Maar daarmee was het leed niet geleden ze begonnen nu de canning aan te vallen en dus werdt dat een volgend verhaal en de oogst verdween nu in zijn geheel en alles werdt op stam verkocht zodat de farmer er vanaf was. Het oogsten werdt door HMC zelf gedaan en huurde daar locals voor. Product verdween en kwam later als Hartland Mom's Canning op de markt. Natuurlijk kwam daar ook weer gedoe over maar deze keer gaf de labeling meer dan duidelijk genoeg aan waar het product vandaan kwam en per lotnummer was nog immer elk detail te vinden. Dat was natuurlijk ook weer tegen het zere been van Big Agro want hun canneries mengden lager kwaliteiten in hun eindproduct en dat vondt je nimmer terug op hun labeling, dus bleef het heel erg stil want ons basis product was goedkoper en juist door onze labeling bracht het prime prijzen op in de diverse eco-shops van de steden waar normaliter alleen europees gelabelde spullen kon krijgen die voldeden aan eco keuren dus stonden de HMC potjes op de schappen tegen een wat lagere prijs dan de europese importen, maar de productie was niet zo groot dat de eu producten geen afzet meer hadden zodat er niet al te veel gedoe uit die hoek was en men vermoedde geknoei en wachtte op het vallen van de keuringsbijlen. De keuringen via de aankoop van consumenten product werden opgevoerd maar alles kwam er steeds met vlag en wimpel door. Ook FD_TV voer er wel bij als producent van vele programmaseries met als een van de successstories een serie 'weet wat je eet' over de hele agro en voedselindustrie van farm to de afvalbak thuis en vele afgestudeerden van Furman deden hun internships of starttten in de documentaire poot. Want daar goldt eigenlijk maar een ding, kwaliteit en de waarheid over wat er getoond werdt met als het even kon alle bewijzen dus elke docu was een heftige klus om alle feiten te checken en online te zetten. Elke docu had twee specifieke delen de popi-jopie versie en de meer wetenschappelijke en die twee waren duidelijk uiteen te houden en het feiten deel was een nogal droog verhaal meestal, maar de popi jopie versie was een heel stuk verteerbaarder met een wat plastischer taalgebruik vooral, die ook het andere deel als kapstok voor een meer wetenschappelijke uiteenzetting gebruikte. Als een rode draad liep er een cartoon als lopende flammenwerper die veel spul in de brand stak als ongeschikt om door een beschaafd mens te worden opgegeten maar dat was bijna altijd wat gechargeerd natuurlijk. Flamey was zijn naam en er was maar weinig dat deugde als het de binnenkant van een fabriek gezien had. Elk item werdt altijd besloten met kookles en hoe je iets wat er ook wel op leek ook zelf kon maken en dat het dan echt wel lekkerder was en vooral gezonder dan de kant en klare supermarkt versies. Een uitzending zorgde voor oorlog en dat was welk vuilnis ze de kinderen in de maag propten als schoollunches. Een harde confrontatie met FDA en USDA was het gevolg over de inhoud en samenstelling van schoolmaaltijden en dat ontaardde in een ware loopgraven oorlog die maakte dat schoolkeukens beter dichtgehouden werden voor nieuwsgierige blikken dan drugslabs en zelfs het afval in gesloten containers naar destructiebedrijven werdt afgevoerd. Al dat soort frivoliteiten maakte het natuurlijk een veel spannender verhaal en van vele kanten kwam smokkelwaar naar buiten. De menu's waren sowieso verplicht om aan ouders ter inzage te geven wat er geboden werdt en de prijzen ervan en dat alles hadden ze al voordat de documentaires gemaakt waren. Het hele USDA schoolfoodbook werdt door de mangel gehaald en er bleef letterlijk en figuurlijk geen syllabe van heel en FD-TV maakte ervan dat whatever Big Agro aan rotzooi mee in z'n maag zat dat niet te slijten was aan Sjaantje Domoor, geboren publiek, op de lijst met toegelaten junk voor kids kwam totdat de voorraad in de vriezers op was waarna dezelfde vage schoolfoodcommissie iets anders vondt dat companies kwijt moesten. De uitsmijter kwam in de laatste uitzending van de serie over de centen. Het bleek dat de staff niet alleen nagenoeg onbekwaam waren als koks maar ook deels ten laste van de voedingsbudgetten werden betaald terwijl er separaat budget was voor een echte keukenstaf met een kok en de nodige hulpen maar dat dat budget al sinds jaar en dag opging aan perks voor de rest van het onderwijzend personeel, want keukenstaff was geen onderwijzend personeel maar dat het voedselbudget nu wel 25% kleiner was door die fraude met overheidsgeld. En toen werdt het echt hommeles met de Teachers Union want natuurlijk waren alle aantijgingen verzonnen etcetera en volgden de suits wegens vanalles en nog wat over tafel en de rest van DoE viel ook nog eens over die arme FD-TV crew heen die de laatste reportage gemaakt had. De kids waren nog wel zo trots op hun eerste reportage zo recht uit school en nu dit. Ann en Sue waren wel wat bezorgd toen we de hele zaak bespraken, want het verbale geweld dat in de media was losgebarsten was toch wel heel erg heftig. Best wel, want niet alleen gaat het om de gezondheid van de kids, waar ze echt geen ene iota om geven, maar het raakt de kern van de policies van DoE en Teachers Unions en de hele congsi met usda en fda en wat er door die abismale rotzooi veroorzaakt in de gezondheid op de lange duur is de eigenlijke horrorstory hier. Maar dat stuk is buiten beeld gebleven maar zou eigenlijk met een noodgang gemaakt moeten worden. Daar moeten we pro's op zetten want dat redden die kids echt niet deze serie van zes was al een hele klus voor ze die al twee jaar geduurd heeft om te maken. Ok, huur een bende pro's in maar haal die kids erbij want het is hun story. Jaja, dat waren we al van plan hoor, en ze gaan echt wel de credits krijgen die ze verdienen voor de volle 100%. Een andere tour de force was alle data bijeengraaien die te maken had me wat kids normaal al aten naast het school ontbijt en de schoollunches en wat uit de diverse automaten op de scholen kwam aan snacks en snoep en limonades, al was dat niet al te moeilijk te traceren. Die data bestond maar was een gigantische bende en verspreidt over tientallen commissies maar uiteindelijk was de moneytrail een goede draad en ayla had die kluwen al vlot uiteen en had intussen duizenden pagina's aan data geproduceerd over alle extra's die de kids ook nog uit de diverse automaten haalden en thuis kregen aan gemaksvoer. Het piece d'resistance was de totale chemische belasting van alle junkfood die ze te verwerken