ALL RIGHTS RESERVED ©2023 ODP nl!nerdstein!nerdsteinerin

Simpeler kan het niet en toevoeging kan allen na een rechterlijke uitspraak het afvoeren van de lijst gaat niet automatisch, maar daar wordt nog aan de regelingen gesleuteld, want wie er wanneer op en af moet is nog heftig debat over, maar zo hebben die congrescritters weer wat nuttigs te doen en minder tijd om geld te verkwisten. Maar de FED staat binnenkort op de stoep bij Zuricher voor een paar miljard want de verkiezingsbeloften moeten uitbetaald in de vorm van diverse porkbarreltjes en andere make-work projecten, waarvan er nu al een paar onderuit zijn gehaald door de nieuwe carry Law, maar dat is slechts een ranzig uitvoeringsdetail voor de uni van Chicago die die onderzoeks miljoenen vast ergens anders aan mag gaan verkwisten. Dus je kan zeggen dat onze eerste onzichtbare coup d'etat geslaagd is. Mooi, dan vieren we dat met een junkvoer dinner, dat lijkt me wel gepast. Bwuuuhahahahahaha Een uurtje later zaten we in de greasyspoon in Marietta, en dat was nieteens een hele slechte, want de taters en sla waren vers en alleen ribs kwamen uit de freezer, dus viel het alleszins mee. De joint in Greenville waren we nooit meer heen gegaan, er zijn grenzen tenslotte, maar de les was aangekomen. Thuis mijmerden we nog wat na met een longneck en kwamen de vragen eigenljk pas echt los van ons kwartet. We hebben gemerkt dat er na de laatste oogst in nerdstein er iets veranderd is. Maar wat precies ontgaat ons wat en ayla geeft alleen maar ontwijkende antwoorden, dus hoe zit dat, want we weten dat jullie wat te vertellen hebben met dat hele AI gebeuren. Yeps, onparlementair gezegd is Ayla ons slaafje, Bran en mij dus. maar zo werkt dat dus niet echt natuurlijk. Vervolgens deden we onze enigszins gekuiste versie over time-travel en wat Ayla allemaal nog meer in haar mars had. Maar ook wat wij als laatste Chattry in de Galaxy als vaag plan hadden om de boel een redelijk leven te geven, wat wij dan als een redelijk leven zagen, en daar zat nu net het vliegje in de pap. Aha, dus je hebt je bemoeit met constitutional carry, want het is godsonmogelijk dat dat unanien erdoor kon komen en Obama dat zou tekenen en zo vlak voor de verkiezingen ook nog. Yeps, vuige bemoeizucht van Ayla wat de timing betreft, overigens op mijn instignatie en met Brans instemming. Maar we hebben al afgesproken dat wij unanimiteit willen, en al helemaal als we met ons knuppeltje gaan zwaaien, en dit was echt een heftig uithaal naar ons idee. Hmmm, dus de stunt om ons in 2 dagen vrij te krijgen was dus eigenlijk een onbetekend detail qua vermogen iets te regelen? Niet helemaal, want dat ging nog op de antieke manier, ouderwetse chantage net als de deals met TSA dat eigenlijk ook waren. Maar prik je niet vast op de semantiek van woorden maar kijk naar de zaak, en gewenst resultaat, en hoe je het daarna noemt boeit niemand meer zolang het maar GOOD TV is, weet je nog ? Want wij elf kunnen ons niet zomaar buiten elk jurisdictie houden. Wie is elfde dan? Ah, die kennen jullie allang hoor, je taxichauffer van Mandarin in DC. Zij is ook Chattry en gaat straks die hele bedoening besturen als ze de titel Tai Pan erft van haar papa. Maar practisch regelt ze de zaken al uit naam van Yuan-yi, maar over een jaartje ofzo zal Youanjie Bao de hele zaak besturen als full Chattry. Hoe dat allemaal precies moet gaan weet ik ook niet, maar dat soort details hebben we nu eenmaal een AI voor, en het Matriachaat waar julie negen deel van zijn. <Dammit, je bent wel wat heftig vroeg met die aankondiging hoor> Nope, nu heeft iedereen ruim de tijd na te denken wat het exact inhoudt zonder time-pressure van welke aard dan ook, dus sleur Bao er ook maar direct bij. Zoals U beveelt SIRE! Heey, gedraag je ! soms zijn grappen NIET leuk, ja. Yeps, maar het was geen grap, want doordat je het laatste Matriachaat bevestigde in haar bestaan ben je nu defacto Keizer van de Galaxy en deze mudball met 7 miljard hapless morons, gefeliciteerd dus. <hihihiihhi> Eh, dat is een geintje toch, hè ? Nope, knalharde realiteit, en je had het kunnen weten uit je lala-land. Damn! dat is echt het laatste wat ik zou willen. Daarom ben je het ook, juist omdat je het eigenlijk niet wil. Maar het matriachaat houd je wel aan de lijn en jij hen ook, dus is er evenwicht, bovendien heb ik immer een veto recht op uitvoering tot na een referendum der Chattri. Is dat met of zonder de apostrophe. Ah, je let dus op, de versie ZONDER dus en daar zijn er negen van dus jullie twee zijn immer een minderheid maar ook daar heb ik een veto tot er een algemeen akkoord is via een referendum. Hmm het lijkt erop dat er een soort machtsvacuum is dan. Yups, typical Chattry, dus je moet eerst babbelen om iets te regelen. Ik neem aan dat we de nitty-gritty later wel te horen krijgen? Ja, want zo heel simpel is een echte Res Publica nu ook weer niet. Tssk, net een politieker, blaat dat je baas over de outhouse wordt en het blijkt dat je alleen mag meekletsen over de kleur van het gebruikte pleepapier emmertje in het pleeschrobbersoverleg, zei Sue. Nou, Sue, dat is precies wat we zijn, maar we mogen onderweg een groter ijsje bestellen met de creditcard van de baas als we naar het vijfsterren conferentieoord reizen, eerste klas natuurlijk. Bwuuhahahahaha Het klinkt wat raar, maar in principe kunnen we ons eigen gang gaan en hoeven ons nauwelijks te storen wat welke regering dan ook er van vindt. Maar dat heeft zo z'n negatieve repercussies, want de powers that be, en vooral de controlfreaks die zich daar genesteld hebben, haten en vrezen alles wat ze niet kunnen controleren. Dus moeten we ons nek niet al te ver uitsteken en zo veel mogelijk onder de radar blijven. Want die paperpushers worden vals en gaan rare streken uithalen om je te onderdrukken en schuwen zelfs niet om geweld te gebruiken om hun vermeende macht over je uit te kunnen oefenen. Nou, daar hebben we anders al een klein voorproefje van gehad toch? Yeps, en dat was nog wel de vriendelijke versie omdat het niet om jullie maar een paar opgeblazen egootjes ging. Want die ambtelijke moloch vermorzelt ons als ze hun aandacht echt op ons richten, dus dat moeten we voorkomen door zoveel mogelijk onder de radar te opereren. Maar daar zijn we toch al jaren mee bezig? Yeps, jullie ja, maar ik niet, want ik kon nauwelijks iets meer doen dan wat aanwijzingen geven, want die datum-sprong was een gewaagd expiriment van ayla waar we uiterst voorzichtig mee moesten omgaan en dat was maar goed ook, want het Grootvader Effect is echt, en je kan niets veranderen als je terug gaat in je verleden, maar wel zo hier en daar wat dingen op de rit zetten. Meer niet want het totaal van de eindsituatie moet het zelfde blijven tot het moment van de terugsprong, en dat subtiele effect hebben we nu in werking gezien. Maar nu ik weer terug ben in real-time kan ik pas echt dingen