ALL RIGHTS RESERVED ©2023 ODP nl!nerdstein!nerdsteinerin

De conferentie was snel voorbij, nou ja, als je een een samenkomst op een tropisch strand met een verkoelende duik op z'n tijd een top conferentie wil noemen. De ambassade in Bloombergia waren intussen geheel ontruimt en verlaten. Er waren wel pogingen geweest om er binnen te dringen maar Skadi trakteerde iedreen die zich op onze verdiepingen waagde op een verlammende migraine dus dat was snel voorbij. Een afgeschoten RPG werdt terug bezorg bij de schutter en dat was dus geen succes en een tweede poging met een apache liet de hellfires keurig om het gebouw zwenken en werden de buren opgeblazen. Daarna stopte het gedoe, en wij haalden de schouders op toen de presstitudes om commentaar vroegen. Geen idee, maar bewaking is uitbesteedt aan CDF om iedereen buiten de deur te houden, want het is geaccrediteerd terrein van een vreemde mogendheid waar de Lokale Jusrisdictie niet van toepassing is. Of hebben julie dat niet op school geleerd dat dat het geval is met ambassades. De 'spoed'vergadering van de UN was intussen ook aangekondigd en dit keer zou ik weer de vertegenwoordiger zijn van Chattry Nation en was Pacifica als ons stooge aan de kant geschoven, hetgeen ik ook met zoveel woorden publiekelijk zei. Verontwaardiging alom uiteraard, maar mijn reactie was simpel. De Chattry Nation was geenszins van plan om zich hier met dorpspolitiek in te laten en achtte het raadzamer om dat door Pacifica als onze stooge te laten doen opdat de natives hier niet direct in paniek zouden geraken. Het blijkt dat dat zelfs na drie demonstraties we echt wel de middellen hebben om de hele kaboodle hier op aarde lock, stock, barrel en de zeven miljard slaven over te nemen en jullie gewoon stupid fucks zijn en dat nog steeds niet snappen. Maar goed, ik heb geen zin me te bemoeien met dorpspolitiek in de achterbuurt van twee Galaxies dus jullie zoeken het maar lekker uit hier, maar laat een ding duidelijk zijn Pacifica is onschendbaar en is een deel van de Chattry Nation en alszodanig de enige authoriteit op deze modderbal en de enigen die recht hebben hun stem te verheffen zijn de oorspronkelijke indiginous people die hier al leefden voordat jullie voorvaderen naar deze Goelag gedeporteerd werden. Net als die bende ongewenste elementen dat thans is in Bayou. In een beschaafde wereld behoort politieke moord niet als normaal gezien te worden, in iedergeval niet op het dorpsniveau hier. Wij Chattry zijn daar niet alleen veel beter in maar ook veel effectiever zoals we reeds hebben laten zien. We hebben zelfs uiterste terughoudendheid betracht om de wat teerdere zieltjes in deze vergadering te sparen, want het gebeurde op JULLIE gebied en JULLIE hebben je plicht tot bescherming van de leden van dit beraad verzaakt. Maar de bullies zijn thans opgehokt dus jullie hebben nu een kans om je zaken op een beschaafder manier te regelen. Chattry Nation zal hier slechts als toehoorder zijn en als er zaken zijn die ons niet bevallen hoor je ons veto wel voordat we ons onwelgevallige zaken anderszins regelen danwel definitief beëindigen. Pacifica heeft zich per heden teruggetrokken uit de dorpspolitiek hier en is bezet gebied op aarde van Chattry Nation, niet dat die duiding enig gewicht voor ons heeft want heel deze fucked up planeet was altijd al ons privaatbezit, maar dat is slechts een detail. De convoluted versie in scheysteriaanse politieke double-talk en triple bulshitterian legalese ligt klaar bij het secretariaat zodat iedereen mijn speech hier zal kunnen begrijpen, want klare taal schijnt in dit gezelschap een niet bestaande vorm van communicatie te zijn. Het gaat U allen goed en ik hoop hier nimmer het woord tot U te moeten richten, want dan is er vast minimaal een entiteit minder omdat ze opgehouden heeft te bestaan. <heftige uitsmijter> Yeps, en die verzon ik er maar even ter plaatse bij, al hebben de meiden een fraaie speech geschreven hoor, maar ik kon het niet laten, want dat pak papier heb ik zelfs gelezen en daar staat het ook, maar dan als convoluted scheyterian baggerspeak verspreidt over een zestien A4-tjes. Bwuuuhahahahhahahahahahahha Ah, dat zaait wat meer verwarring en ongeloof, maar daar komen ze vanzelf achter, want we gaan een paar kleine oefeningen doen met wat overbodig schroot in de Pacific. We hebben wel weer eens zin in een demolition derby en de TB ook wel hoor, maar de details hoor je nog wel. En het bootje is vast een paar maatjes groter dan een vliegdekschip? Je mag een koekje. Overigens wordt het meer een Life shoot 'm up Game, maar de verdedigers gebruiken alleen paintball ammo, dus je kan de lucht uit geschoten worden en dan ben je ook echt uit de strijd. De regular machten krijgen ook een paar dagen en kunnen gewoon hun normale wartype ammo gebruiken tegen de paintballers. Hoe lang zijn jullie daar al mee bezig dan? Al een paar jaar hoor, maar de paintballerei stuff moest gemaakt en aangepast worden en dat duurde even en had een wat lagere prioriteit dan een hoop andere zaken. Maar alle testen zijn hoopgevend en deze oefening is het eindproduct van wat incrowd uit de diverse staven waar we mee samenwerken in het wargame project. De soldier boys en girl gniffelen om het hardst om de life size versie uit te proberen van de war met alien invaders want hun politieke baasjes snappen het nog steeds niet, vandaar. Maar je TB's krijgen hun dagjes shoot 'm up met wat dogfighting tegen alles wat aarde aan moderne stuff heeft op dat gebied en dat wordt echt lachen en komt als een Militia eenheid opdraven nadat de US Navy is weggeblazen en nemen het stokje over en roeien hopelijk de hele Alien scare uit met hun raptors, maar dat is niet echt zeker. Dus alle navies delven het onderspit? Yeps, net als in alle simulaties het geval is en in werkelijkheid ook zou gebeuren zoals je weet. De Belle en TB squadrons doen de dogfighting tegen de echte troepen en je weet dat ze nagenoeg onschendbaar zijn in hun raptors. Maar dat weet niemand verder want de oefeningen duren wel een tijdje zodat ze allemaal aan de bak komen maar na de yankies gaat het iets anders en verschijnen ze met herkenbare Militia Raptors nadat we alle yankies de lucht uitgeblazen hebben en hun schepen ook een ander kleurtje hebben door de paintball raids. Maar hoe hou je ze heel als die vloten real ammo gebruiken want dat zijn echt geen beebees waar ze mee schieten hoor. wat denk je? Eh, hoog of diep, maar ik denk aan hoog want de klappen in het water