kregen en wat die allemaal al veroorzaakte en nog zou gaan veroorzaken want dit hele verhaal was al decennia aan de gang want alle diabetes, obesitas en hartkwalen en allergieën waren voor een groot deel terug te voeren op verkeerde voeding in de groeijaren maar ook de chemische impact op intellectuele ontwikkeling mocht niet onderschat worden maar echte data daarover was er nauwelijks op een paar sporadische onderzoeken na die snel onder tafel waren verdwenen en breder vergelijkingen met andere landen die ook schoollunches verschaften maar ze kwalitatief beter eten voorschotelden. Een typisch voorbeels was engeland dat er al net zo beroerd voorstond maar frankrijk, italie en japan staken er kop en schouders boven uit. De andere landen hingen zo allemaal rond een gemiddelde, maar zaten wel allemaal ruim boven de us en engeland op die schaal van lichamelijke en geestlijke ontwikkeling en kwaliteit van het schoolvoer. Tientallen biochemici, toxicologen en voedingsdeskundigen waren geinterviewd naar aanleiding van diverse chemische toevoegingen in voedsel en waar die allemaal toe dienden en wat de effecten konden zijn van een heel mandje van de chemische toevoegingen over vele jaren. Dat was een heftige vraag natuurlijk en een simpel antwoord bestond niet want dat was nog nooit echt onderzocht op die manier, maar wel elk elk dingetje apart dus niemand gaf een duidelijk antwoord maar de algemene teneur was dat hoewel elk element op zich niet schadelijk hoeft te zijn op de lange duur de onbekende combinaties kunnen dat wel zijn maar dat weten we niet want er is nog nooit onderzoek gedaan en bla bla bla. In het kort komt het er dus op neer dat een neanderthaler een berg houtskool en salpeter in een pot boven een houtvuurtje aan het droogkoken is en het enige dat ontbreekt is een vonkje en hij het buskruit uitvindt, merkte een van de studenten op. Hmmmm, dat is misschien wel een redelijk korte omschrijving die de situatie pijnlijk nauwkeurig weergeeft wat er aan de hand is, we hebben namelijk geen flauw idee waar we eigenlijk mee bezig zijn door al die chemiche troep aan de kinderen te voeren. Die uitspraak liet de hel losbreken in schoolvoedingsland en bij alle andere instanties die zich ermee bemoeiden op een of ander manier. Maar de vakanties waren intussen ook gestart zodat de PR machine van de industrie en de andere belangen niet al te veel grond onder de voeten kreeg. Ook al niet door de gigantische berg aan data die ook nog eerst verwerkt moest worden door en dat konden ze echt niet nalaten. Ayla's rapport alleen al over de neurotoxische eigenschappen van alle toevoegingen en combinaties ervan besloeg al 7600 bladzijden en was nog maar een enkel aspect, waarvan er 2000 alleen alle literatuur verwijzingen waren van over de hele wereld en beschreven de werkingen van elk der toegestane chemische middelen in het kort en de mogelijke gevolgen van combinanten ook weer met een shitload aan voetnoten en literatuur- en onderzoeksverwijzingen. En er lagen nog een paar stapels die elk weer over hun eigen deelgebied behandelden. Alles bijeen een gigantisch stapel papier. De synopsys van de vier uur durende Documentaire was kort en krachtig: Chemical junk in food poisons childrens minds and bodies, STOP IT NOW. Wat een gigantisch berg papier zeg, daar is echt niet doorheen te komen verzuchtte een van het team toen die de stapel papier met alle data zag. Yeps, de enige manier om elke burocratie tot op het bot te verlammen is meer papier te produceren dan ze kunnen verwerken maar wel eerst moeten verwerken omdat ze anders op elk detail de rechtzaal uitgegooid kunnen worden en die onzekerheid is totaal verlammend op die zelfde burocratie want geen enkel baasje wil die verantwoordelijkheid nemen en gelast dus dat de boel eerst grondig wordt onderzocht. Dus voorlopig hebben ze nul komma poffertje te reguleren want dan slaan we ze direct met 15,000 pagina's om de oren aan wetenschappelijk onderzoek en is het aan hen om dat te ontzenuwen en dat kost een shitload aan tijd en nog veel meer geld dat ze niet hebben in hun budgetten dus daar moeten ze ook nog eens eerst over gaan steggelen. Maar hoe in godsnaam hebben jullie dat voor elkaar gekregen dan, want dit lukt echt nieteens in een jaar. Inderdaad, het onderzoeken van dat alles duurt iets langer maar om de boel bijelkaar te schrapen kost wel wat minder. Maar als je de boel goed organiseerd gaan dingen als dit op rij zetten vrij snel hoor en zijn slechts een kwestie dan dataretrieval. Bijna alles staat al in een of andere vorm op internet en op andere wetenschappelijke en universiteits netwerken en hun faculteit websites. Maar je moet natuurlijk wel weten hoe en waar je moet zoeken en dat is het geheim van correcte algoritmen gebruiken in een zoeksysteem. Een een syteem dat dat kan mag je gerust een AI noemen. Dus als ze dit willen aanvechten moeten ze de onderzoeken aanvechten want voor de rechtbank wordt wetenschappelijk onderzoek over het algemeen als waarheid aangenomen tenzij het tegendeel bewezen is of dat het onderzoek zelf al aangeeft dat het slechts bepaalde hypothesen ondersteund maar nog niet echt bewijst. Dus blijft er niets anders over dan het onderzoek over doen wat de normale methode is als je het niet eens bent met een bepaalde conclusies van een onderzoek en je dus de wetenschappelijke methode moet volgen en niet zomaar wat kan gaan lopen blaten, want dan schopt de rechter je echt de rechtbank uit dus de eerste tien jaar is er nog geen uitspraak. Dus die stapel is minimaal jaren van onderzoek als je de boel op zou tellen? Zoiets, maar maak er honderd van ofzo, tenzij je een gigantisch team samenstelt maar wat dat gaat kosten aan menskracht en faciliteiten wil je al helemaal niet weten. Dus ze staan schaakmat? Mat nog net niet, maar wel een patstelling door repetitief schaak. Maar dat niet alleen, door alle heisa wordt er nu ook weer nieuw onderzoek gestart dat veel gerichter zal zijn op zowel het voor als tegen natuurlijk en het deels gefinancieerd zal worden door de industrie want die willen hun junk blijven verkopen en winst maken. Maar daar wordt veelal nogal slordig met data omgesprongen en kan je vaak wel bestempelen als junk-science, want echt diep onderzoek is ze meestal te duur en staat de uitslag ervan ze meestal ook niet aan. Hmm dus willen ze eigenlijk alleen onderzoek waarvan de uitslag al van te voren vaststaat en alleen die zaken naar voren halen en de rest zoveel mogelijk