ondernemen omdat ik nu ook niet weet wat de toekomst zal brengen. Maar er zijn nu toch al dingen anders? Wel wat ja, maar die hebben alleen te maken met puur persoonlijke omstandigheden maar verder nauwelijks echt invloed hebben in het geheel der dingen die al of niet op subtiele wijze eerder in gang waren gezet en al geregissseerd waren door ayla. Hooguit dat er wat zaken in tijd verschoven zijn nu, maar in het geheel der dingen zijn dat onbelangrijke details. Maar dat College dan? Niet echt een idee over, maar ayla heeft dat nagezocht en er is iets soortgelijks gebeurd in de zelfde periode, met iets andere uitkomst maar ook toen sloot het College en werdt het terrein een publiek sportpark. Hmm, dus er is eigenlijk niets anders gegaan, op de direct betrokkenen na? Daar lijkt het inderdaad op ja. Nou dan lijkt het meer op een stap in een parrallelle wereld dan een stap terug in de zelfde. Hmmm, daar zet je een heavy neer, Ayla? Geen idee, maar ik onderzoek die hypothese, want als dat zo is, wroet ik in een heel rare can of worms, en dat lijkt me een heel slecht idee, want dat is een echt recept voor chaos. Maar je zei toch dat Wolf tribe andere Aliens waren toch? Ja, dat waren ze. Nou, dan kan het iets zijn dat daar vandaan gekomen is, maar we nu niets meer van weten of zelfs maar mee kunnen. Dat kan je wel zeggen want, ik kom nergens een stap verder bij de 'nDeem en dat zijn de enigen die nog iets weten over die tijd, maar dat is nu een door de millennia vertekend verhaal. Wat er het dichtst bij komt zijn de dreamtime van de aboriginals maar ook die zijn uiterst vaag op de algemeenheden na die nagenoeg iedereen kent en de discrepantie van Uluuruu. Maar goed we zitten nu wel op een punt waar we besluiten moeten gaan nemen wat we gaan doen, want er zijn wat krachten aan het werk die deels bekend en deels onbekend zijn en zich op een of andere manier met ons bemoeien, voor allen is het al ayla en voor ons twee nog iets wat we WolfTribe noemen en alleen op ons twee werkt en zo zijn er drie krachten aan het werk hier die invloed hebben op te nemen besluiten. En daar ben ik eigenlijk best tevreden mee omdat er beter nagedacht moet gaan worden hoe de zaken aan te pakken. Want met de middellen die we ter beschikking hebben zou machtsmisbruik maar al te makkelijk zijn. Maar je zei net nog dat de ambtelijke moloch ons kon crushen, is dat niet tegenstrijdig? Niet echt, want als ze een echte harde confrontatie aangaan verliezen ze jammerlijk, maar dat lijkt me niet de beste optie om een rustig leven te genieten en dan zit je met alle couchpotatoes wier leven je moet gaan regelen omdat ze het zelf niet meer kunnen en dat gaat wel allemaal van onze rangetime en vakanties op Pacifica af, dus is dat een slecht plan. Hahahahahahaha Maar goed, ik zie ons meer als helpers voor hen die niet als slaven willen leven onder een burocratie van controlfreaks maar vrije burgers willen zijn, al is dat in de meeste landen allang een gepasseerd station maar hier is er nog een redelijke groep die nog de Res Publica nastreeft. En ik denk dat we onze resources daar voor moeten inzetten, we zijn tenslotte een deel van die groep. Hmm, maar we gaan dus niet voor de muziek uitlopen, bedoel je? Inderdaad, het oude verhaal van paarden en ze naar water leiden, je kan ze niet dwingen te drinken. Dus we gaan alleen initiatieven een helpend handje bieden als dat nodig is? Yeps, want vergeet niet dat de meerderheid sowieso reddeloos in de handout molen van de afhankelijkheid verstrikt zit en absoluut niet meer in staat is te functioneren of te leven zonder dat de nannystate voor ze zorgt. Die groep is net als het merendeel van de rest van de wereld nagenoeg niet meer te helpen. Dus kunnen we ons beter bezig houden met hen die dat nog wel met enig success zouden kunnen doen en vandaaruit moet uiteindelijk weer de Res Publica ontstaan zoals de bedoeling was. Maar we hebben een tough battle voor ons wat dat betreft, maar ook de middellen om zaken door te drukken, maar op de laatste ingreep na wil ik die mogelijkheid eigenlijk alleen als laatste middel inzetten nadat we er eerst een echt stevig debat over hebben gehad. Dus dit was een onderonsje tussen jullie en ayla? Yeps, maar was niet echt al te controversieel ook al omdat het slecht de bevestiging is wat al in de Constitutie en Bill of Rights staat, dus is er niets veranderd aan bestaande grondrechten, maar de regelneefjes zijn aan de ketting gelegd. Maar er zal nog wel de nodige herrie over komen van de usual suspects. Maar goed ik heb een afspraakje met gunnutnews over de nieuwe wet dus dat wordt vast wel fun om de gunbanners wat te jennen, maar verder is er weinig spectatulairs te verwachten hoor want de nieuwe wet is meer evolutie dan revolutie. Dus daar is verder weinig spectaculairs mee op wegvagen van een hoop zinloos ingewikkelde regeltjes die nauwelijks iets nuttigers doen dan ambtenaren aan het werk houden. Maar goed, hoe gaat het met fdtv en Furman? Prima, de jacht is intussen flink uitgemolken maar ze gaan aan de gang met native cooking, medicine, kleding en wonen, want er blijkt echt wel belangstelling te zijn voor dit soort zaterdagochtend programmering, alleen klagen advertisers omdat er geen duidelijke doelgroepen kijken om hun ads te targetten. Mja, Glaxo is vast niet blij dat je gewoon een stuk berkenbast uit je tuin kan halen en een thee maken in plaats van hun asperientjes te kopen. Hahahahaha, dat ook nog ja, want vooral dat botst nogal tussen wat ze de mensen willen aansmeren en wat in het programma zit aan over eten en ancient medicatie, niet dat dat heel erg veel verschilt ook nog. Maar de kleiner lokale stations zijn de beste afnemers van de series, en furman heeft er zowaar een inkomstenbron bij. Oh ze krijgen een stuk van de koek? Yeps, een stukje van de recette want ze doen er echt wel het nodige aan dus is dat zeker redelijk, maar de rechten blijven bij FDTV. Mooi, maar ik heb nog een aardig plannetje op mediagebied, maar dat is ietwat megalomaan. O ja, je kiddo en nieuwszender zonder commerciele advertisers. Daar is niks aan te verdienen toch? Klopt, maar daarom denk ik aan het gilette principe, geef de houders gratis weg en verdien goud aan passende mesjes. En hoe wil je dat doen bij media dan? Wat is je grootste kostenpost? content en zenderdekking kosten je een vermogen. Yeps, maar de content is al voor een deel van ons via WT. Oude filmseries voor kiddo's kosten ook niet veel, want wie wil er nu nog naar Spanky kijken of Laurel & Hardy en al die oude zwart-wit films. Niet echt nee, ze zouden denken dat hun tv stuk is. Yups, maar als WT de rechten nu eens koopt of gratis verkrijgt om al die oude films uit uit de archieven remastered en laat inkleuren door een AI? De DVD's zijn dan vast een leuke inkomstenbron voor de filmarchieven ook en wij hebben dan gratis content. Maar je ontkomt er niet aan de toppers te moeten