zijn heftig. Yeps, ze zijn veel te snel en komen uit een slagschip boven de Pacific. Nadat alles geregeld was volgden de publieke mededelingen over de grootscheeps opgezette oefening van de gezamelijke wereld strijdkrachten in een alien invasie scenario om elke schijn van politieke manipulatie te vermijden yadda yadda. Aan de hand van de door Lau'Boudoir ontwikkelde wargame uit een Chattry slagschip, een game die nu ook al jaren een groot succes was in de speelhallen en online gaming wereld, maar dat de militaire versie ook een groot success was door de realiteit maar tevens vele ook miljarden aan oefening budgetten had bespaard. Maar simulaties kunnen niet alles, vandaar dat de koppen bijeengestoken waren om een scenario wat meer realistisch uit te voeren, met aliens die paintballs gebruiken in plaats van echte munitie, terwijl de regulars wel alles uit de kast mogen halen behalve de nucleaire optie die sommigen hebben, dus in dit scenario is dat de enige restricties qua inzet aan mankracht en materieel binnen het scenario. De media orgasmeerden en de politici waren in alle staten want die waren nagenoeg overal buiten de voorbereidingen gehouden, want het was maar een computer wargame van een luttele 5 miljoen dus was er voor hen verder niets aan te verdienen ook. Zoals al verwacht zouden de yankies wel al laatste gaan en de anderen kregen hun beurt bij loting. Hawaii was in z'n nopjes met de bezoekende toeristen en defensie personeel en media die de boel zouden volgen via diverse videolinks van de schepen en in de vliegtuigen en raptors. Onze raptors kwamen er niet geheel ongeschonden uit, inzoverre dat een ontploffende aamraams de boel echt wel doorheenshudden en je dan echt wel een heftige opdonder kreeg, maar er waren geen ernstiger zaken dan wat blauwe plekken en hoofpijn, dus het hele stel was er verder niet van onder de indruk maar echt meegevallen was het ze ook niet. Die lui zijn echt goed hoor en we moesten alle zeilen bijzetten maar de verliezen waren minimaal. Ok gang, nu de militia raptors ophalen want de yanken worden nu door Skadi in hun hemd gezet en morgen gaan jullie aan de gang tegen Skadi, maar ze gaat verliezen natuurlijk maar er zullen ook flink wat casualties bij jullie vallen die we direct uit de strijd halen als je een paintballstrafing oploopt dus play for keeps, OK. De laatste dag was inderdaad ontnuchterend we verloren 90% van de raptors maar de aliens werden verslagen. Die demo veroorzaakte een flinke paniek bij de politiekers en ook de diverse staven op de wereld, want alle TB's landden uiteraard na de strijd op de basis in Pearl Harbor met hun raptors, en toen begreep men pas echt wie de strijd gewonnen hadden, want het enige verschil met de andere raptors was dat die van de TB's nu ook real ammo gebruikten en de alien raptors paintballs, maar dat het verder een realistisch scenario nagespeeld was net als de reguliere strijdkrachten gedaan hadden. Maar de militia zat organiek niet in de setup van de oefeningen. Nee, dat idee is pas ter elfder ure ontstaan nadat de US als laatste de game in zou gaan en vast stond dat ze ook het onderspit zou delven. Raptors met railguns is niets tegen opgewassen behalve raptors met railguns en de enigen die raptors met railguns hebben is de militia. En de militia is the last man tussen de bevolking en een usurpator nadat het leger is verslagen, dus was dit de uitgelezen gelegenheid om te zien of ze een deuk in een pakje boter konden slaan. 90% verliezen is geen geringe prijs voor vrijheid, maar wat is het alternatief. Maar heeft de militia die raptors ter beschikking dan? Alleen na een invasie en Congress de staat van oorlog declareerd, of The People besluiten zich te verzetten tegen Tyranny Conform de regels in hun Constitutie. Een raptor is niet meer dan gereedschap om je te verdedigen net als een Khalashnikov een scherpe stok of vuurstenen vuistbijl dat ooit was. Maar voordat er sprookjes verteld gaan worden, alle 'alien' raptors waren op de laatste oefening na bemand door de Truckerbabes. De laatste sessie is geheel door de computers tegen de Militia uitgevochten vandaar de 90% verliezen bij de Militia, in een normaal scenario zou dat slechts 50% zijn zoals uitslagen van de wargame simulaties lieten zien maar tegen de computer is het altijd meer. Net als een normale oorlog je een standaard bodybag rate van circa 15% hebt, mits de tegenstander geen total guerilla gaat gebruiken als defensieve tactiek want dan wordt het flink wat meer en zit je al snel op 60% casualties van je grondtroepen. De newsies waren nogal geschrokken van dat soort getallen en dat item werdt dus geheel onderdrukt door de presstitudes wat ons eigenljk best goed uitkwam ook. Weer thuis aangekomen zag ik een heel stel glunderende koppies. Ok, gang dat was een heftig konijn dat jullie uit de hoed getoverd hebben, Chapeau hoor. Yeps, we zijn eigenlijk best wel tevreden over onszelf, zei Danka. Maar die twee hier, en duimde naar Andrzej en Stanny, zijn me een partij louche bezig geweest dat wil je echt niet weten. Hmm, de pro's onder elkaar congsi zeker? Yeps, meer vertellen we niet, maar net wat je zelf ook al deed, want je verleende immer professional courtesy als dat mogelijk was. Al is het een zeer schaars artikel, honor bestaat nog wel onder pro's. Maar deze demo is wat wij old dogs nog net hebben kunnen regelen, maar vanaf nu kan je er vanuitgaan dat honore nagenoeg uitgestorven is en tegelijk met de laatsten in ons vak met pensioen gaat, al blijven de informele lijntjes voorlopig wel even in stand. Maar de infotaak is al overgegaan naar Skadi en onze sectie stiekem. Aha, vandaar dat dat viertal al chomping at the bit is. Nou, ze zullen nog wat geduld moeten hebben voor de big league, maar er zijn nog klussen genoeg te doen dus vervelen zullen ze zich echt niet. Maar goed de editors zijn al bezig een heftige film te monteren van alle video die er gemaakt is tijdens de oefening en dat wordt vast een kaskraker van de bovenste plank en dit keer is Brandy een enge alien warmonger en usurpator die bij de laatste battle vlucht terwijl de TB's de boel aan barrels schieten. Amy, Kyra en Mary-Lou doen het parting shot, en lezen hardop een tribute bij een herdenkingsmonument met een raptor voor de gevallen TBs. Freedom or Death We never took a last stand, we fought to win! Dat is een heftig statement, nietwaar. Echt wel, maar ik ben bang dat maar weinigen het zullen begrijpen. Niet in Hick country hoor, want daar waait op