wegfrommelen. Hmm, best wel een onderwerp voor een documentaire hoe dat soort zaken nu werkt. Nou stel het voor zou ik zeggen, me dunkt dat jullie ploegje iets kan neerzetten of zie ik dat verkeerd? Best wel, maar dat laatste stuk was echt wel pittig en hadden we zonder extra hulp echt niet voor elkaar gekregen. Niets mis mee, einstein was ook geen einstein de dag dat hij uit school kwam of wel soms? Nee, dat duurde iets langer. De pro's in het gezelschap schenen er wel schik in te hebben, en niet alleen over hun fees, maar ook het werken met dat clubje was ze eigenlijk best wel bevallen. Al snel was de hele club in conclaaf om de voorgestelde follow up te doen hoe de industrie mogelt met onderzoeken, want dat was echt wel een onderwerp om je tanden in te zetten. FD gaf natuurlijk direct groenlicht en zou de kaboodle wel financieren als er een voorstel op tafel zou komen, want het gaat echt niet altijd als voor de laatste aflevering van de Schoolfood Horrors serie. En nu ga je zeker achter de keukens zelf aan, vroeg Bran? Nope, daar is de nieuwe lichting voor, en die doen de Jamie Oliver on steroids maar, al drop ik het idee wel bij Sue en Ann en met wat hulp van een kokschool zal het vast wel lukken om er wat van te maken. Het idee bleek al oud nieuws want ze waren al bezig om een setup te maken als follow-up serie. Nou, zie je wel dat ze best wel een media company kunnen runnen. We zullen wel zien wanneer de echte bonje gaat beginnen. yeps, dat wordt vast leuk. Leuk? Echt wel, baasjes pesten is niet alleen jouw hobby hoor. Nicom heeft sat-frequencies ingekocht en die zijn natuurlijk direct vervangen door iets dat wat beter werkt maar dat mag de pret niet drukken en hebben nationwide free sat-tv, internet en telefoon Maar we moeten weer de barricades op want een aantal regelingen gaan aflopen en moeten opnieuw bevestigd worden en andere worden permanent als er niets gebeurd dus beginnen de gunbanners weer onder hun steen vandaan te kruipen want na de komende verkiezingen loopt het moratorium over gunlaws af dus ze zijn al begonnen de strijdbijlen op te graven. Sommige zaken zullen wel nooit veranderen verzuchtten we. Maar wat willen ze nu gaan aanpakken want de criminaliteitcijfers zijn nog nooit zo laag geweest en de enige shootings zijn in de grote steden en zijn gelinkt met gang en drugs problemen in de verpauperde ghetto's in de grote steden waar democraten in stadsbesturen niets aan doen. Dat wel maar die ghetto's zoals jij het noemt zijn intussen wel flink uitgegroeid en in sommige steden is de helft een no-go area geworden en in de meeste andere hebben ook wel een paar van zulke wijken de stad. Je hebt het over bijna 60 miljoen mensen die van foodstamps leven. Goed betaald werk is er niet en onderwijs stelt ook nauwelijks meer wat voor en de gangs maken er de dienst uit. In de periferie ervan is het ook al niet al te prettig toeven voor hen die er wat beter aan toe zijn, maar die kunnen nauwelijks weg. Maar al met al is het een gigantisch tijdbom en in plaats van er echt wat aan te doen is alleen wat symptoombestrijding wat de klok slaat. Maar gunbanning is nog steeds hun streven en dit keer worden ze cute en je kan er nauwelijks wat aan doen ook nog. Er komen twee categorieën professional use en alle ander gebruik. Bij de eerste groep worden de belastingen gecompenseerd de andere niet. En professional use is dus alleen politie en overheid. De enige die hier de dupe wordt is Joe en Jane P Random citizen die straks veel heftiger in de buidel moet tasten voor hun spullen. Yeps, slim nietwaar en zo legaal als het maar kan want het is een extra exise tax geoormerkt om binnenstedelijke gun-problemen op te lossen en dat is zelfs een echt probleem dus is er nauwelijks wat tegen te doen. Dus dat geldt voor alle professionele spullen gun en ammo en de rest niet? Nee, alleen het gebruik maakt de categorie uit. Dus, ze maken het helemaal niet onmogelijk, maar door een extra heffing willen ze binnenstads problemen verhelpen dus is het maar tijdelijk. En niets duurt zo lang als tijdelijk bij de overheid nietwaar? Yeps, en daar is inderdaad echt niets tegen in te brengen en je weet ook wel dat tijdelijk heel erg lang kan zijn. Ze zijn cute geworden omdat er een dikke gifpil in de wet zit als die herroepen wordt en er zit geen expiratiedatum op maar elke jaar moeten de opslagen worden vastgelegd want anders wordt de heffing automatisch verhoogt met 25% en voor het eerste jaar is dat 50% van de netto verkoopprijs exclusief salestax. Een ander addertje is dat ook de teruggave regeling jaarlijks moet worden vastgesteld omdat er anders geen teruggave mogelijk is voor hen die guns en ammo professioneel gebruiken en geen overheid zijn want die zijn vrijgesteld van de extra heffing maar alleen als ze lijsten met de gebruikers aanleveren. Zeg dat laatste nog eens, want hier ontgaat me vast iets. Yeps, FFL worden is al een crime geworden en kost je een vermogen aan fees elk jaar dus heb je al een heftige omzet nodig maar als de teruggaaf niet op tijd geregeld wordt gaan er FFL op de fles die ranges hebben, en dan de boel minimaal een extra boekhouding voor de ammo verkopen moet voeren voordat en alles ook nog eens 2 jaar financieren totdat teruggave komt of hun prijzen verder moeten verhogen. Dzjees, ze hebben er echt over nagedacht en de security firma's verhogen gewoon hun fees en schuiven die extra kosten door naar de klant. Goed gezien, en er blijven straks nog maar weinig FFL over waar je nog guns en ammo kan aanschaffen, dus hebben de banners eindelijk hun zin. Maar wat is de gifpil? Oh, dat de gehele wetgeving volledig gedereguleerd wordt en elk county z'n eigen regels moet gaan maken en handhaven. Dzjees, dat is een echte gifpil, want de plaatjes van de gunbanners kan ik nu al tekenen babies elkaar met een AK beschieten vanuit hun wandelwagens in een Mad Max wereld. Bwuuuhahahahah Dus dit komt er door? Yeps en de shithead in charge heeft het een uur geleden getekend en de hele kaboodle is er commentaarloos door gejast en de gunbanners hebben nu een bijna fataal orgasme. Heey, waarom... Ehhhhhh, DAMNED! Yeps... Dus vanaf morgen wordt alles heftig duurder? Nope, per 1 januari worden guns en ammo domweg 50% duurder. Dus welkom in $2 per .40 round voor JHP en de Frangibles kosten je straks $4 per round, want die gaan nu al per pakje van 8 stuk. Maar hoe kan het dat dit zo stil gebleven is? Het zat verpakt in een sociaal package over binnensteden en was bedoeld om het