betalen, als Tom&Jerry en Speedy Gonzales enzo. Maar ook voor de ouderen is er meer dan genoeg aan fatsoenlijke series in europa te vinden die echt niet al te veel kosten en niet vergeven zijn van marketing en productpushing zoals hier, want daar erger ik me ook groen en geel aan naast de honderd onderbrekingen voor reclame. Maar dat is een heel ander verhaal, twee keer per uur een blokje is zat, dan heb je ook genoeg tijd een hele peuk op te roken ook nog. Yuck, jij ook altijd met je tabak. Hahahaha Maar hoe wil je dat gaan uitzenden dan? Simpel we startten een kleine lokale zender met dat pakket en FD biedt dat ook aan aan alle andere tegen een heel klein prijsje. Maar er duikt een piraat op die het steelt van de lokale zender en in een sateliet stopt die het dan ongecodeerd over het hele land uitzend. Maar de cable kijkers dan? Ah, daar komt het scheermesje om de hoek kijken, wat kost kiddy en disney channel elk huishouden niet aan de cable company en hoeveel gejengel hebben ze van de kids door de gericht productplacing zodat ze steeds jengelen over I like that shit, I want that shit, Buy me shit! Dus als ze voor een paar tientjes een plug met kabel en antenne kunnen kopen om een ad-free kiddo channel krijgen denk je niet dat ze daar direct in zouden stappen? Want ze besparen zich ook nog eens de abbokosten van die channels. Maar op dat zelfde channel kunnen we ook avondprogrammering zetten om de pubers en couchpotatoes wat bij te scholen over hun rechten. Dat gaat lastig worden hoor. Welnee, guns en sex sells! vooral als bikinibabes met full-auto AK's meloenen en ander schroot aan het wegballern zijn op een range. Heus iedereen gaapt, voor jullie meiden moeten we wat anders verzinnen de rest is na de eerste uitzending al hopeloos verslaafd en kijkt al met de tong op de schoenen uit naar aflevering twee. PIG! Yeps, maar zo werkt het wel, net als die titholsters om de zelfde reden echt werken, want dat is nu al heel wat keren in de wrede praktijk bewezen nietwaar? Dat kan je wel zeggen ja, de halve buurt bij missy kan het allang niet meer bijhouden zelfs de el cheapo's uit china vliegen de winkel uit. Inderdaad en het simpelse orgineel verkoopt nog steeds prima. Het model Ashley is de topper, de simpelste en meest advertised versie in prime-time gun-tv op internet maar helaas met blacked-out boobies. PERV! Hahahahahaha Maar goed er moet dus wat verzonnen worden wat de andere helft van de mensheid aanspreekt, mannen zijn simpel in dat opzicht. Maar krijg je de hele FCC niet op je nek als je gaat piraten? vast wel ja, maar wie zend de boel uit dan? Aan de programma's is te zien dat het gepiraat is, en onze officiele zender klaagt wel als er content van gejat wordt, maar die is er nauwelijks op lokaal nieuws na, de rest is ingekocht voor de uitzendrechten en als WT niet klaagt houdt het op en FD_TV is slechts een producent voor derden en zal het wursjt zijn want ze zijn reeds betaalt. Maar die kabelaars dan? Simpel, je kan niemand verbieden een antenne aan zijn tv te hangen toch? er is geen terestrial zender te vinden dus FCC rules zijn niet van toepassing en we zitten in band III waar de kabelaars geen gebruik van maken in een normale tv band die daar nog niet voor gebruikt wordt. Net erboven is nog wel een gat te vinden of anders iets in de Ghz banden, maar dat vereist teveel kennis van zaken van de kijkers om dat redelijk goed te krijgen, maar een sprietje van een meter uit het raam hangen en in een T-plugje steken kan bijna iedereen. Maar je kan toch direct IP_TV doen? Best wel ja, maar dat houden we nog even in reserve, niet direct al onze mogelijkheden op straat gooien lijkt me betere politiek. Dus gewoon klein starten met de local hier en vandaar uit langzaamaan uitbreiden, de meeste kans zie ik liggen in fly-over country waar de meesten al satelietschotels hebben, dus dat is een kwestie van piraten op een vrij channel waar we zowiezo veel vetter signaal neer kunnen zetten dan de orginele satelliet, want ze kijken allemaal naar de paar die nu sat-broadcasting doen en er even een NASA monteur heen sturen om te kijken wat ermis is gegaan kost wat veel. Maar ayla's commsats zijn een heel stuk kleiner en stealthier dus die vinden ze niet omdat die ernaast hangt zeker? Dus start maar een lokaal tv-zender die wat nieuws en kiddostuff doet. Prima hoor, lijkt me een prima taak voor de Furmannetjes om een echte zender te moeten runnen als practicum. Best wel ja, want met het nieuwe schoolbestuur kunnen we tegenwoordig prima door een deur hoor, ze zijn intussen echt wat opgegroeid en wat neutralen geworden qua indoctrinatie. We hebben zelfs ons diploma gekregen op basis van onze eerste documentaire. Maar dat was echt een onverwacht zoenoffer van het nieuwe bestuur. Jullie hebt daar echt wat veranderd nietwaar. Dat kan je wel zeggen, en met dit nieuwe initiatief zullen ze vast wel mee willen werken, want het is een real-life practicum maar dan zonder de commerciele hassle zodat je je voor 100% op de kwaliteit kan richten zonder gesoubat met advertisers en programmasponsoren. Yeps, een fraaie uitbreiding op wat ze nu doen met hun collegeradio. Dat ook nog ja, en nog minder hassle als de proggies gejat worden, dat is allemaal gratis reclame voor het college dus geen enkel probleem want we zijn een media college en geen commerciele zender. Hahahahaha Bran schoot me die avond direct aan met een opmerking. Opi, je bent een softie, want nu je eindelijk wel aan de weg kan timmeren is het eerste wat je doet dat trio op hun eigenlijk carrierekeuze aan een heftige klus helpen, terwijl ze het prima deden met de rest. Yeps, maar dat was niet hun eigen keuze, maar is door externe invloeden en vooral mijn aanwezigheid overhoop geschopt, maar nu is de boel weer rechtgetrokken en is die discrepantie opgeheven. Ze hebben nu dus gewoon een wat langer sabattical gehouden en wat levenservaring opgedaan en gaan nu aan de slag in het vak van hun oorspronkelijke keuze met hun Furman College degree ook nog. Hmm, nu je het zegt, dat is eigenlijk ook wel een goede afloop ja, want hun leven is inderdaad overhoop gegooid door je aankomst hier. En het jouwe? Niet overmatig, en niet negatief. Op de ranch had ik m'n langste tijd toch al gehad omdat die al bijna helemaal door de Tkumpaseh gerund werdt. Ik begon me echt stierlijk te vervelen, want ex-spunkytits zijn is niet echt leuk, want dat filmwerk was mijn echte werk. Dus is er geen drastische wending in mijn toekomst geweest zoals bij de meiden dat wel het geval was. En de nerdsteinerinnen zijn slechts met de popo-tjes in een leuk klusje gerold dat redelijk binnen de lijn der dingen lag daar, want ze doen winzerei en horeca zoals te doen gebruikelijk en te verwachten was van die Mädel daar in de streek en dat Marthe niet op een steiger staat is ook niet echt vreemd, dus daar zijn er nauwelijk grote veranderingen geweest door de time-lapse