dit moment weer even een frisse wind van zelfvertrouwen en initiatief dat wat ingedommeld was. Helden zijn goed voor het moreel, nietwaar. Zeker, en dat ze het tegen de diverse armies hebben opgenomen begint door te sijpelen al wordt dat feitje angstvallig uit de media gehouden. En Chatbox? Die houden het ook nog even achter de hand totdat de film klaar is, want daar kan je het zien want veel is orginele media footage dat afkomstig is van de cams in de fighters en de raptors zoals het ook al in de media is gebracht. De game specialisten van de diverse armies waren ook op het slagschip aanwezig zodat aan de autheticiteit niet getwijfeld kan worden inclusief de protesten om de TB's de raptors te laten bemannen tegen de regulars. Maar nadat ze wat flightsimulaties zagen waarmee de TB trainden zijn ze overstag gegaan toen ze er achterkwamen dat die raptors bestand waren tegen alles wat de armies hadden. Geen near misses ? Genoeg, maar de AI voorkwam voltreffers zodat alleen hier en daar wat vleugels maar de haaien waren en ze daarna netjes zakten. Maar ook zijn er wel een paar fighters downed door een volle lading in de motor die dan naar de haaien was en de bemanning ging zwemmen maar er waren SAR shuttles dus werden ze vlot opgepikt en op Pearl afgezet. Ah, dus daar was rekening mee gehouden? Yeps, want ook bij normale oefeningen gebeuren dat soort zaken ook zodat we een stel shuttle hadden klaarstaan om de bemanningen op te pikken. Want dat verstoorde de oefening het minst aan realiteitsniveau, want normaal stopt de boel even voor een SAR flight natuurlijk, maar iedereen wist dat ze er waren en herkenbaar aan de witte verf en rode kruizen en squack zodat er geen verwarring zou zijn, bovendien als je midden in de pacific dobbert boeit het niet echt wie je opvist nietwaar. Maar hoeveel raptors zijn er aan barrels geschoten? honderd van de vierhonderd die we hebben ingezet hebben schade, maar er zijn er nog meer dan genoeg. Maar goed alu-hattery Magazine gaat er weer een hele hoax omheen bakken zodat er het nodige gekrakeel gaat ontstaan. Maar goed we dreigen nu wel echt bekend te worden met al dit spektakel. Heb je eigenlijk wel eens goed gekeken naar de video maar dan niet als vader maar gewoon alsof je ze voor het eerst ziet? En wat zie je dan? Shit!, attack of the clones? Yeps, en Suze herkent vast ook niemand, misschien een flunkie bij de fed maar die kans is niet al te groot, want de plamuurlessen van Brandy doen al jaren hun dienst om ze nagenoeg anonieme gezichten te laten zijn. Dus in het geheel der dingen is er eigenlijk maar een gezicht dat redelijk bekend is en dat ben jij. Je maakt me niet wijs dat niemand weet hoe het inelkaar zit. Nee dat niet, maar er is geen bewijs voor te leveren en bovendien wagen de media zich er niet aan te gaan wroeten want dan gaan ze nogal failliet en dat is haarfijn uitgelegd aan de baasjes die mochten opdraven en Trude ze de riotact voorlas dus uit die hoek komt echt geen piep over familie of private aangelegenheden. Vast geen eigenwijzen opgestaan zeker? Nope, wel wat gespartel toen ze verteld werdt op te komen draven maar het was simpel of je verschijnt of je toko is morgen failliet. Trude kan uiterst overtuigend zijn hoor vooral als het over haar kinderen gaat als ze net beschoten zijn, want de baasjes waren O hoe toevallig ook net allemaal in NY. oooopppppssss Ja, vandaar ook geen piep over de afloop van het hele debacle. Je kijkt echt veel te weinig TV, je kijkt meer naar studiomonitors dan naar dat ding dat nog steeds in die doos zit in de bergkast. hahahahahahah Suze heeft de FED bedankt voor de klandizie en vertelt dat ze mogen beginnen met afbetalen aan BSNP die nu 15% van de Staatsschulden op de plank heeft liggen. Ouch, want BSNP is weer een Staatsbank toch? Ja, en heel veel politici daar gaan heel erg rijk worden door corruptie maar vooral de BSNP maar we zijn van het gezeur verlost en de panamezen filthy rich. Kijk, dat is fatsoenlijke ontwikkelingshulp nietwaar? Bwuhahahahahahahah Dus die hele klucht is al geregeld ook? Best wel ja en die panamezen gaan gepast moeilijk doen om er redelijk wat uit te persen ook want het kanaal en sluizen moet ook weer hoognodig wat geupdated worden nu er geen olie meer uit alaska komt moeten er nu wel grotere tankers door kunnen om de westcoast van product te voorzien want de paar raffinaderijen aan de westcoast waren lang geleden al gestopt en een pijpline door Hick country kan je vergeten door alle beschermde bossen en om het over de fed-onvriendelijke bevolking maar niet te hebben. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een paar slimme deernen een heel eind vooruit gekeken hebben voordat ze daar met de parkbankjes begonnen te slepen. Hahahahahaha Maar goed de chinezen willen die panamese klus wel klaren zodat ze wel een handje dollars aan de yankies lenen zodat panama hen die klus toeschuift en ze zo de dollars terug hebben en wat extra schuldpapier kwijt raken op de koop toe en Trude graait ook wat fees in die ganse melee want de chinezen hebben ook flink wat shekels bij Zuricher. Maar voorlopig ga je weer even in pensionadotraining, dus je zorgt maar niet in al te veel problemen te raken als je wat rondbanjert over de wereld. Mie smellie rattie! Nope, dit keer geen agenda's je verdwijnt gewoon van het publieke toneel en de rest ook want die aanslag was de perfecte aanleiding om te zeggen: zoek het maar uit, we doen niet meer mee en het afstoten van BSNP is een overduidelijk luid en duidelijk signaal dat niet mis te verstaan is dat we de boel in eigen sop gaan later gaarkoken. Dus gaan we gewoon ouderwets de handel in want wereldverbeteraar spelen onder de imboorlingen hier is een ietwat ondankbaar klusje. Mja, eigenlijk wel, al hebben we wel een en ander bereikt toch. Meer dan genoeg hoor, maar de rest moeten ze maar zelf doen verder want de angel is eruit omdat de nukes onbruikbaar zijn en de laatste les is echt veel harder aangekomen bij de politiekers dan je denkt hoor. Niet dat het nu ineens de braafsten van de klas worden, maar ze binden wel stevig in. Want je dacht toch niet dat het in een paar uur de prez, vice prez en een partij flunkies van het machtigste land op deze aardkloot achter hun bureau vandaan sleuren en van de planeet afschoppen geen indruk maakt op de natives? Want nu pas is echt aangetoont wie de baas is in de toko en je toespraak deed daar nog een schepje bovenop want je las ze echt de riot-act voor. Maar dat alles wordt fraai