de gangbangers aan te pakken en was een lastminute wijziging die in de financiëringsparagraaf is gefietst. Die jongens en meisjes hebben echt wel wat geleerd in de laatste jaren. Maar we draaien al 24/7 om genoeg 6 en 10 mils in voorraad te hebben want na morgen start er een run op guns en ammo en voor je een week verder ben zijn alle schappen totaal leeg in het hele land. En de aanvoer is maar mondjesmaat want de fabrieken kunnen een hausse allang niet meer aan want ze draaiden al nagenoeg full speed om de normale vraag bij te houden. Uitbreiden van de capaciteit was al een rampenplan dus dat zit er allang niet meer in wegens allerlei zoning en EPA regels en andere red-tape en met deze nieuwe wet gaat echt niemand meer een cent investeren wegens die burocratische hellegang die erbij gaat komen. Dus de hele branche gaat een knauw krijgen. Best wel ja en er gaan er een hoop stoppen met guns en ammo omdat de totale verkoop echt wel gaat inzakken en niemand wil failliet gaan. En ik heb al een shitload besteld direct vanmiddag voor ET dus alles ligt daar straks nokvol in de kelder en de hangars straks ook. De smoes was dat we een prima jaar gehad en investeren in voorraad is beter dan er meer belasting over betalen, wat nog waar is ook tot op zekere hoogte. Ashley weet er al van anders ging het feest niet door want de boel gaat wel via haar als FFL en dan moet zelfs ik me aan regeltjes houden. Maar als in en exporteur kan ze grote hoeveelheden bestellen zonder dat batfe direct op de stoep staat of ze soms plannen heeft een revolutie te beginnen met die scheepslading guns en ammo. Maar zelfs BATFE weet niet wat eraan zit te komen. Dat gaat dan een best kabaal geven. Reken er maar op, maar ET zit voorlopig niet zonder de cheaper stuff die nog niet onder de nieuwe regels valt omdat het bestaande voorraad is. En die moet je opgeven per 1 december wil die niet belast worden na januari, dus wat ik besteld en al betaald heb komt al in november binnen want ze kunnen cute gaan doen. Nu is nog de leverdatum het ijkpunt voor de extra tax. Misschien, maar het is een speciale tax met een purpose en daar kom je niet omheen dus je kan bestellen wat je wil, als de leverdatum na 1 januari en geen geregistreerde voorraad is ben je de klos en mag je je prijzen met 50% verhogen en per kwartaal aan Uncle Sam overmaken en het zit er echt wel in dat ze een shitload aan extra controleurs in dienst gaan nemen dus de red tape zal ook wel weer wat erger worden want die 50% is over alle gun-related verkopen. Het enige wat nog marginaal betaalbaar blijft is .22 ammo en .410 cartridges die al relatief goedkoop waren. Maar je maakt mij niet wijs dat je dit niet al had zien aankomen en er niks van wist. Natuurlijk, maar het was absoluut niet in ons belang er ook maar iets tegen te doen want als buffer blijven fungeren werkt niet en nu wordt men zelf maar eens wakker want iedereen heeft weer eens zitten slapen. En nu zitten ze op dure blaren, OK, het wordt duur maar verder is er nog niets veranderd aan rechten en kost het nu bijna even veel als in de rest van de wereld. Bovendien zijn onze spullen goedkoop genoeg zodat zelfs een foodstamp ontvanger zich een gun veroorloven en zelfs wat plinken als die de booze en tabak laat staan dus zag ik geen enkele reden om in te grijpen. Maar nu kunnen er harde eisen gesteld worden om die bende in de binnensteden eindelijk eens effectief aan te pakken. Zeuren dat er geen budget is kan niet meer als smoes gebruikt worden want er moet daar echt wel wat gebeuren maar daar zal ook wel weer niets van terecht komen en de centen worden vast aan onnuttige plannen verkwist. De volgende poot gaat straks onder de lefty regelneefjes vandaan gezaagd moet worden is Onderwijs en hun bonden maar ook de EPA en de greenies zijn ook aan een nice cleansing herfststormpje toe want daar zitten wat onzalige congsi's met Big-Agro en de AgroChem, maar dat heeft allemaal nog de tijd. Maar er komt straks ook geen lobbygeld meer van de wapenindustrie. Denk je dat echt? Yeps, geen sous meer, nergens meer en vele kleine producers sluiten hun shops in de staten die altijd al anti-gun waren en anderen gaan gewoon failliet door deze maatregelen. Hier ontgaat me wat geloof ik. Yeps, net lala-land weer nietwaar, maar dit keer gaat het iets anders en is Ashley de kwade genius die deze caper heeft opgezet met de diverse producenten na haar deal met Ruger had ze echt wel het vertrouwen van de industrie want ze had ze keihard uit de markt kunnen drukken en het de ammofabrikanten van .22 ook aardig lastig kunnen maken, want die marges zijn flinterdun maar de boel ombouwen kost ook flink wat investeringen. Maar wat heeft ze gedaan dan, want nu wordt ik nieuwsgierig. Een heel stel kleintjes gekocht en gaat ze lot stock barrel en de cat verplaatsen naar een nieuw Incorprated village in de buurt van Mt Pleasant in Texas, een soort Moselstrich dus. Dzjees, dat is niet gering zeg, dus een heel stel kleine producenten zijn straks allemaal nog zelfstandig? Yeps, de grote producers doen niet mee, maar zien de bui ook hangen maar de biggies zijn hoofdzakelijk mil-spec en LEO leveranciers en hun omzet komt merendeels van de overheid en export. Hun burgersales dekken wat aan investeringen om oorlogsproductie te kunnen draaien, maar daar gaan ze straks zelf met DC over de ring in want ze hebben wat dat betreft het monopolie want de vele kleintjes gaan straks alleen nog aan de burgermarkt leveren. Maar hoe gaat dat straks dan met de diverse merken? De meesten blijven gewoon hun eigen merk luxe en competitie class maken maar dat zijn allemaal semi-ambachtelijke productielijntjes in de big shop waar het specialiatisch en hypermoderne machinepark wordt gedeeld. Al met al komen die er nog het beste van af door de perks die we kunnen bieden en dat tikt echt aan voor ze. Het gros doet vooral assemblage zoals in hun oude setup, maar dat wordt flink uitgebreid met locals zodat Nibu Arms een grote werkgever is nu. Maar productontwikkeling heeft de sales van een massa artikel nodig om de R&D te kunnen betalen anders worden ze veel te duur. Ze zijn aandeelhouders van Nibu Arms en de winst uit de bulk verkopen betaalt de R&D, maar de assemblage is een aparte onderneming. Maar in de ammoproductie wordt straks een flink voordeel gehaald door massa in en verkoop en daar zijn we gestandardiseerd op .22 en .410. Want dertig merken zijn totale waanzin want meestal is het enige verschil het doosje dus is er straks