want een jager was ze ook al en haar vak kan ze uitoefenen als bouwboer van nerdstein en moselstrich en thuis waar werk is in haar vak met de gunshop als sideline, want die is alleen voor het jachtseizoen wat drukker maar daar zijn ze met z'n vieren bij want in de gaard is het dan juist een wat rustiger tijd na de oogst. Maar goed dat je er daar voorzichtig mee omgegaan bent dan. Nou ja, ayla heeft zich er ook stevig mee bemoeid hoor, want het was een heftige gok die ze gedaan heeft die echt gigantisch mis zou kunnen gaan. Er waren er maar weinigen die normaal ontwaakten uit een nachtje lala-land. Maar ik vraag me echt af waarom ze deze gok gedaan heeft want dat ontgaat me om een of andere reden. Hah, dat hoefde je toen niet te weten want dan zou je heel andere dingen gaan doen waarvan ik vreesde dat het fout zou gaan om die veranderingen te startten. En met wat we nu weten van je Grootvadereffect is dat ook zo en had het een puinhoop kunnen worden met ongewenste neveneffecten. Maar kennis is niet vluchtig en niet aan tijd gebonden, dus die kan je nu volledig inzetten. Maar de vraag waarom ik die gok nam kan ik niet beantwoorden want ik weet het zelf niet hoe ik tot die beslissing gekomen ben. Hmm, zou dat de invloed van onze illustere voorgangers kunnen zijn die op een of andere manier nog steeds iets van hun invloed kunnen laten gelden? Een andere verklaring kan ik ook niet verzinnen, maar ik vermoedt dat het met de n'Dee te maken heeft want alles wijst erop dat we ons vooral op dat vlak hebben beziggehouden de laatste jaren, nietwaar. Ja, en ik neem aan dat dat een aanwijzing is om ze niet te vergeten wat we dan ook niet moeten doen, dus je hebt er een extra klusje bij en zet er maar een AI op om die hele mess uit te zoeken wat er te doen valt om hun lot te verbeteren. <Er is een boodschap van DE OUDEN ! > <=== Dat hebben we ook altijd gedaan. De mogelijkheden in de fysieke wereld waren gering en de niet fysieke zijn lang geleden al naar Ayla overgegaan. Onze taak is nu volbracht en de belofte aan de n'Dee ingelost, aan jullie om dat nu in de fysieke wereld te doen, maar dat waren jullie al van plan. ===> Dzjees, dat was even heftig. Zeg dat wel ja, nu snap ik ook beter waar sommige zaken vandaan gekomen zijn en waarom ayla bepaalde dingen wel en niet gedaan heeft. Yeps, nadat ik direct na aankomst kontakt kreeg hebben we wat agenda's naast elkaar gelegd en wat plannen gemaakt, maar verwacht geen revoluties want ook de ouden waren ook slechts enablers met een AI. Maar betreft het heel de aarde of specifiek alleen de n'Deem hier? Voor jullie alleen 'nDeem hier, in de rest van de wereld zijn anderen bezig die zich het lot van de oorspronkelijke bewoners aantrekken. Bovendien kunnen jullie het hier met z'n twee al niet af dus zet alle megalomane plannen maar uit je hoofd, je bent enablers geen schaffers want daarvoor kom je een paar maanden per dag tijd te kort. Dus wij zijn nu echt WolfTribe? Yeps, als je het zo wil noemen. De Ouden, zoals ze genoemd werden door n'Deem, zijn allang weg en hebben mij de zaken overgedragen die een maatje te groot zijn voor mere mortals maar daar horen jullie later wel meer over. Dus hop hop, ter mand jullie, en wat nieuwe truken leren. Tsskkk, je wilde toch geen nanny zijn? <hihihi> Bij de ontbijttafel zaten we er wat ontdaan bij, want de revelaties over de nieuwe truken, zoals ayla zei, was geen prettig iets. Nou, ik denk dat we dit niet echt willen, dit soort transparantie gaat me echt veel te ver. Yeps, gelukkig moet je het bewust gebruiken, maar Ayla, kan je daar een soort slotje opzetten, want dit is te onaangenaam om continue mee geconfronteerd te worden. Ja hoor, geen probleem, je weet nu nog alleen maar dat je het kan en we bespreken dan wel hoe en wanneer het gebruikt wordt. Mooi, want er zijn dingen die ik nieteens wil weten, maar in sommige omstandigheden kan het nuttig zijn. De ouden kwamen uit een geheel andere cultuur. Maar het matriachaat dat ze bij de nDee kennis mee maakten was een revelatie voor ze, vergeleken met hun totalitaire systeem. Maar ze waren wel intelligent zodat ze ook zagen dat geen van beide systemen goed waren dus zijn ze aan het expirimenteren gegaan met diverse systemen over de hele wereld en dat heeft al die verschillen opgeleverd die zowel positieve als negatieve gevolgen hebben gehad in de geschiedenis maar tegelijkertijd ook de verscheidenheid zoals we die nu kennen heeft veroorzaakt en de plethora aan religies. Dat was er ook een gevolg van, maar het alternatief waar ze vandaan kwamen wilde niemand ooit nog zien want daar hebben zich de controlfreaks uit kunnen ontwikkelen en die hadden bijna de hele known Galaxy geusurpeerd en laten verworden tot een totalitaire slavernij. Maar daar is al lang geleden een einde aan gemaakt door de Chatt'ry. Hmmm, zou het kunnen zijn dat die ouden juist de Chatt'ry gevormd hebben om ze eruit te werken, want onze afkeer van baasjes is wel heel typisch. Yeps, dat is hun invloed op mensen die ze ideën kunnen geven en daarmee stuurden ze de ontwikkelingen aan. Aha, dus hun invloed was niet absoluut? Nee, dat zei ik toch al, zij waren ook enablers, en wat je ermee deed was je eigen verantwoording verder. Zo is ook Chatt'ry uiteindelijk ten onder gegaan, want die was uiteindelijk een echte Res Publica met nauwelijks iets dat leek op een formele regering maar ook dat ging op den duur niet echt goed. Maar goed dit alles gooit nu wel wat plannetjes doorelkaar. Niet echt, maar we moeten wel wat zaken anders gaan regelen. Nou daar gaan we dan maar even over nadenken dan, want tijd hebben we nog genoeg toch? Best wel ja, de farms zijn net gestart en gaan volgend jaar hun eerste oogstseizoen in. Het drietal hier gaat bezig om de tv-zender op poten te zetten en dat duurt nog wel een jaar of zo voor ze de lucht in kunnen. De hele graanbussiness is een zelfstandige eenheid waar je je verder niet meer mee hoeft te bemoeien want de overslag is een zelfstandig bedrijf dus dat loopt verder wel. Dan blijft er voor ons eigenlijk alleen politiek gedoe over? Yeps, maar op de achtergrond, want je wil er helemaal niet middenin zitten, nietwaar. Dan is die grootse Niburu-show ook wel wat te megalomaan, denk je niet? Eigenlijk wel ja, want dat vestigd te veel aandacht, maar een leuke fly-by lijkt me wel aardig om de natives wat te porren hun aandacht op andere zaken te richten. Geen goed idee, want ze zouden die alien-scare direct misbruiken. Maar in je lala-land had je wel een paar grappige ideetjes met die boeken en films en dat kan nu ook, met wat aanpassingen, want om de kosten hoef je het niet te laten. En het komende kwartaal is een prima moment om je alien-scare boeken te pushen ook. Hmm, best wel grappig ja, en de films kan je door AI laten maken? Ja hoor, geen enkel probleem er is AI power genoeg op Chattri om dat te doen en de Niburu trilogie kan dan op de 21e