overschaduwd door de fun & games van de soldaatjes in de Pacific zodat er nauwelijks aandacht was voor politiek wat sowieso maar door weinigen in de bevolking echt gevolgd wordt, maar de macht van de controlfreaks is nu wel nagenoeg gebroken want er is een heel nest afgevoerd en de rest zit nu zonder management zodat ze druk genoeg zullen zijn met onderlinge infighting om de posities, maar dat zijn in hoofdzaak lui van het tweede garnituur en hebben weinig meer in de melk te brokkelen dan de gewone partijbonzen dus voorlopig houden ze elkaar wel bezig. En de diverse goonsquads enzo dan? Dat is wat lastiger maar die zaten onder HS en missen nu wat sturing en er is een machtsvacuum ontstaan. Maar er lopen niet de helderste lichten rond dus zal er vast zo hier en daar iets niet al te slims geprobeerd worden. Maar dat regelen de sheriffs wel verder na info via mikinet en andere info uit DC en State rechtstreeks op het sheriff-netwerk. Hmm, dus daar is de boel goed gerganiseerd en een hechte samenwerking? Yeps, in iedergeval tussen alle sheriffs, die allemaal links hebben met hun lokale militia dus op zich gaat dat prima verder. Een paar weken later zat ik te in de radiokneipe maar het wilde niet en vlotten en draaide wat lusteloos over de banden. Hey, vati, je verveelt je te barsten hè? yeps, jij niet dan? Nah, jane blont spelen met het kwartet en m'n knutsels houden me aardig van de straat hoor, maar hier is het echt weer geriatro central. Zeg dat wel ja, maar ik denk dat ik maar eens een heel oud ideetje van stal ga halen. Ah, ik was al bang een nieuwe bak geraniums voor je te moeten kopen. Hhahahahahah Zo erg is het nog lang niet hoor. Maar is die GMC er nog die we gebruikt hebben voor die miki-tour? Geen idee, ... Ayla? Yeps, staat geparkeerd in de schuur in wolfstein. Nou zat er ineens aan te denken het ding hierheen te halen en wat op te kalefateren en er in europa wat mee rond te crossen, wat wildkamperen, wat mobielen met radio en wat hacking en toeristje spelen. Hoe kom je daar nu ineens op? en je houdt helemaal niet van autorijden. Ik zij toch al dat het een oud idee was, maar ik ga dan echt niet hele dagen over de autobahnen jakkeren hoor, het zijn de lange einden die vervelend zijn maar een paar uurtjes en dan een leuk plekje opzoeken om een dag of wat ergens rond hangen is best te doen, europa is lang zo leeg niet als de states nietwaar, en het eten is ook een stuk beter. Best wel een leuk idee ja, en tussendoor een hotelletje om de luxe van een fatsoenlijk bad niet te ontwennen. Niet veel later was ik aan de GMC aan het basteln om hem wat comfortabeler te maken, in de bak was er al pantry en koelkast en ik frommelde daar nog een redelijke slaapplek en wat bergruimte in zodat het allemaal net paste als dwarsslaper, alle power kwam uit een fusie unit die als heftige accu gecamoufleerd was zodat ik nooit zonder stroom zou zitten. achter de stoelen was bergruimte en de bak kon ik van binnenuit in, zij het wat krapjes maar het ging wel, een tweede 'accu' was de hardware en ammo kluis want naakt onderweg vondt ik een slecht plan. Antenneproblemen waren er niet, naast de normale tankspriet en 2/70 combi was er een plethora aan draad om onderweg wat te improviseren, naast een paar haspeltjes met radialen en een draadje. Al was het sprietje wel erg kort maar met een extra topeindje met 30 meter draad was het een full kwart golf L-draadje geworden dat je ergens een boom in slingerde, dat werkte gewoon vanaf 80m dus dat was verder wel in orde. En een extra schakelaar om van de spriet op coax over te gaan. Ik kreeg ook een mobieltje mee uit de schoolpool, want dat is de standaard link comm hier en niemand kijkt raar als je in de ruimte kletst en jaja, uhuh en hmm doet er af en toe wat onduidelijks mompeld. Hahhahahahahah De GMC is een huurbak van Radiosafari Ltd dus heb je nergens lastig gedoe over papierkram. Maar je kan zonder al te veel problemen je 27 onder je arm steken, al vindt men dat nog steeds wat raar hier, maar dat moet je onderweg maar zien of het echt nodig is. Er was ruim 200 liter diesel dus dat was genoeg voor ruim 1500 km, de watertank was krap 60 en er is een kleine buatagas bom onder de kookplaat en een voorraadje houtskool voor de bbq en de rest van de keukenuitrusting. Dus het is een aardig bejaardenwoninkje op wielen geworden nu. Bwuuuhahahahhahahaha Een paar dagen proefkamperen naast de radiokneipe leverde verder geen problemen op op wat kleine onhandigheden na, die snel verholpen waren. Via de headset kon ik op hf met de sdr en dat was wel handig, al moest ik niet vergeten de boel om te schakelen als ik de gewone radio wilde gebruiken of het lappie wilde inpluggen. Maar via het netwerkje de sdr via de lap aanspreken kon ook, maar dat was wat overbodig want dat kon ook gewoon via de wireless headset. Maar goed, de lessen multiple single points of failure als redundancy waren weer eens toegepast. Rondom zaten stickertjes van Migraine Security, met een geeky cartoon van Anne en een uiterst beschaafd Logo van Radiosafari Ltd die nauwelijks opviel met een lichtgroene paintjob, want de camo vondt ik een veel aggressieve uitstraling hebben die me te opvallend was. Maar de airco unit was decadent natuurlijk, maar er was stroom genoeg. Toen de boel klaar was kwam iedereen het bastel bewonderen, want het was een uniek koetsje geworden, en de oeh's en ahhs waren niet van de lucht. Hmmm, ayla, ze hebben allemaal raptors met alle goodies die je je maar kan bedenken. hah, het zijn ook hams weet je nog en je hebt echt wel een heftig mobiele shack gebasteld en als je je ritje gedaan heb kijk er dan niet van op dat er zo af en toe en stel mee op stap gaat want met met twee is het prima uit te houden in dat blik. Vast wel, maar met wat inschikken kan je met twee in het bedje en twee op de grond, daarom heb ik de vloer geisoleerd gemaakt en bijna helemaal vrijgehouden, maar met vier heb je nul komma poffertje comfort maar het is vast beter dan op dennenaaldjes in de regen. Nou, droog en airco noem jij nul ? Hmm, daar zeg je zo wat, best wel luxe, hè ? Hahahhahaha Nadat de nodige victualie geladen was ging ik op weg en vlak voor de oogst was ik weer terug op Nerdstein en had me prima vermaakt. De fanatiekere hams hadden al geloot wie er na de oogst mee op stap zou gaan want zo'n kekke tour wilden ze allemaal wel maken en in najaar en winter was zuid-europa best wel te doen met dat blik. Maar koop een tweede vouwfietsje als je met z'n twee gaat, want