maar een merk in cheap bulk aan .22 en .410, en de ammoboeren zoeken het maar uit want ze hadden er geen trek in om er in mee te doen. Dus die hele rigmarole is al langer aan de gang? Yeps, het idee al langer maar de hele teneur in DC en soms regelrechte tegenwerking in states deden de rest dat niemand zich nog echt prettig voelde en eigenlijk wel weg wilde, maar een van de hinderpalen was natuurlijk de hele financiering want de kosten zijn heftig. Maar dat varken is gewassen door Sue en Charlotta een Baugaunerin en een maffioos aannemer hadden wel wat tijd om een en ander aan practische zaken te regelen. Dus alles is al in kannen en kruiken? Yeps, er wordt al maanden geproduceerd in de nieuwe fabriek en tijdens de kerstvakantie gaan de specialisten verhuizen en is het bye bye state en na 2 januari is het bussiness as unusual in Texas. De presentatie komt op de SHOT show met de nieuwe spullen. De oude gebouwen en huizen van de werknemers moet jij straks maar zien wat je ermee doet verder want die zitten in een REIT corporation die ze veel te duur heeft gekocht. Welja, dus wij krijgen die hele boedel op ons nek? Bran, volgens mij zijn we stevig gepiepeld en niet zo'n klein beetje ook. Zeg dat wel, maar je dacht toch niet dat zo'n caper kon zonder dat ik het wist en ook wat charmes in de strijd had gegooid. Maar we hadden er niet op gerekend dat ze het nu al in een wetje gefiets hebben want ze waren al een tijd bezig met die regeling. Maar goed we hadden al geplanned op januari van dit jaar de boel te startten zodat er uiteindelijk weinig anders is nu, maar die verassing komt later wel. Het media gekrakeel liet niet lang op zich wachten toen bleek dat vele fabriekjes en workshops van producenten leeg waren en de mensen weg en niemand wist iets. County en States wisten alleen dat de bedrijven gestopt waren per 31 December en de lame stream media en gunbanners waren er orgastisch over. Maar dat duurde maar tot de tweede week van Januari toen Nibu Arms USA zich presenteerde op de SHOT show en met een nieuwe lijn goedkope en degelijke wapens. Een semi-auto pistol NSP-22, een semi-auto shotgun NSA-410, semi-auto carabine NSC-22 en een single shot over/under Dual NOU-410/22. Allemaal duidelijk gericht op huis, tuin en keuken gebruik en in de reclame was het de trend die belicht werdt zoals plinking en en je kon ook het bos in om de vriezer te vullen voor relatief weinig geld. De opbrengst van de eerste 666 sets gaat naar het Eddy-Eagle program en gaan $1000 kosten als show-aanbieding en als complete sets genummerd. Omdat als de regering vindt dat wij gunmakers duivels zijn en we de diverse staten uitgejaagd zijn we het dan ook maar verkopen voor de prijs van het Token des Duivels en een roundupbuck voor de NRA. Een set met nummer 1776 blijft buiten verloting en gaat naar het museum. De prijsstelling is tenslotte duivels goedkoop en daar leggen we inderdaad duivels op toe, want de normale prijs is $1950 zijn inclusief de nieuwe tax en op de $1300 ex taxes en excise, winkelprijzen zullen wel iets hoger uit gaan vallen maar voor minder kan het echt niet. De NSP-22 kost $150, de NOU-410/22 $250, de NSS-410 en NSC-22 $450 excl Tax. Er ging een schokgolf door de Show en ook de diverse media waren verbijsterd met wat er gebeurd was. De groten uit de branche hadden vanaf het begin geweten wat er gaande was bovendien was die sector een loss-leader en konden ze hun productie capaciteit echt wel winstgevender gebruiken. Dat is een grap toch, hè? Nope, nieuwe klanten van BoP, je weet wel die bank met lage rentes en heel soepele voorwaarden voor vriendjes, vandaar dat iedereen braaf meespeelde en ze refinanced zijn door BoP. Na de show gingen we weer terug naar pacifica waar ons een verassing wachtte want in de lagune dobberde een cruiser en we vroegen aan ayla wat de bedoeling was. Nou, je weet toch al dat we dikke lasers hebben. Ja en ? Tsssskkkk daarmee kan ik die scheuren in je lekke krater dichtmaken. Dang, nooit aan gedacht, maar dan zijn we wel bijna alle water kwijt. Tsssk ik kwak er wel wat ijs uit antarctica in en dan regelt zich dat verder vanzelf wel weer. Puik plan, moeten we wegwezen? Yeps, tenzij je blind wil worden moet je de cruiser in. In een paar uur was het gedaan en konden we aan de gang om plannen te maken voor de aanleg van waterleidingen en pompen Als we ook een watervalletje maken dan is er ook wat meer vocht in de lucht voor een leuk tropisch oerwoud nietwaar? Yeps, over een paar maanden is de boel een stuk groener aan de noordkant. Nou dan heb je weer je multiple single points of waterfailure nietwaar, regen, de ontzilter en een ijsmeisje , kopte Bran. Bwuhahahahahahahha Hoeveel water is er eigenlijk want het is best een gigantisch gat. Grof uitgerekend iets van een miljard m³ dus genoeg voor een bakkie koffie, denk je niet? Maar de crack was een in een lavapijp dus je kan beweren dat je het gat volgegooid hebt met rotsen en beton om het gat te stoppen. Maar waarom heb je niet eerder met dat idee op de proppen gekomen? Het was niet echt nodig toch en je redde je prima met wat er was. Hmm, ik ruik ineens wat conspiraties hier. Yeps, ik voorzie gedoe over jullie wapenhandel en dus moet er een nette smoes verzonnen worden waar al dat chattri spul vandaan komt en handel met Niburi die el cheapo guns voor zoetwater uit je kratermeer versjacheren is een redelijke verklaring want in space zijn water en lucht vele malen kostbaarder dan wat metaal en ceramiek. Net als antieke comms-chips voor vis en wijn een redelijke smoes zijn. Juist, dus er gaan lastige vragen komen op regeringsniveau? Vast wel ja, en dan moet het smoesje kloppen dat je de nodige m³ per maand weg laat slurpen en je daar de guns uit de Niburi dump voor krijgt. Mja, dat klinkt best redelijk en het is ons water tenslotte. Dat ook en er is een leuk bijkomend voordeel aan die handel want er is extra werkgelegenheid geschapen in Asheville en Texas nietwaar. Een leuk detail is dat alle actions hetzelfde zijn op de Over-Under na. Kan je de tube van die 410 door een magazijn vervangen? Yeps, een paar schroefjes loshalen en een magwell monteren en je bent klaar in pakweg twee minuten. Maar de basic smoothbore is al een heftig ding met exies. Maar de ombouwsets en rifled barrels komen voorlopig nog niet op de markt. Dus wat je zegt is dat Ashley voor $450 een Barret compatible op de markt gezet heeft? Slim meidje, nietwaar. Door het extra water gaat de hele noordelijke kant kan heftig