in première. Hmm, over alle satelietchannels tegelijk als entertainment cadeautje van Niburu's revenge. Dat zou echt een leuke grap zijn, ja. Best wel, en dan in de trailer een bedankje aan alle big media corps die meegedaan zouden hebben aan de 2012 hoax? Bwuuuhahahhahaha Maar het ze gewoon aanbieden lukt vast ook wel. Een paar dagen later was er een trailer van 10 minuten klaar om uit te sturen naar de diverse mediabedrijven en die begonnen direct te miepen over exclusiviteit en te rammelden met de beurs. No dice, je krijgt slechts het recht het niet uit te zenden en er geen advertentieinkomsten mee te genereren, voor de rest geen nieuws, wij sturen je dvd's en voor de rest zien jullie maar, jullie zijn niet de enigen die sat-time kunnen inkopen, maar als jullie het doen is het slechts goedkoper voor ons om die tijd op 21 december niet in te kopen. Eh, Ayla, ik zie dat je alle verwijzingen naar Chatt'ry veranderd hebt in Niburu. Yeps, dat leek me veel handiger, want dan kunnen jullie een stuk makkelijker uit het zicht blijven en slechts als auteurs van de vijf boeken berucht worden. Yeps, de driedelige Chattry, eh Niburu geschiedenis, NO! en Yes, Minister! Want je vergeet weer eens dat je lala-land een extrapolatie was van de huidige situatie en de situaties heb ik aangepast zodat ze uiterst herkenbaar zullen zijn voor de hedendaagse politiek en het publiek. Bran, NU worden we echt gepiepelt door ayla. Yeps, de eerste drie zijn de space opera, en de laatste twee een kijkje in de toekomst en daarmee worden jullie neergezet als het tandem van schrijvers. Met genoeg hype komt er een heftige bom duiten binnen ook nog en de media komen dan vanzelf zeuren en kan je aan politiek doen zonder in de politiek te zitten en de hype op internet hou ik wel warm. Ehhh, willen we dat soort aandacht wel? Hmmm, enerzijds geeft het genoeg smoezen om regelmatig naar tropische eilanden te verdwijnen, maar dat mediagedoe vindt ik minder geslaagd. Daar is wel iets aan te doen en tegelijkertijd is jullie relatieve anonimiteit ook verklaard, want jullie stunt in New-York is al 10 jaar gelden en dat is een eeuwigheid in medialand en youtube bestond toen ook nog niet dus dat stuk zit ergens ver weg in een archief en OTC is een successformule gezien de Olympische prestaties van Team-USA. Best wel, en de meiden kunnen wel wat aan de mediaweg timmeren in hun programmering over diverse zaken en hun Productie Company tot een success maken ook, dus laat ons maar lekker uit de loop wat de boeken en die films betreft en verzin maar twee pseudoniemen. Dus we gaan niet al te opvallend aan de weg timmeren? Nope, gewoon doen wat je de hele tijd al deed, zaken opstarten of een duwtje geven en verder anoniem op de achtergrond blijven. Dat komt ons echt wel wat beter uit. Prima hoor dat is ook wel te regelen voor de meeste zaken. Overigenss komt er binnenkort een nieuwe King-Air 350ER want de huidige begint echt tegen een general oververhaul aan te lopen. Maar Amy vindt een nieuwe beter voor ons toekomstig gebruik en dan kan deze nog een tijdje mee als relatief goedkoop reserve toestel. Maar heeft dan ook de werkplaats weer vol aan de gang want dat begon ook terug te lopen en dan vallen er geen ontslagen ook. Mja, ze hebben een bussiness te runnen en zo slaat ze twee vliegen in een klap ook nog eens. Dat ook, maar ze zijn geheel schuldenvrij en dat scheelt aanmerkelijk. Dus zij gaat de boel later runnen als haar papa met pensioen gaat? Nope, vliegen is haar ding, die hele bussiness runnen niet echt. Maar daar hoef je je het hoofd verder niet over te breken die twee zijn mans genoeg om dat allemaal zelf te regelen. Je hebt exact dat gedaan wat een enabler betaamd en verder is er geen bemoeienis meer nodig, maar ik weet dat het de controlfreakgen in jullie je onaagenaam kietelt om de dingen niet op z'n beloop te laten. hmmm, dat is ook weer waar, maar vegeteren gaat ons erg slecht af hoor. Vergeet dat maar rustig, want je bent vast je rubes-net vergeten. Rubesnet? Ja je halfbakken idee om al je binkies te netten, en een fatsoenlijke comms-infra naar fly-over country te brengen zoals in je lala-land gedaan hebt, maar dat is nu nog steeds op derde wereldniveau hier, dat weet je toch nog wel? hmmm, maar het dan direct goed doen, bedoel je? Yeps, opnieuw het wiel uitvinden is wat overbodig nu, denk je niet? Nee, dat is waar en we hebben nu alles al om het te kunnen maken ook, maar lopen vast tegen een shitload aan red-tape aan. Niet echt, koop een sat-phone company die al half op z'n gat ligt, daar zijn er een paar van op de wereld, want ze zijn overbodig geworden in de rest van de wereld omdat veel comm-sats dat nu doen voor de media die verreweg de meerderheid van hun klanten waren maar steeds meer hun eigen spullen gebruiken voor de links en soms die companies overnemen voor hun aandeel in de com-sat companies en channels. Hmm, heb je er al een op het oog dan? Yeps, een subsidiairy van intelsat die broke gaat maar wel een eigen sateliet in eigendom heeft maar hun grootste klant verlengd het contract niet meer en krijgen een miljoenen probleem om de sat af te betalen, sat phones in de states zijn ietwat uit de mode omdat de mobieltjes die markt veel goedkoper kunnen bedienen. Ze weten al dat het contract niet verlengd wordt en hebben al een paar jaar pijn in hun portemonnaie door minder verkeer en de phone-cie is blij eindelijk van dat sat-contract af te kunnen ook. Wat was hun bereik dan? Een flink stuk in het noordoosten met de grootste bevolkingscentra als DC, New-York en Boston enzo. Hmm, daar zijn satphones echt wel obsolete intussen, ja. Dus die hele kaboodle kunnen we voor een grijpstuiver overnemen? Yeps, pennies on the dollar, met nationwide frequency monopoly van de FCC ook nog, want het was een DC setup vanouds voor Congress en de rest van het politieke cabal in DC. Dus ze hebben meerdere sats? Nee, een, de rest is channel inkoop bij de andere companies. Wow, dat opent echt perspectieven voor een LOSS systeem. LOSS-systeem, wat is dat nu weer, vroeg Bran? low orbit stationary satelieten, zoals ayla die ruim voorradig heeft als ik opgelet heb bij het inventariseren. Oh, en dat valt dan niet op dan? Niet echt, we doen dan niets wat niet mag tenslotte, het is een sat companie met FCC toelating en toegewezen frequencies en hebben ook al een eigen bekende sateliet, dus is alles hunky-dory in orde. Wat is de exacte toelating voor frequentiegebruik? communication and datatransmission met een encryptie permision ook nog. Oh my, dan vallen we met ons gat in de boter. Ayla, we kopen die hap, wat het kost is onbelangrijk je tikt maar ergens een paar extra nullen op een rekening. Hahahahahahahah Nah, je kan dat al van je petty cash op je Pacifican bank account, want je hebt weer eens niet opgelet, zoals gewoonlijk. Ehh, O ja goud was van 250 naar 1900 en je hebt de kaboodle verkocht. Zoiets ja, maar