dat is echt handiger als je wat boodschappen wil doen en je dan niet de hele kaboodle eerst moet afbreken maar gewoon kan laten staan want dat was ik na een paar keeer al zat. Dat is een goed idee, ja, maar we hangen er wel twee scorpa's aan dat is sneller en je hebt meer actieradius ook. Prima idee, maar denk eraan dat de achterklep je nooduitgang is. Oh ja, we basteln wel wat, en als je ergens gaat staan haal je ze toch direct van het rek om wat in de buurt rond te kijken toch. Maar hoe gaat het eigenlijk met die lui op Bayou? Oh, die zijn door de anderen ontdekt en de hele bende zit nu bijelkaar, want ze hadden nog werkende shuttles, de communicatie was wat stroef in het begin maar het besef is doorgedrongen dat ze daar echt op een Prisonplanet zitten en de Bayou snappen dat intussen ook. Want nadat zoveel duidelijk was dat dat stel daar door ons vanaf aarde gedeporteerd was waren die Bayou een heel stuk ongelukkiger met hun situatie, maar het hele stel is naar een Bayou dorp verhuisd. Misschien wel beter voor hun overlevingskansen ook. Dat kan je wel zeggen ja, want het ging ze echt niet al te best af. Maar er zijn geen berichten uitgestuurd dus die schotel was nog in opbouw, maar we handhaven de patrouilles. Want ze zijn heftig aan het bouwen weer dus het kijkt erop dat het de eerste keer niet gelukt is een beacon op te zetten. Maar ze hebben geen flauw idee waar we vandaan gekomen zijn, dus wat aarde genoemd wordt door onze dissidenten zegt de Bayou niets en die politikers kennen qua sterrenkunde alleen de tweebenige versie. Hahahahahahahah De info van dat andere stelsel is gunstig, wel redelijk ontwikklde mensen maar alleen relatief recente sub c technologie. Hmm dus als we de deur hier dichtlaten hebben we er voorlopig millennia geen last van? Daar kan je bijna zeker van zijn en nu ze weten dat er Chatt'ry wonen blijven ze echt wel weg. Lijkt me wel prettig ja, maar laten we de boel maar gewoon in de gaten blijven houden want dat voorkomt onaangename verassingen. Yeps, er is een flinke vloot gestationneerd. Maar het is voorjaar op Pacifica dus weer tijd voor de jaarlijkse Tuna run met fyfnea en daarna lijkt me een visite in alaska ook wel handig want ze zijn daar flink aan het basteln gegaan in de bunkers en dat moet je echt zien om te geloven wat ze daar in die korte tijd gedaan hebben. De bevolking is al heftig uitgedund qua anglo's en fairbanks en anchorage zijn nu al nagenoeg spooksteden en Juneau en Sitka beginnen ook steeds leger te raken en verder wonen er alleen nog de die hard pioniersfamilies die zich aan da-nee leefpatronen hebben aangepast, de good people dus. De keerzijde is wel dat de infrastructuur ook nagenoeg verdwenen is. Ze denken nu aan een soort flying doctors als de nieuwe communicatie infrastructuur wat verder uitgebreid is naar de diverse kleinere nederzettingen, want die hebben veelal alleen basic radio maar met de normale condities daar is dat nogal behelpen over grotere afstanden. Dus gaan ze bezig om een Hicknet aan te leggen met satjes? Ja, maar voorlopig nog even heel voorzichtig in de meest afgelegen plekken en later pas naar wat vroeger de wat dichter bevolkte delen die nu nog een redelijk voorziening hebben. Denali is eigenlijk nog het enige centrum dat redelijk goede medische voorzieningen heeft in het binnenland omdat het ook de laatste plek is met toeristen en wat daar niet kan moet naar Juneau waar er een beter geoutilleerd ziekenhuis is. Dus Ice Palace moet geupgrade worden qua medical? Nee hoor, wat er is volstaat al ruimschoots, want dat had DOD prima voorelkaar, alleen vervoer is het probleem als je de medevac raptor buiten beschouwing laat. Maar die is die zelden nodig want de meeste gevallen kan men lokaal oplossen want vergis je niet in die bushnurses daar. Die doen nauwelijks onder voor de doc qua ervaring en de opleidingen zijn ook best verdergaand dan de standaard RN's in de zogenaamde beschaafde wereld. Maar onder da-nee is Ice Palace bekend als een tweede centrum naast Denali al zitten ze wel wat ver weg voor de vissersnederzettingen aan de kust in het zomerseizoen. Maar hoe dat nu zal gaan met de rest is me een raadsel want nagenoeg heel Alaska is State en Federal land met wat minimale stukjes Prive en Tribal Lands en daar zal vast niets aan veranderen. Dat is ook zo, maar dat is de beauty van de huidige situatie, de enigen die vrij toegang hebben zijn de da-nee. Je weet wel, wereldsteden met soms wel 200 inwoners in de winter. Maar BLM en FS hebben problemen om genoeg mensen te krijgen die erheen willen want al die salongreenies snappen niet hoe ze daar moeten leven. Een station daar is echt wel primitief vergeleken met een cosy office elders waar je regelmatig om de hoek je frappucino en bagel of ander modisch hapje du jour kan halen. Daar moet je je vlees en vis enzo zelf vangen en wat tuinieren of je eet elke dag tv-dinners en freeze dry. Dus is er nauwelijks animo voor en zijn de meeste stations nagenoeg het hele jaar onbemand, dat begint zich ook al in de rest van het land voor te doen maar daar is het nog niet zo erg als in Alaska want er zijn daar alleen locals die het baantje wel willen als winterjob. Maar daar zitten wat vervelende kanten voor de lower 48's, want de jacht is verboden omdat er geen toezicht is. Dus er zit weer een flink overschot aan te komen? Dat is er al en met alle gevolgen van dien, vraatschade door een overvloed aan boar, deer op de weg en bear attacks in town dus. Maar FWS draait zich er stevig onderuit, met commentaren dat landbouw USDA zaken zijn, veilige wegen zijn de zaak van Traffic-department en wat niet gebeurd op FWS land is zaak van de county. Men moet zich maar aanpassen, en actief wildbeheer is een federale taak en is geen taak van de lokale FWS want die adviseerd slechts aan faunabeheer in DC en die zijn verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het beleid, dus klachten moet je aan DC richten. Onze afdeling is verzorgd door DC van de jaartellingen en andere data te voorzien. Ze zijn daar echt kompleet gek want ze hebben een heel regiment greenies in dienst dat van 9 tot 5 alleen maar beestjes telt in fraaie uitkijk torentjes, waar ze met luxe pickups heen blazen en dan op de balkons naar een blerende radio luisterend naar beestjes op zoek gaan. Totaal gestoord die lui, ze denken echt in een openlucht zoo te zijn en als ze drie deer in een week zien is er een party om het te vieren omdat ze zo zeldzaam geworden zijn. Nou ja, niet zo