aangroeien straks en als je geschikt groen uitzaait en ik kan loads aan normale grond uit Chattri stortten zodat de boel het beter doet. Stroop de mouwen maar op dus en het kost je nieteens al te veel water ook. Vergis ik me nu of worden we weer eens op bezigheidstherapie gezet? Dat ook, maar voorlopig heb je alleen je Real-Estate om je mee te bemoeien en dat is echt geen dagwerk want de boel is al volledig in kaart gebracht en geinventariseerd en wordt al redelijk verkocht zodat je later plannetjes kan gaan maken wat ermee te doen wat er overblijft en daar is meer dan genoeg tijd voor. Maar je bos heeft straks echt extra aandacht nodig omdat je anders een bende oneetbare zut hebt groeien en dat schiet niet op. Inderdaad, een tropisch woud is best leuk maar pas als je er genoeg eetbaars uit kan halen is het een stuk nuttiger. Yeps en ik steel wel wat bananenbomen enzo ergens vandaan want die gaan het hier prima doen anders duurt het wat lang voor ze vrucht gaan dragen. Hmm, koffie en thee doen het vast ook wel hier. Kan ook ja, maar dat is wel flink wat werk voor een paar kilo. Nou ja, een paar struiken zodat het een echt tractatie kan worden zou wel leuk zijn. Maar ik denk dat we ook een redelijk zeilbootje moeten aanschaffen voor als we boodschappen willen gaan doen in Samoa. Dit is best wel ontspannen met een zeilbootje zo, zei Bran. Best wel ja, al zullen we het weer echt wel goed in de gaten moeten houden want een echte storm zie ik in zo'n badkuip niet echt zitten. Maar waar leggen we aan dan? Het rif slopen lijkt me een slecht plan om de lagune in te komen. Ooops even niet aan gedacht maar ergens bij de krater is vast wel een plekje te vinden waar de boot wat beschut ligt. Ik heb een open transport container maar je zal even wat smidswerk moeten doen en een bedje maken als je het onderwaterschip moet kuisen. Dat ook ja, elke jaar weer de aangroeiing weghalen en anti-fouling. Yeps, bootjes zijn echt wel wat extra werk hoor, maar jullie hebben er tijd genoeg voor, dus stop maar met zeuren. Hmm, iets te groot klusje voor mij alleen, dus haal ik ons roestboerin er ook maar even bij hoe we het gaan aanpakken. Ik parkeer de container wel even op GP want met de smidse naast de deur is dat echt handiger om het bedje te maken. Ann had een fieldday natuurlijk en het werdt een kompleet droogdok. Maar ook ons bootje moest eraan geloven want die smerige diesel moest eruit en vervangen worden door een electromotor met een fusieunit en dan was je direct ook af van alle gedoe met generators en accu's af en je kan direct zoetwater maken met een ontzilter. Dat scheelt een shitload aan gewicht nu die motor, vertraging, tanks en alle accu's eruit zijn en dat kan je nuttiger inzetten voor vracht als je boodschappen gaat doen. Best wel ja en de groothandelaar in Papeete kan bijna alles leveren wat je uit Frankrijk zou willen hebben en zijn prijzen zijn redelijk. Let je daar echt op? Natuurlijk, ik ben nog steeeds voor een deel een zuinige hollander hoor. Buhahahahahah Na een maandje basteln aan de boot en het dok konden we de eerste proefvaart in de nieuwe setup naar Papeete om inkopen te gaan doen. Dat was uiteraard een fluitje van een cent en met een volle bak voeren we in twee dagen terug naar Pacifica. Het dok was een hoot van we voeren een grot in waar we via een lavapijp naar onze opslag liepen. Hmm, dit was er eerst niet. Nope, de pijp wel en met wat mobile lasers heb ik dat extra gangetje gemaakt. Zo gingen er nog wat ideetjes heen en weer en werden er sommingen uitgevoeerd en andere net zo snel vergeten. Al met al was Pacifica na een jaar omgebasteld van een leuk vakantie stek tot een perfect bewoonbaar eiland. Het strandpaleis was uitgebreid en was nu een bewoonbaar huis maar in de zomerhitte en stormseizoen was het in het grothuis wat aangenamer. Met de kerst waren zoals gebruikelijk in Nerdstein en na een paar dagen waren we weer eens in Gramps Place. We blijven een tijdje want ik heb een hoop te doen met de rest van de fabrieksgebouwen uit die hele armsdeal van je. Hah, goede stunt nietwaar, maar we moesten ze echt wel een worst voorhouden vandaar de hoge prijzen voor de huizen en de rest. Yeps, vermoedde dat al, maar alle huizen en de betere werkplaatsen ben ik al kwijt maar zit nog met wat ander spul in mijn maag. Maak er dan opslag van of zoiets. Hmm, nieteens zo'n gek idee, toch maar eens even met mijn bauganer om tafel gaan zitten dan er zelf aan gaan basteln maar. Na ampel overleg en de juiste, lage, prijs nam Francesco de boel over om via zijn congsi de boel te gaan exploiteren als storage units. Zo, daar ben ik dan ook weer vanaf, maar het heeft een beste schuif geld gekost allemaal. Best wel ja, maar je wil vast weten hoeveel? Niet echt, maar als ik al zie dat alle opstallen al voor minimaal 125% van de marktwaarde zijn aangekocht zal het waarderen van de commerciele takken ook niet al te zuinig geweest zijn om hun aandeel in Nibu-Arms te bepalen. Inderdaad en ze hebben allemaal een vergelijkbaar aandeel naar rato van hun normale bedrijfsvoeringen zodat ze er allemaal uiteindelijk op vooruit gaan want ze zijn ook personeel kwijt omdat die nu allemaal in dienst zijn bij Nibu Arms en niet meer bij de diverse kleintjes en ze de administratie en alle andere voorzieningen delen. Er moet nog steeds geschafft een goed product te maken om aan inkomen te komen maar ze hebben er wat meer tijd voor en de fabriek regelt de rest. Uiteindelijk is iedereen best tevreden met de nieuwe setup en er komt al uitbreiding aan met andere takken van de branche die niche producten maken voor de Outdoors markt en zijn ook al aan de gang en verkopen nu ook via de Nibu-Arms catalogus en site. Nibu-Arms is nu op weg een heel gezonde outdoor business te worden. Een paar weken later waren we weer in Pacifica om weer wat op verhaal te komen want het was toch wel weer druk jaar voor ons twee geweest zodat we wel weer aan wat vakantie toe waren al eiste het nieuwe bos nog wel wat aandacht maar dat was meer een uurtje rondwandelen in de vroege ochtend en ongewenst groen uit de grond trekken en op de composthoop mikken dus dat viel best wel mee. Bovendien een stukje draven met een vol mandje had zo z'n voordelen ook om in shape te blijven zodat we dat direct maar combineerden met ons dagelijks uurtje training. Hmm, er is best wel iets leuker om te doen. Best wel ja, want op den duur wordt alles een sleur. <niet zeuren, anders worden jullie lui en vadsig> Slavendrijfster! Pfah, Bao