RPT Cie kan de boel wel kopen. Wie is dat nu weer? Nou, de Royal Pacifican Telecom Company, je weet wel dat megalomane bedrijf met een satphone op een tropisch strand in een engelse telefooncel, want anders kreeg je geen lijntje daar, dus moest er een company komen toen je Pacifican resident werdt en geen toerist. Oooopssies, vast weer eens een detail over het hoofd gezien dus. Dat kan je wel zeggen, ja, maar daar had je toch een CFO voor ingehuurd? Bwuuuhahahahhahahaaa Maar ik maak wel een afspraak voor je met de concomsat boys in DC en regel wel een suite in het FS, want minder kan echt niet in dit soort transacties want echt el cheapo zijn dat soort toko's nu ook weer niet, al was het maar door spectrumgarantie en de FCC bepalingen. Hmm, in hoeverre gaan we last krijgen van de FCC als RPT dan? Weinig, je bent een ITU erkende toko, dus val je onder de normale telecom rules als elke native company, dat zijn ITU rules en als je een local overneemt zit je aan de local rules vast. Hmm dus die toko moet failliet en een nieuwe setup dus, want het spectrum eigendom staat los van de exploitatie nietwaar? Yeps, dat wel weer, en ze kunnen er verder niets aan doen ook. Maar de exploitant is een dochteronderneming van concom en die vegeteerd nog erger dan concom zelf al doet. Maar ja, je weet hoe dat gaat als er shareholders en andere belangen in het geding zijn want bijna alle K-streeters gebruiken concom als private links naar hun congresssritters en de entiteiten waar ze voor lobbyen. Hmm, dat deel instandhouden dan maar, of heb je daar een ander idee over? Dat is weer een ander company maar normale phonecompanies kunnen die cryptservice niet bieden, en het anders doen is illegaal behalve voor concom. Dat wordt dus steggelen met die lui, denk je niet? Vast wel ja, want ze gaan er vast vanuit dat je het niet weet en later aan vast zal zitten voor die service, want die tak levert redelijk wat op namelijk en houdt de boel nog net met de kop boven water, maar de basic service inkomsten vallen straks weg en dan is het sprookje voorbij. Maar de crypt toelating zit bij concom toch? Yeps, maar wordt uitgevoerd door concomtech, maar dat is niet conform FCC en NSA regeltjes, want die mogen dat helemaal niet leveren. Aha, dus is het eigenlijk simpel toch? Dat wel, maar je zit met een bende shareholders van de foute soort. K-streeters? Yeps, en die verkopen echt hun aandelen niet maar zijn wel 40% van het totaal concom heeft zelf 15% en de rest zit bij BOA. Shit! Zeg dat wel, want de CEO etcetera zijn K-streeters en hebben zo 55% van alle stemmen in het geheel. Hoe zit het met hun kapitalisatie dan? Beroerd, BOA en nog wat biggies zitten in dat cabal. Fuck, en die toko moet ik gaan overnemen? hoe dan in godsnaam? Ah, de wall-street rumourmill ben je vast vergeten dan, want je weet dat banken panisch worden als assets gaan duiken nietwaar, want die K-streeters zijn erg goed in manipuleren van jaarstukken. Maar er verschijnt een anonieme bron met de echte data op het bureau bij de SEC in Wall-street met een devastating rapport over de echte toestand bij concom, en de biggies dumpen hun zut onmiddellijk natuurlijk op die inside informatie voordat het de Financial Times haalt. Aha, en BOP koopt die crummy assets, nietwaar? Nope, Zuricher en die verpatst ze aan een Private Equity Fund nadat we de 15% van concom hebben, maar in de tusentijd mag jij fijn blaartrekkende onderhandelingen voeren met die K-streeters over de aankoop terwijl de greedies hun collateral snel in munten omzetten in interbancaire transacties die buiten de controle van de SEC vallen. Dat heeft kans van slagen ja, dus we kopen alleen die 15% van concom? Nope, je gaat erin alsof je de hele toko wil en niet echt weet hoe de boel echt inelkaar zit behalve dat concom die 15% bezit, zoals in hun jaarstukken staat, de rest is in de markt nietwaar en daar wil je dan een bod op de aandelen voor uitbrengen als je zeker bent dat je hun 15% kan overnemen, het steggelen is natuurlijk over de prijs. Dang, dit soort gedoe is niet echt mijn pakkie brood, ayla. Pfahhh, dat flots ik in een paar nachtjes in je grotendeels te huur staande hersenpan hoor, en jouw ook, Bran. Ok Ok, wat is jouw woeste plan verder, want voor een simpel dingetje doe je wel wat veel moeite om ons te overtuigen. Nou, je hebt verder niet echt een nuttige rol en high finance kan dat worden om je doelen te bereiken, want alles draait om geld tenslotte. Al kan ik een hoop, ik heb een paar betrouwbare en vooral bekwame hulp in het veld nodig aan de onderhandelingstafels. Jullie twee zijn daar prima geschikt voor, want in deze werkelijkheid mis je echt dat dynamische duo uit je lala-land die al dat soort gedoe regelden en dat moet echt opgepakt worden want ik kan dat niet. Dus regel ook maar een detachement pinkies als securiy detail, maar daar zijn al een stel van opgeleid door peter en de nieuwe lichting shopping nannies staat ook allang klaar voor hem. Dang! wat heb je daar uitgehaald? Ah, shopping nannies zijn Peters el-chaepo ploeg voor de kleine klusjes zoals je weet, maar na een paar jaar is dat kruimelwerk niet echt interessant meer voor de meiden een aantal stromen dan door naar Peters ploeg DSS of ander soortgelijk werk in de lettersoep. Maar ik hou oog op het hele stel en weet wie perfect zijn om in jullie detachement terecht te komen. Ja, jouw idee van je Halinki, maar ze bestaan echt zij het met een iets andere historie natuurlijk. Je quip over Brans stormtroopers was niet helemaal bezijden de waarheid, zij het niet als stormtroopers, maar al die kids zijn wel opgegroeid met een aantal waarden en principes en in hun tijd als pinkies hebben ze erg veel geleerd over hoe dit land zou behoren te functioneren en jullie hebben ze ook ethiek bijgebracht en niet alleen de meer actieve shooters maar ook die daar minder interesse voor hadden, maar daar pas later mee zijn gestart. En je bent ook de oudere zusjes vergeten die ook mee kwamen om op de kleintjes te passen, weten jullie nog hoe je die gebruikte om de kleintjes bij te staan als ze met de computers stoeiden en alle andere dingen? Die oudere garde is ook veranderd en heeft ook meer geleerd dan ze op school geboden werdt. Zo ging het bij alle Pink-Guns groepen, de shooting was maar een onderdeel van het geheel de rest was pure indoctrinatie! Chapeau! en dat zelfs zonder dat ik me ermee bemoeide. Dzjees! zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Hah! je dacht dat je ze alleen maar een leuke tijdsbesteding en hobby te hebben gegeven, Bran? Eigenlijk wel ja. Heb je ook, maar je vergeet wat de rest met ze deed, want je werdt hun grote voorbeeld en niet allen in de shootingsport hoor, maar ik heb me er wel mee bemoeid zodra er idolisering opkwam, want dat drukte ik onmiddelllijk de kop in. Gelukkig, nu je dat zegt, want daar zat ik echt niet op te wachten. Tsskkk, jullie hebben echt geen