letterlijk, maar je snapt het vast wel. Maar weet je, aluhattery Magazine concurrentie heeft van een ander blad. Yeps, zelfde uitgevers, zelfde crapstories, ander toontje en vele euro's die binnenrollen maar dan van een andere lezerspool. De ene is meer hardcore en wetenschappelijk voor de techies en echte aluhatters gemaakt en de andere voor de meer modieuze babbelaars. Die laatste groep zit veelal dichter op de politieke coterie maar hun versie komt pas uit na de hardcore versie van de stories zodat het de debunking lijkt door de schrijfstijl en neemt aluhatters op de hak. Maar daarmee wordt door de meer serieuzen niet naar geluisterd die wel door de crapola heen kijken en zien wat er achter steekt, dus die twee groepen zijn nu meer met elkaar bezig dan dat ze zich met de policies bemoeien want de handvaten om elkaar te lijf te gaan geven we aan in de editorials die de andere versie afbranden en aangeven hoe elke policy misbruikt kan worden ten eigen bate. Er zijn wat intelligenteren die het spel dooorzien en het zien als een commercieel slim plan laten de stories verder voor wat ze zijn en knikken braaf als er wat ter tafel komt want anders waren ze wel een lezer nietwaar. Het divide et regnum werkt ook perfect op de online versies waar heftige polemieken aan de gang zijn tussen de diverse bloedgroepen, maar ook de rest van de zogenaamde commentaren worden aardig volgespamt want dat gaat nog steeds door maar de media sluiten steeds meer de commentsekties af omdat de comments in meerderheid niet positief zijn over de berichtgeving en hevige kritiek uiten op de spindoctoring. De meest succesvolle site is Theliesofthemedia.org waar het 'nieuws' wordt gevierendeeld en van ongezouten commentaar voorzien. Best een hoop werk dus. Welnee de sats doen dat klusje met gemak sinds ze als cluster kunnen werken zodat er een paar de comments genereren onder diverse aliasen, maar de echte comments worden door de redactie van Chatbox en de afgestudeerden uit Hickcountry gemaakt dus is er echt een stevig niveau en achtergrond aanwezig naast de info die een paar AI opdiepen uit diverse bronnen. Hey, jij hebt die kids van je het vak geleerd toch? Ze schijnen iets te snappen en dus hebben ze de hele AI bussiness op z'n kop gegooid, maar ik heb wel een overzichtje hoor. ++++++ Full personality Interface: Ayla (Kring) Ayla Chatt'ry (Pacifican en US citizen) Andromeda (Andy) (Backup voor Ayla) aliases: Falstofle//Bailey//Giscard//Solaria voor diverse commerciele zaken. Semi Personality Interface: Skadi (Sarg) (Defensie) Cleopatra (Cleo) (Banking) (alias cleptopatra) Atthis (Atty) (Scheyster) Anagora (Angy) (Politiek) Aphrodite (Affy) (Media) Ariadne (Arry) (Chattry) Apollonia (polly) (Beta) Telesippa (Telly) (Gamma) ++++++ Dzjees, met elf begint het op AI-burokratie te lijken hoor. Niet echt, maar er is nu een scheiding tussen family en bussiness, ik regel alles voor Kring, jou en je negental. De rest en de kids zijn intussen aan Andy gewend. De extra vier op aarde doen de rest van de stuff en ik coördineer de boel verder met Chattri en Beta. Maar er zijn ook de nodige dozen gebakken zand die wat nuttigs doen met Dropbox als interfaces, want dat scheelde een flinke load aan kloktikken want elk AI is nu nauwelijks echt druk, dus is er flinke reserve capaciteit. Oh en alle hacking voor je sectie stiekem doe ik samen met Skadi en een handje puny humans. Cleptopatra doet natuurlijk alle Bankingstuff. Bwuuhahahahahahah Goed gekozen bijnaam. Charlotta heeft die die naam bedacht. Maar is je niks opgevallen? Best wel, allemaal machinenamen van mijn oude hacknet van decennia geleden, ooit waren het er dertig, ik kon naar behoefte elk cluster configuratie maken van 2 tot 29 machines. Wow, best wel een heftige setup. Echt wel ja, want linux clustering stond nog in de kinderschoenen toen en er waren nog nauwelijks beheerstools dus was er redelijk wat hackery nodig om de boel aan de praat te krijgen en te houden. Maar een paar dingen daarvan kan je nog steeds gebruiken want er is maar heel weinig overhead, al kost het je wel extra tijd om de boel op te zetten, maar dat is intussen allemaal antieke reut hoor. Ja ja, zo antiek dat AI gestuurde sats het gebruiken, na wat tweaks. Ach, sommige dingen veranderen nu eenmaal niet, ze krijgen meestal alleen maar een modieuzer naampje, want nog steeds stuur je een biksemschicht door ijzervijlsel om van een nul een een te maken in je memorymodules en meet je de mate van magnetisme om te zien of iets een nul of een een is, dus is er in miljoenen jaren niets veranderd. Hahahahaha Maar eigenlijk heb je wel gelijk hoor, daar is nauwelijks wat aan veranderd in natuurkundige zin dan. Fysica veranderd niet, we kunnen het hooguit beter leren begrijpen. Maar goed, zijn er nog zaken die wat aandacht nodig hebben want de laatste maanden heb ik nauwelijks enig nieuws bijgehouden op wat ragchewing met de miki na via het relaynet en die zagen vaker illegalen op doorreis stranden op hun stekjes dus is er wat aan de hand daar want ik dacht dat in Arizona, New-Mexico en Texas de deur dicht was. Helaas niet meer dus want het politieke gekrakeel maakte het wat te lastig allemaal. Maar de drugsmokkel loopt tegenwoordig containergewijs met trucks, maar door de surveillance door de sats wordt die de info aan de sheriffs doorgeven zodat de smokkelaars bijna allemaal gepakt worden. De trucks worden in beslag genomen en dat loopt nog steeds niet in de gaten omdat we het pakmoment verspreiden over de counties, dus lijkt het nog steeds op random toeval waar ze gepakt worden, want er zijn roaming snifferteam op de truckstops langs de highways en de niemand riskeerd de rusttijdenwet overtredingen zodat er altijd minimaal twee stops in Hick country zijn en tanken doen ze altijd want de diesel is er goedkoper. Dat gps systeem van het DOT is erg handig hoor want die zijn verplicht op elke truck in de US en containers zijn ook allemaal rfid tagged dus switchen helpt niet. In de counties wordt een leuke cent verdient aan de veiling van de trucks en de rest van de vracht. County Court veroordeeld de chauffeurs voor posession na een pleadeal. Moeilijk doen helpt niet want dan wordt de aanklacht drugsmokkel en is het federal court en straffen van 10 jaar, heftiger boetes en zijn ze de truck ook kwijt, dus kiezen ze voor de posession aanklacht en een paar maanden county jail. De veilingn zijn een farce, maar omdat het een county veiling is wordt die alleen lokaal aangeplakt bij het courthouse