had laatst weinig te klagen hoe we ons hielden hoor. <yeps, en zo hoort dat ook dus, hop hop, aan de gang> Aooehaaah! <Oooops, jullie krijgen visite, een huey met vier marines, ze komen zonder peterolie te zitten door de harde tradewind zodat ze het schip niet meer kunnen halen> Sukkels! zeker nieuw in de buurt hier. Yeps, nieuwe fly-boss, maar de jockeys waren niet helemaal gek en waren veel sneller op plaats van bestemming dan verwacht en dat was wel heel erg verdacht. Afijn we zien het wel dan, nietwaar. Loop maar naar het strand en doe je fly-boy dansje dat snappen ze vast wel. Even later hadden we een lap aan een paal zitten en had ik een flare op het strand liggen zodat ze wat makkelijker konden parkeren en niet ons strandhuis vol zand zouden blazen. Na een kwartiertje stond de boel netjes geparkeerd. Welkom op Pacifica International Airport. Hahahhah Problemen? Yeps, de tradewinds hier heb je veel meer nodig om terug te komen en laag blijven hielp ook niet en daar was niet op gerekend. Inderdaad, in de ochtend heb je een straffe bries uit het oosten tot een uur of 10 maar daarna wordt het pas wat iets minder. Heb je nog genoeg? Een uur of 200 mijl, meer als we dat rugwindje hebben. Al contact gehad met je schip om te vertellen waar je nu bent? Nog niet, we waren even te druk om een fatsoenlijk parkeerplaats te vinden op die plas hier want die zijn verdomd dun gezaaid in deze buurt. Al weten ze wel al dat we een heftige tegenwind hadden en we ergens op een eilandje zouden moeten landen maar niet welk en ze hebben de anderen al binnengehaald, maar wij waren het eerste weg en zaten veel te snel op ons point dus hebben we dat direct gemeld, maar voor ons was het net iets te laat om 100% zeker te zijn droog thuis te komen. Maar nog bedankt voor het dansje, dat hielp wel wat. Mja, dan eerst maar even met je ATC bellen dan, we hebben radio hier dus dat lukt vast wel. Het contact was al snel gelegd en ze konden nog geen rechtsomkeerd maken en dan aan de zuidwest kant voor anker gaan maar dat zou een paar dagen duren om de oefening verder af te maken waar ze mee bezig waren en een SAR stop was niet nodig toch? Nee, er is ruim een uur brandstof en de gastheren hebben al accommodatie aangeboden dus dat is geen probleem verder. Aldus werdt besloten en zouden over vier dagen contact op nemen om retrieval te regelen. Typical navy, varen gaat voor, merkte een van de pilotes op. Hey, nu hebben we een paar dagen vakantie ook, maar bedankt dat we niet hoeven te zwemmen, merkte een van de marines op. Mja, er was een kans dat we Papeete konden halen maar dan vloog ik wel op damp, maar Janey zag al die sunpanels en molens hier dus moest er in iedergeval bewoning zijn en ze zag ook dat water in de krater en dit was dus een veel beter plek om te parkeren en nu hebben we nog genoeg AF om naar het schip te vliegen en een hele chopper. Maar goed, we moeten aan de gang om de boel dicht te maken want anders blaast het zand overal in waar het niet thuishoort. We hebben hier wel wat tarps om de motorboel in te pakken, stormseason is het nog niet en ik neem niet aan dat je grondankers bij je hebt. Nee, maar de blades moeten wel vastgezet worden want met deze wind en ik wil gearbox niet sperren want als er een windvlaag komt kan er een en ander stuk en zit ik vast hier en nu is alles nog heel en kan er nog gevlogen worden. Met vereende krachten werdt de boel ingepakt en vastgesjord en was het intussen bijna lunchtime geworden. Ok, ik ga even wat voor de lunch vangen en jullie kunnen met Bran mee om wat groen halen in de supermarkt en daarna zien we wel verder. Supermarkt? Yeps, daar en wees naar het bos. Een half uur later was ik weer terug met een stel visjes die ayla had opgepikt en de crew was intussen ook weer gearriveerd met een mandje groenvoer en niet veel later zaten we met z'n allen aan de lunch. Eh, eten we jullie voorraden nu niet op was de eerste vraag. Niet echt, want als de hele familie over komt zijn we met z'n elf hier en er is een ruime voorraad aan staple goods, de verse zaken komen uit de oceaan en het bos. Op taro vis en kokosnoten kan je het echt wel een tijd uithouden, al is het wel wat eentoning. Bovendien is Samoa maar twee dagen varen en daar is alles te halen, maar we hebben meer dan genoeg in voorraad. Na de lunch doen we wel een rondleiding over ons koninkrijkje hier. We hebben ook een en ander aan geschikter kleding want ik neem niet aan dat je een Club Pacifica garderobe bij je hebt. Nee, op de normale emergcy kit na eigenlijk niet veel. Je eerste tour in deze streek? Yeps de hele boot is nog nooit deze kant op geweest hiervoor zaten we in de North Atlantic. Ah, vandaar dat vuiltje, want voor de Fly-boss en jullie ook is het een heftige blunder om de tradewind niet in te calculeren want dat is een constante hier en geen variable, maar het zal vast wel door gewenning komen anders gebeurd zoiets niet. Oh, je weet van vliegen? Yeps, heb een cpl tweemotorig en choppers hebben ook weinig geheimen. Mja, het was de eerste flight, even rondje om de pomp zogezegd. Mja, straks moet je maar even met de Fligh-boss babbelen dan, we hebben ook een normale satphone hier zodat dat buiten de normale kanalen kan want dat er onderzoek komt over jullie stranding hier is zeker. Dat gesprek was snel geregeld en de Fly-boss was intussen ook al achter zijn blunder gekomen toen hij het hoorde en direct alles binnen laten komen wat ternauwernood gelukt was alleen de eerste crew was gestrand. De rest is safe op tijd binnen gekomen en hadden nog reserves. Dus complimenten van de Captain hier dat ze het direct merkten zodat de rest op tijd binnengehaald kon worden. Nou, dan gaat dus wel meevallen vermoedt ik. Vast wel, want niemand heeft ook maar iets over de omstandigheden hier verteld ook nog eens behalve dat het warmer was dan de North Atlantic. Dzjees, dat is wel heel erg lomp ze hadden een heel squardron aan choppers kwijt kunnen zijn door dit geintje, waterlandingen snappen we wel maar daarna is het wel drijven in een dinghy tot je opgepikt wordt. Vast wel ja, maar met de vloot in de buurt gaat dat vast snel genoeg. Maar goed, we kunnen de tijd wel nuttig gebruiken om wat bij te scholen als je eens op een onbewoond eiland moet parkeren want het enige groenvoer dat je hier bijna overal kan vinden is taro en kokosnoten. Maar taro vereist wat extra aandacht voor je het kan eten. Hmm, dat kunnen we dan ook wel aan de rest vertellen dan. Yeps, dat was nu net de bedoeling, want die twee dingen groeien bijna overal en vis is er ook genoeg, alleen water kan een probleem worden maar ik neem aan dat je daar al een en ander in je kit voor hebt. Ja een zonnestill maken van de spacedeken en de canteens kan je op een vuurtje gebruiken om zeewater verdampen en in de andere de condens opvangen. Nou dan beperk ik me wel tot het groenvoer en de visjes, want ook bij de laatsten zitten een paar nasties hier in de lagune die je overal kan aantreffen hier in het tropische water. <weer aan het schoolmeesteren, he?