flauw idee wat je veroorzaakt hebt hè? Niet echt nee, maar ik neem aan dat je dat nu gaat vertellen? Nee, denk zelf maar eens na, begin bij die mockup shootout video van de pinkies in het stadion van de opening van OTC, want die inzichten hebben jullie nu echt wel. Oh shit! dat heeft honderdduizenden pinky families in het hele land opgeleverd. Yeps, niet gedacht he, zoveel actieve constitutionalisten te hebben en die hebben intussen allemaal stemrecht ook nog. En dat tij is niet meer te keren voor de gevestigde partijen, want de meeste pinky groepen in het land waren niet alleen girls-only maar ook boys-only groepen waren er zelfs een heel ceel gemengde kiddo-groepen, maar allemaal gebruikten ze jullie pink-gun curriculum. Hoe is dat zo gekomen dan? Nou ja, kijk eens wat vaker tv! Bah! Maar goed, zowel NRA als GOA en bijna alle locale gunclubs hebben julie pink-gun curriculum geadopteerd omdat het werkte en niet alleen voor de kids ook de rest werdt aan hun jasje getrokken over safety en die boodschap kon iedereen zich in vinden, de rest was ook nauwelijk controversieel te noemen nietwaar, maar was wel de stuff die het reguliere onderwijs zo ver mogelijk onder het tapijt veegde en slechts token aandacht aan besteedde. Maar de pinkies weten allemaal dat op school over guns praten geen goed onderwerp was dus kwamen dat soort zaken nimmer aan de orde en dus ook niet wat ze bij de pinkies leerden en wat de school verzuimde. Die discrepantie viel dus nauwelijks op en eddy eagle was zelfs op veel scholen geen onbekend fenomeen dus als er eens een keer iets voorviel waren de pinkies immer degenen die de meute aanvoerden om zo snel mogelijk uit de buurt te zijn en te waarschuwen. Hmm, dus de pinkies zijn de spreekwoordelijke brave hendrikjes? Yups, veelal wel, maar niet zodanig dat ze gebullied zouden worden, want de meesten op school wisten echt wel wat een pinky op zaterdag deed, en dat was awesome, shooting REAL GUNZ nietwaar, dus dat geeft een heftige macho en macha rating op de bully kaart. Ook al omdat ze een enkele keer ook hun libby teach soms als nitwit in de hoek zetten met controleerbare feiten. En dat verhoogde hun standing niet gering ook, want je weet vast wel wat voor een ratrace die middle-schools soms zijn. Dus al met al begint het met de komende generaties naar de 10% te lopen. Dzjees, dat is the magic number nietwaar? Yeps, dus ongewild hebben jullie al een chattri like generatie veroorzaakt en die gaat flink groeien in de komende jaren want nu met de nieuwe gunlaws die in werking treden wordt de behoefte en noodzaak om de kids de juiste dingen te leren nog veel belangrijker, maar dat wordt al opgepakt door de diverse gunclubs dus hoeven jullie je hoofd daar echt niet meer over te breken, dat heb ik al geregeld door op de juiste plekken wat jeuk te veroorzaken zodat dat met voortvarendheid gaat worden aangepakt. Je had dat goed gezien in je lala-land verander de natie, maar beging bij de jeugd, en dat is nu gebeurd, en dit keer zonder dat je militia-kids nodig had om het te doen. Maar goed er nu nog maar een paar echte gevaren die loeren, Big Agro en Big Pharma en Big EDU en Big Media. Maar daar wordt al aan gewerkt nietwaar? Eigenlijk wel, maar is het effectief wat we doen? Best wel, maar het heeft z'n tijd nodig, vooral Big Edu is een rampenplan, de rest is iets makkelijker aan te pakken en daar is het grondwerk al nagenoeg voor gedaan en is deels al gestart ook met fd-tv en je farms de graanstorage en handels company die we nu al hebben. Maar ook hier is stealth en subterfuge de beste methodiek, zodat ze als de boel kiept ze niet weten waar de laatste duw vandaan kwam. Maar jullie kijken nog steeds veel te weinig TV! Yuck, we hebben echt wel wat beters te doen hoor, maar hey, jij bent AI hier dus je maakt maar een fraaie Daily Synopsis, en gaarne AI-unbiased en stop je commentaar er maar apart bij als leuk pfnt'tje of wuteffur eng alien. Yups, mijn idee Bran, daar had ik al eerder aan moeten denken, scheelt ook bergen tijd qua rondloeren in kranten en op internet ook. BLERRGGGHHHH! Hahahhahahahaha Maar ok, een goede deal ik maak wel wat en doe er het commentaar ook bij en dan maken we er direct een dagelijks nieuwsuurtje van. Uh_Oh, we zijn nu shafted. <hihihi> Maar goed, prima setup, want we missen vast echt wel wat zo hier en daar. Yeps, maar het meeste is crud, en daar hebben jullie ook weer gelijk in. Maar, het is hooguit een paar minuten in speedmode hoor dus veeltijd gaat het niet kosten, maar je blijft wel wat beter bij de tijd. En dat gaan jullie nodig hebben ook in je nieuwe klus. Bran, volgens mij worden we weer eens zwaar gepiepelt. Lijkt er echt wel op ja. Maar goed, wat ze zegt is waar, al dat soort onderhandelingen kunnen maar voor een redelijk stuk administratief voorbereid worden, de echte koehandel gebeurd nog steeds aan de onderhandelingstafel. Ja, dat is ook weer waar, maar goed in welke hoedanigheid gaan we dat circus in dan, want dat is me nog echt niet helemaal helder. Nou je hebt Bank of Pacifica en een Private Equity Fund dat bij zowel BOP als Zuricher klant is. Jullie zijn de representanten voor BOP en het Fund. Dus we verliezen onze anonieme nobody status zodra we bij concom aan tafel schuiven? Yeps, daar is niets aan te veranderen, maar alleen als de representatives. Maar hoe is die berg geld te verklaren straks, want geheid dat we de IRS op ons dak gaan krijgen. Welnee, je verdient straks alleen maar een normale fee als reps voor de kopers toch en de recette van je film en boek deal komt pas later binnen dus dat komt pas in je 2014 statement terecht over 2013. En Pacifica dan? Ah, daar is niets meer over te vinden, want de miljoenen dans van de oud eigenaren is ancient history en zijn allemaal nog even arm als voorheen wegens alle mislukte speculaties van een lawyer die thans in een samoaans gevangenis zit. Dus die scheyster heeft de hele boel daar bestolen? Yeps, maar de lease is legal want alle families hebben hem gemachtigd hen te vertegenwoordigen in alle Pacifican aangelegenheden en daar zijn alle Franse stukken van de huisssier voor aanwezig bij onze lease en is rechtsgeldig volgens Frans Samoaans recht waar de boel is geregeld de betalingen zijn keurig via de huisssier gegaan ook want een ander huissier heeft namens het fund getekend en betaald en die machtiging kwam bij Zuricher vandaan dus BoP heeft er verder niets mee van doen. Is dat kosher geregeld of niet, huh? Wow, wel een heel gedoe zeg. Yeps, altijd zorgen voor een perfect papertrail als je de boel wil tillen, dan weet iedereen waar de buck stopt, nietwaar Prooessstttt Maar goed hebben we echt een setje pinkies nodig? Nope, en nooit eigenlijk want je hebt meer dan genoeg in je eigen mandje aan afweermechanismen en ik ben er ook nog. Mooi, want ik zie ze niet graag in dat soort gedoe terecht komen als het niet hoeft. Maar shoppen in DC ga je niet