en de kaboodle gaat voor ramsjprijzen van de hand en het eco-centre vaart er wel bij. Zeuren de vervoerders dan niet, al zitten die vast in het komplot. Soms, maar de rechter is uiterst straight daarover, natuurlijk treft U geen blaam als nette onderneming, maar het was wel jullie chauffeur, dus sue hem maar voor jullie verlies, hij zit hier in jail dus een subpoena bezorgen is niet al te ingewikkeld. Maar uit wiens koker komt deze rigmarole, want dit is niet echt de normale gang van zaken, niet dan? Oh, uit je scheysterpool en Binky die het met de sheriffs doorspraken en de county Attorney en judges vonden het wel werkbaar ook al omdat de chauffeur niet de echte smokkelaar is en weten vaak nieteens dat er een vracht drugs in hun rig verstopt is en nu is de vervoerder zijn truck, drugs en vracht en dus een berg geld kwijt. Maar de illegalen beginnen een probleem te worden, want om door hick-country te rijden moeten ze een paar keer tanken, maar er is nauwelijks benzine, alleen diesel dus stranden ze met lege tanks en de INS verrekt het om ze op te pikken als de sheriff ze aantreft. Meestal zijn het twee vans met rond de tien tot vijftien die onderweg zijn naar het noordoosten want in Californie en westcoast zijn er nauwelijks kansen meer voor ze en in hick-country al helemaal niet. Lastig probleem dus voor de counties want het is een federale jurisdictie maar die doen niks. Nou dan moest ik maar eens op humanitaire gronden bezig gaan houden met slaventransport en dat is een antiek Chattry bussiness nietwaar. Dat meen je toch niet echt he? Jawel hoor, maar wel net iets anders dan vroeger maar daar moet ik even met wat partijen over conspireren in Hick country. Dus je vertelt me je vuige plannetje niet? Nope, verzin zelf ook iets en dan vergelijken we onze oplossingen wel. Al snel was ik onderweg naar een aantal key-counties waar de meeste illegalen strandden en overlegde met de sheriffs en militia hoe uit de illegalen schlamazzel te komen want verder kunnen ze niet en ze verder helpen mag ook al niet want dan ben je ineens een mensensmokkelaar in de ogen van DC. Ja dat is ook al een probleem, maar als ze gewoon weggaan is het ons allang best, waarheen maakt ons verder niet uit, maar ze naar de volgende county schoppen is geen oplossing. Nee, maar ik heb een plannetje, maar dat vergt wat onofficiele medewerking anders gaat het fout. Over de hoofdlijnen waren we het al snel eens en de details wilde verder niemand meer weten dan dat arme en zielige gestrandde lieden op weg waren geholpen door welwillende particulieren. Come in mikinet, want die vonden de gestrandden meestal en haalden er de sheriff bij zoals dat hoort nietwaar. De sheriff deed z'n dansje met INS maar helaas zitten ze vast want INS wil niks doen en de sheriff mag zich niet met immigratie zaken bemoeien. Vervolgens komt PETA in actie. PETA? Yeps, People Emergency Transport Actioncomittee. Nou ja, een dichte truck die ze ergens up-north afzet met een can benzine om een bezinepomp te halen en dat is alles. Even kijken of ik je snap, je gaat mensen en hun vans in een truck laden of met een transporter vlieg je de boel naar DC waar de truck de boel uitlaadt terwijl iedreeen slaapt? Niet helemaal, want dan haal je te veel overhoop en is veel te ingewikkeld ook, gewoon de boel simpel houden dus. hmm, hoe regel je het contact met die lui dan? Gewoon een paar TB die spaans babbelen die ze op weg helpen en daar toevallig even stoppen. We hebben trucks genoeg van de druggies, die in het noorden verkocht moeten worden, ze moeten daar toch al heen nietwaar. En als er al onderzoek gedaan wordt strandt dat bij de sheriff die niet meer weet dat een local belde en hij INS een seintje gegeven heeft dat ze er waren en later dat ze weg waren en zegt niet beter te weten dan dat INS het verder geregeld heeft, geen loose ends dus. De Belle bij de sheriff tipt de ophaaldienst via dropbox en een dag later zijn ze Hick-country uit en is het probleem daarheen verplaatst waar het thuishoort, nietwaar. Best wel een elegante oplossing, ja, maar er komt geheid herrie van. Oh daar twijfel ik geen seconde aan. Maar wat is er nu helemaal aan de hand? Een stel vluchtelingen uit een door drugwars verscheurd land zoeken een beter toekomst voor zichzelf en hun kindertjes, maar stranden midden in boonies waar alleen maar diesel te krijgen is en een paar rednecks helpen ze opweg naar een benzinepomp zodat ze verder kunnen. Je laat mensen nu eenmaal niet verrekken in het midden van niks, Wat INS wel gedaan heeft, nadat de sheriff ze inlichtte. Dus licht het probleem weer keurig op het bordje van DC. Niet veel later waren er regelmatig trucks onderweg met meestal twee of drie vans in de bak. Het duurde niet al te lang dat het opgemerkt werdt want waar tot heden nauwelijks illegalen waren begon men hun aanwezigheid te merken doordat veel jobs begonnen weg te vallen en nu door de goekopere illegalen gedaan werden, dus het gemor startte na een jaar en zelfs de media begonnen hier en daar wat snippets nieuws over jobsproblemen waar illegalen niet al te duidelijk genoemd werden maar de nodige spin en bullcrap gespuid werdt. Maar geleidelijk kwamen de verhalen hoe ze up north en northeast terecht gekomen waren, want de ruim 1000 mijl scheelde ze 3 keer tanken zodat ze nu tot ruim in new-england konden komen waar nauwelijks illegalen waren zodat ze toen nog nauwelijks opvielen. Vooral in streken waar er nauwelijks nog illegalen waren en ze een goede kans hadden en dat ze de kleine steden moesten proberen te ontwijken want daar vielen ze veel te makkelijk op maar waar wel werk te vinden was en wat info over diverse organisaties zodat ze nauwelijks last zouden hebben van de Migra. Dus we helpen de boel een handje? Ja, dat kan niet anders, want je wil niet dat ze echt uitgebuit gaan worden want zodra ze gestrand zijn, gaan ze niet de route die ze hebben gekregen door de lui die ze op pad gestuurd hebben. Dus onder illegalen ontstaat er nu een iets ander idee over rednecks? Yeps, dat is een bijproduct van de hulp en adviezen die ze krijgen maar dat is maar een druppel in de oceaan, maar er wordt positief over gepraat in hun kringen en dat is een goed teken. Maar inhoeverre gaan de feds nu graven, want ze zullen vast niet blij zijn met de influx, terwijl ze vast verwacht hadden dat die horden in hick country zouden blijven hangen. Ze komen alemaal door het breedste deel waar geen benzinepomp te vinden is al hebben ze kaartjes bij zich met een