> >yeps, het schijnt nog nodig te zijn ook, en dat verbaast me echt< <uitgeklede budgetten is een van de oorzaken> >nou ja, dan hebben ze een wat betere kans als er ergens een ander ploegje strandt op een eilandje, nietwaar< De dagen vlogen om met wat taro koken speervisen en garnaalduiken bij het rif en ik wees ze de meer nasty zwembestjes aan, die je beter maar niet kon opeten omdat ze of giftig waren, als de pufferfish, of domweg niet lekker of andere vervelende gewoonte hadden aan stekels en andere vervelendheden zodat je echt wel heftige handschoenen nodig had om ze te fileren, want de ontstekingen zijn erg vervelend in zo'n scenario. Bran hield de heleboel met een camera bij zodat ze een dvd mee zouden krijgen van al de nasties op een tropisch eiland in deze hoek van de aardbol. De vierde dag meldden we ons bij het schip en ze lagen op ruim 30 mijl wegens de ondiepten en riffen. De chopper werdt uitgepakt en rondom geinspecteerd en startte probleemloos op en ze waren onderweg. We hielden contact met het schip dat ze al snel op de radar had en na een stief kwartier waren ze heel op honk en kregen we de Captain aan de lijn met een uitgebreid bedankje, want hij had onderweg al de korte versie gehoord wat we in de tusentijd gedaan hadden en de DVD was echt wel welkom over de omstandigheden hier want dat was echt een andere wereld dan ze gewend waren. Bedouinen voelen zich niet al te zeer op hun gemak in Alaska en Inuit niet in de sahara en toch wonen ze er al honderden jaren, nietwaar. Ja, dat is ook weer zo, en nogmaals bedankt voor de goede zorgen. Later op de avond ontvingen we een mailtje van de pilots die ons bedankten voor de hulp bij de oefening 'stranded on a Pacific Island'. Want de navy weet hoe de boel onder het tapijt geveegd kan worden. Ay, moest jij nog hinten? Nee, want ze keken echt uit naar een goede plek om niet naar Samoa te moeten over 200 mijl open oceaan en hadden al wat andere atols afgeschreven omdat er geen water was en Pacifica staat op de kaart als bewoonbaar dus moet er minimaal te overleven zijn en toen ze de panels, windmolens en waterval zagen twijfelden ze geen seconde meer waar ze de boel zouden neerzetten. Uiteindelijk een prima professionele oplossing van de penarie waar ze inzaten en de hele vloot denkt er net zo over. Ze waren ze echt even kwijt, want er zijn nog geen nieuwe spy-sats gelanceerd maar een id-squack op sealevel is nogal nervewrecking. Best wel ja, maar de boel heel neerzetten is net even belangrijker. Best wel, maar Samoa hadden ze ook wel gehaald met een extra beetje rugwind van onaardse oorsprong. En zonder ? Bijna, in ieder geval in het zicht van het land of ze het strand zouden halen is een gok, theoretisch zou het net kunnen met wat ze bij zich hadden en janey was daar al aan aan het rekenen om voorzichtig aan hoogte te winnen zonder teveel extra te verstoken zodat ze een wat langer path zouden hebben als ze in semi autorotatie moesten en vanaf hun plafond is dat al tegen de 20 mijl met dat rugwindje erbij was er een redelijk kans was dat ze droge voeten hielden. Hey, jullie twee stop even met fantaseren ja, want niemand maakt mij wijs dat dit toeval was, zei Bran. Want je krijgt geen enkel piloot zo gek om met nul komma poffertje lokale kennis boven die plas hier wat in het wild te gaan rondtouren, al was het maar dat er niks te zien is dan water met hier en daar een zandpuistje met een kokosnoot erop. Mij zou je in iedergeval nooit zo gek krijgen en van tradewinds wist ik op school al genoeg af over roaring 40's en doldrums enzo in de Pacific Ocean dus je maakt mij niet wijs dat dit niet geregisseerd was om hier wat rond te loeren want die marines waren me te on-macho ook voor gewone rank en file bovendien herkende niemand van die vier me ook nog. Hmm, ze speelden de charade net te goed dat ze niet wisten waar ze terecht kwamen? Volgens mij wel, en al helemaal na de reruns van toen DHS op z'n gat lag. Damned, hoe heb ik dat over het hoofd kunnen zien? Boze opzet, ik heb jouw achterdocht wat onderdrukt want Bran was ook wel eens aan de beurt om kriebelig te gaan worden, wat inderdaad gelukt is. Dus je wist direct al dat het mis was? Yeps, maar geen reden verder om er lastig over te gaan doen zodat de story die ze te vertellen hebben is wat je verwacht op een eiland. Een bootje in de cove, een hoby-cat en outriggered kano's. De rest van de set-up is verder normaal voor een tropisch paradijsje. Hmm vandaar dat ik niet naar de radar keek om te zien waar die vloot uithing. Inderdaad want er was geen vloot en geen oefening, alleen twee fregatten met elk twee choppers en de tweede lag halverwege Papeete als ze hier niet zouden kunnen landen want er is nauwelijk informatie en plekken waar ze kunnen landen zijn nu eenmaal dun gezaaid op dit soort eilandjes de strandjes zijn meestal smal en stijl lopen bij hoog water onder tot aan de eerste palmenrij. De marifoon en HF en je ham spullen zijn vrij normaal verder. Juist, en je luisterde natuurlijk mee bij de debrief van dat stel? Yeps, weing bijzonders verder wat ze te vertellen hadden dat het een prima stekkie is om te wonen en dat het echt wel een hoop werk geweest moet zijn om dat oerwoud wat te temmen en er meer eetbaars in te hebben. Maar dat verhaal heb je zelf verteld over het dagelijkse rondje om alle ongewenst groen eruit te plukken en meer eetbaars over te houden dat anders overwoekerd zou worden naast het moestuintje met de pergola. Je bent tenslotte met pensioen en hebt niets anders te doen nietwaar. Maar goed wat nu, want ik neem aan dat ze nieuwsgierig waren waar al dat wapentuig van Ahsley vandaan komt. Inderdaad, maar nu een waterrun doen lijkt me geen slim plan. Ze weten nu van die plas water die we hebben. Er komt nu vast een uitnodiging van State voor een please explain. Hmm, nu je het zegt lijkt me dat wel wat logischer en nu ze geen fabriekscomplexen hebben gevonden komen de vragen vanzelf wel.