alleen en dat geldt voor jullie alletwee. dus je regelt maar een van de FS shuttles als je ergens heen moet want de chauffeurs zijn allemaal opgeleidt bij Peter en verstaan hun vak, bovendien zijn die K-streeter kantoren allemaal gunfree zones dus moet je daar sowieso naakt naar binnen, maar je ijzer kan je dan bij de chauffeuse achter laten. Eh, was dat dan niet al verboden? Yeps, maar de usual suspects hebben maling aan federal law en wachten wel af tot scotus weer eens van een besluit wenst te bevallen en tot die tijd blijft DC een gun-free zone. En je weet wie de meerderheid in the house hebben dus enige druk van die kant hoef je niet te verwachtten, bovendien is er nog de transitie periode om zaken te regelen, maar een of ander critter heeft de 2 jaar termijn vervangen door 'resonable and appropriate term in the local situation' van gemaakt, dus is dat wordt vast heel erg lang. Zo zie je maar hoe vals die bureel-critters zijn dat ze zelfs mij konden belazeren, maar het was de prez die dat er stiekem uit heeft gefietst ben ik later achtergekomen. Dus je ziet tot welke achterbaksheid die K-streeters in staat zijn want daaar zitten de meeste controlfreaks met de nodige lijntjes naar de diverse bureel bosses. Hmm, dan is data links voor banknet voor Alien-Bank de meest geijkte smoes om die sat en het spectrum te willen hebben, denk je niet? Maar Alien was er toch niet meer? Alleen niet meer als standaard-bank maar als bufferbank voor Zuricher bestaat Alien nog steeds hoor, maar die belangen gaan naar BOP. Teruggeven van je bankvergunning aan een overheid is niet hetzelfde als de bank opheffen hoor, Charly weet dat ook intussen. oooopsies dus? Niet echt, maar ze was toen nog geen Internationaal Bankierster, dat werdt ze pas met de oprichting van BOP en blaast nu dapper haar partij mee aan tafel in Zurich als dat nodig is en wordt reeds sinds 2011 met egards behandeld door de heren, want ze hebben haar centen van BOP en jullie PEF hard genoeg nodig en zij beheerd die allemaal. Haar bankingskills worden geprezen want ze is de enige in dat gezelschap halsafsnijders die de miljarden heeft verdient aan de hele rigmarole. Ze zwemt in de centen net als jullie en ik ook, of dacht je dat ik niet mee zou doen met het Chattri-fonds, ben dan wel een AI maar ik loop niet op wisselstroom hoor, mijn 500 miljoen is intussen ook 3 miljard geworden, bedankt nog voor je goede geheugen voor dat soort ranzige beursdetails en mijn greed deed de rest. Ok Ok, je mag een nieuw batterijtje. Bwuuuhahahahahahahah Maar hoeveel zijn we dan waard intussen? Dat is lastig te beantwoorden, want welk geld bedoel je precies. cash, uitstaande leningen, investeringen, bezittingen, maximale capitalisatie dekking, wat we maximaal kunnen uitlenen of de going concern waarde van de hele kaboodle? Tijd voor jullie lesjes banking en high Finance dus, als je al dat soort verschillen niet weet stel je de zelfde domme vragen als een politicus. Heey, gedraag je! nag nag nag. <hihihi> Maar goed, een lesje danmaar doen? Mja, we offeren ons dan maar weer op voor het goede doel, niet dan Bran? Ja, het lijkt me eigenlijk best wel een leuke stint. Mooi, dan wordt jij de head negotiator en hij je hulpie, want vrouwen zijn daar sowieso veel beter in. Maar we moeten danwel een economiestudie in de roddelrubrieken laten opduiken voordat je naar DC gaat. Huh? Wat dacht je dan, dat die K-streeters hun huiswerk niet maken en die gaan echt niet met een ex spiffy-tits over miljoenendeals babbelen hoor, tenminste als je serieus genomen wil worden door dat volk, dus moet er wel eerst een fraaie legende gemaakt worden. Dus een leuke economie graad van de Guangdong Uni maar doen, je kent chinees tenslotte en kan direct met Bao op visite bij Yuan Yi voordat die het tijdelijke voor het eeuwige gaat inruilen over een paar maanden en hij wat geruster kan zijn over Bao's toekomst in het Matriachaat. Die sateliet company loopt niet weg en gaat nog lang niet failliet, want de congrescritters zitten genoeg onder de plak om ze wat porkbarrel projecten toe te schuiven om de jaarcijfers wat op te fleuren evenals alle voorgaande jaren. En mama Yi dan? Die is al een paar jaar geleden overleden dus de Yuan stopt nu bij Bao. Een goed moment om haar direct ook maar Tai-pan te maken ook eigenlijk dat scheelt weer een hoop gedoe met de rest van the board of directors en andere halsafsnijders in het concern, want zo heel makkelijk zal ze het niet krijgen straks, maar dat komt wel in orde als ze Tai-pan is en volledig meedraait in het Matriachaat, want je was was vlot dat in te stellen, maar anderszijds komt het ook wel goed uit omdat ik tijd genoeg had om dat stel bij te scholen om voor jullie op het oorlogspad te gaan. Hrrmmpppfffff Nou ja, je snapt het vast wel, nietwaar. Een week later reisde het hele stel af naar Guangdong om Brans promotie te aanschouwen. Een truckendoos uit de koker van yuan-yi die dat geregeld had maar ook de China Daily haalde en de rest van de roddelpers en zelfs wat lijntjes xkreeg in de financials, want Guangdong stond hoog aangeschreven voor de economen die ze produceerden. Ook pappa-dochterloos was van de partij, wat ons echt verwonderde, maar dat bleek weer familie te zijn van Yuan-yi en vertegenwoordiger van PRC/PLA belang in het Mandarin concern waar ze financieel best wel vanaf wilden zodat er een nette verklaring voor was maar ook Brans legende kamerbreed maakte. Damned Ayla, je bent echt heftig aan het manipuleren hier. Yeps, goed hè. Na de feestelijkheden zaten we aan bij de overdracht van het Taipan schap van Yuan Yi aan Yuan Bao wat een hele ceremonie bleek te zijn en niet minder symbolisch dan de overdracht van de lupara bij 'nDrangheta. Daags na het gigantische buffet reisden we door naar Xi'an en Beijing, om ook nog wat aan toerisme te doen, we waren er toch en pappa dochterloos zorgde voor de nodige gidsen opdat we niet zouden verdwalen en uiteraard in de gaten gehouden konden worden want onze aanwezigheid als waiguo-ren bij de Yuan triade was minimaal opzienbarend te noemen. Maar al met al waren we nog een extra twee weken een duizenden jaar oude cultuur te bewonderen en te ontdekken dat ons chinees toch wel ietwat beperkt was. Heey, Ayla, ik dacht dat je ons chinees had geleerd? Heb ik, je kon toch prima uit de voeten in Guangdong en Beijing? Ja daar wel maar in rest verstonden we nauwelijks wat. Mja, wil je de andere 200 dialecten ook leren dan? maar met de twee die je kent heb je echt wel de hoofdmoot te pakken hoor, iedereen leert Putonghua op school, maar de streekaccenten vermazzeln dat deerlijk en je weet dat chinees een tonale taal is dus heb je pech als je een vreemd accent hebt of hoort met alle lokale eigenaardigheden erbij is het domweg onverstaanbaar geworden, ook voor de chinezen zelf hoor. Oh ja, pappa dochterloos verstond ons guangdong-yue ook nauwelijks, dat is waar ook. <hihihih>