route naar Illinois dat ze nooit kunnen halen, tenzij ze alleen de interstates nemen, dus worden ze met opzet op de verkeerde route gezet. Die pret duurde niet al te lang want de diverse pompstations werden staked out door TSA. Dat is raar, je zou INS verwachten. Ok, dan maar anders en transporters inzetten en ze verder up North afzetten kan ook natuurlijk. Tsa werdt het wachten al snel zat, ook al omdat nu verspreidt over de eastcoast overal illegalen opdoken voorzien van een can met 5 gallons benzine, genoeg om ergens een pomp te vinden. De verwarring was kompleet toen iedereen volhield dat PETA ze geholpen had had de benzine cans hadden het PETA logo en ze hadden PETA-folders. Natuurlijk kwamen er vragen. Illegalen? die bestaan niet in Hick country evenmin als er foodstamp ontvangers, homeless of armoede nauwelijks voorkomen. Dat was natuurlijk tegen het verkeerde been en het gekakel in de media ontaardde in een feeding frenzy en Chat-info moest weer eens opdraven na bijna een tijdje geamuseerd zwijgen en het geblaat aanhorend was er eindelijk gelegenheid iets te zeggen. Als de aanwezige babbelaars nu dertig seconden hun klep kunnen houden kan ik wel vertellen wat er exact aan de hand is, maar als dat teveel gevraagd is is het mij ook best want van die $10K die ik van jullie krijg voor dit optreden kan ik een leuk handje ammo kopen om wat te gaan plinken van de week. Het werdt dus stil. Mooi, Illegalen bestaan niet, voor Chattry bestaan er alleen vrije Burgers de rest zijn slaven, hoe jullie mensen noemen boeit mij niet. Oh, en voor je begint te schuimbekken, denk even na waarom slavenhouders altijd wapens aan slaven onthouden en de UN een wereldwijde treaty heeft ingevoerd dat mensen GEEN maar staten WEL recht op zelfverdediging hebben en wereldwijd protestloos is geratificeerd zelfs door de US en alleen de zwitsers verwierpen het in een referendum. Een Chattry is een vrije burger of dood, dus bestaan er per definitie slechts slaven en die zijn handelswaar waar je wat aan kan verdienen door ze te transporteren. Dat maakte een storm los bij de diverse blaatkoppen natuurlijk en ze rolden overelkaar heen als een meute hyena's om me te verscheuren. Jullie pissen tegen het verkeerde boompje hoor, wij hebben niemand tot slaaf gemaakt en erkennen het recht van elke slaaf zich aan slavernij te onttrekken en leveren je dan zelfs de wapens om dat met enig succes te doen, dus wat is jullie probleem? Maar het is de dorpspolitiek hier die de wereldbevolking tot slaaf gemaakt heeft door ze hun recht op zelfbeschikking te ontzeggen. Maar jullie willen nu mensen die zich wensen te onttrekken aan de wreedheden van een door drugcriminelen verscheurd land nu in het midden van niets onopgemerkt laten verhongeren nietwaar, want het is niet in jullie voortuintje want de anonieme lijken worden wel in Fly-over country begraven en jullie hebben er dan geen last van. Een ander conclusie kan ik niet trekken, maar nu worden die mensen geholpen. PETA voedt ze en geeft ze 5 gallon benzine, en iemand strijkt een nette fee op door ze naar een bezinepomp te brengen. PETA voedt nu eens niet alleen politici van de miljoenen aan donaties. Bovendien is het de ultieme methode zieltjes te winnen en toekomstige donateurs, nu zijn ze te arm om vlees te kopen nietwaar dus zijn ze ontvankelijk om hen met vuige veggie propaganda vol te stoppen. De kerken doen dat ook, die geven de hongerigen ook pas brood nadat ze de kerkdienst oftewel het indoctrinatieuurtjes hebben uitgezeten. Dat soort praktijken werkt al eeuwen lang perfect hoor. Maar de maaltijd die ze in Fly-over country krijgen heeft overigens wel vers geschoten wild bij de tortillas naar ik hoorde. <Die sneer kon je vast weer niet laten, hè> >yeps, te makkelijk om het niet te doen< <Ze hadden er vast wat mee te maken en zoeken nu een zondebok voor het falen van ICE en INS, maar ik kan het natuurlijk helemaal verkeerd zien. En dat is eigenlijk alles wat ik er van weet. <Damned Machiavelli!> Yeps, maar jullie hebben het al netjes opgelost met minimale info. Mooi, zo worden er tenminste nog af en toe hoofden ingeschakeld nietwaar. Yeps, en ik moet zeggen dat het een prima uitgangspunt is waar men vroeger niet opgekomen zou zijn. Vast, maar nu hebben we het voordeel iets van de geschiedenis te leren, maar afschuiven van lastige dingen is en blijft verleidelijk. Zeg dat wel, maar alle kids zijn correct geindoctrineerd hoor en het is een standig order in alle leer modules, voorzover van toepassing. Maar de skilllevels zijn wel aangepast want jouw adequaat is een te hoog latje al wordt het wel aangemoedigd een hoger skillniveau na te streven en de meesten doen het ook op een of ander practisch gebied zodat er diverse specialistjes rondhobbelen. Zo is Sue de go-to als het over radio gaat, de halfpints weten alles over eco-stuff en de FN's als het over jagen en beestjes gaat. Maar goed we kijken wel weer hoe dit verhaal af gaat lopen, want O hoe wonderlijk er komen nog maar nauwelijks illegalen aan in Hick-country. Tsskkkk, hoe zou dat nu toch komen? Ha! Maar hoeveel zijn er eigenlijk naar up north vervoerd? Sinds de start ruim 30.000 dus best wel een signifikant aantal en dat zat de unions ook niet lekker omdat unionized jobs en dus unionafdrachten op de tocht kwamen te staan vooral omdat ze vooral in en rond DC werkten. Hmm, dat is wel wat vreemd. Goh, waar denk je dat je je sectie stiekem voor hebt, Jane Blont spelen kunnen de sats en Skadi veel beter hoor, maar louche deals voor PETA maken is hun forte op de grond. Dus zijn ze allemaal lid van de Potomac Environmental Trades Association en hebben een unioncard en SSN, het zijn gardeners en janitors tenslotte. oops, dat heet environmental specialist natuurlijk, keurig met een officieel HB1 visum dat door EPA geregeld is ook nog, so what's the beef? Good old-fashioned corruptie dus, niets bijzonders verder en alle vingers wijzen naar PETA, EPA en de unions en als ze dieper gaan graven komen ze in de DC coterie uit die de hele schlamazzel begonnen is om Hick-country in diskrediet te brengen en dan DHS te kunnen sturen. Maar tot heden hebben ze geen poot om op te staan want een rustiger, veiliger, gezonder en relatief welvarender stuk USA is er niet te vinden. Hmm, toch maar eens met Ashley in de bocht om de weerzinwekkendheid van een bestaan in fly-over country wat meer aan te dikken met redneckian barbarismen anders gaat men nog denken dat er zelfs te leven zou zijn. Bwuuuhahahahahahhahaha