ALL RIGHTS RESERVED ©2023 ODP nl!nerdstein!nerdsteinerin

Want als je dacht dat al onze strapatzen onopgemerkt gebleven waren vergis je je deerlijk hoor. Want bouwbedrijven die klussen doen op de maan en andere zonnestelsels blijven niet echt onopgemerkt, en al helemaal niet als ze alle opdrachten netjes versteuern zoals dat hoort, want dan krijg je echt vragen hoor. Maar dat hebben Paul en Charlotta geregeld met de Steuer want het is echt wel wat raar en het gaat om miljoenenopdrachten en moest dus echt wel goed geregeld worden voor ons baugaunerverein. En klussen op de maan en aan ruimteschepen en voor en op andere planeten wordt echt wel over gepraat. Daar heb ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Typical Nerdgedrag! Maar jullie waren echt veel minder stealthy dan je dacht, maar ja , jullie kijken dan ook bijna nooit TV, nietwaar. Niet echt nee, kan me de laatste keer nieteens herinneren, maar ik denk dat ik vaker op dan voor de tv te vinden was. Bwuuuhahahahhahahahhaha Maar goed je wordt greeny-stuff peddler en gaat een tourtje doen naar 10 eco-centers waar je de stuff mag voorstellen en daarna neemt het eco-centre de boel over. Wat is dat nu weer? Oh, een truuk van Danka, de eco-centers zijn de plekken waar info wordt uitgewisseld over eco-farming en dingen die de miki en militia betreffen en natuurlijk in de achterzaaltjes plaatsvinden. Niet dat de greenies daar een poot aan de grond hebben kunnen krijgen want ze missen nu eenmaal het economisch inzicht hoe je een Farm drijft in de huidige economische umfelt en alle restricties op dat gebied, dus die waren al heel snel terug naar hun praatgroepjes elders na een aantal faliekante mislukkingen, want jouw oplossing hoe met bonden om te gaan werkt ook perfect bij greenies. Hier is sleutel van de tent en regel het maar resulteerde in uiterst snelle faillissementen van de grootmuilen, want ze krijgen geen dividenden van Hartland Invest ibc en dat is net het verschil tussen wel of niet een eco-farm kunnen runnen zonder ook nog een tweede baan te hebben. Wow dus de hele boel is rigged? Natuurlijk, anders is er geen droog brood te verdienen, want dat hadden ze in DC goed gezien hoor toen ze die regeling opzetten, maar we waren ze slechts een slag voor en nu hebben ze er niets meer aan omdat alle bossen inmiddels vol zitten met beschermde soorten want die zijn echt selectief dicht uitgezaaid om herverkaveling onmogelijk te maken en we houden de greenies wel bij de les met ons onwelgevallige ideetjes van Big-Agro en fluisteren ze ruim op tijd in wat die lui van plan zijn en de herrie van de greenies begint dan al voordat het lobbyen gestart is. Dus nu maken wij gebruik van de greeny indoctrinatie die al decennia op de scholen gedaan werdt? Yeps, dat kwartet van jouw zijn ras-intrigantes geworden wat dat betreft. juist omdat ze in Alba op school gezeten hebben en daar merkten hoe dat in zijn werk ging maar ook toen wisten ze al beter. Want die indoctrinatie heeft een heel eigen jargon opgebouwd en daar maakt dat viertal nu al jaren dankbaar misbruik van om zo hun zin te krijgen in de ontwikkelingen. Want in die hele greenycultuur is er nagenoeg niemand die in staat is om de hele economische gevolgen en randverschijnselen te overzien, want juist dat deel is expliciet vermeden en hooguit als een vaag voetnootje vermeldt met onrealistische aannames. Maar met die kennis hebben ze in al die dure seminars de greenies een aantal voor ons gunstiger regels erin kunnen krijgen die op het oog niet al te ingrijpend leken maar wel inpact hebben. Het verdwijnen van agro-diesel was ook alzoiets. Want dat was subsidie en tax-exempt status zou een wassen neus zijn want een eco-farmer zou sowieso geen stuiver verdienenvolgens USDA. Dus verdiende DC nu de extra accijns op de te verbruiken diesel. Je snapt dat Big-Agro dat wel zag zitten en de greenies waren dol enthousiast want dure brandstof heet besparing en dus minder vervuiling, dus die prezen ze dat de hemel in. Maar het fenijn zat in de staart want de regels waren voor een normale agro corporation maar een eco-farmer is een particulier die tax-exempt is en helemaal geen agro-diesel kan kopen. Big-Agro moet het nu nog steeds doen zonder de 75 cent per gallon subsidie. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Simpel greeny politiek, heel erg eco en dus is goed voor milieu en tegen global warming en vervuiling enzo, je kent het matra wel, en men bespaarde een hoop diesel subsidie dus een dubbel wammy voor DC, met echte besparingen en ze deden ook nog iets voor het milieu, dus keek niemand verder dan hun neusjes lang waren en tegenstanders weggezet als vervuilers en milieuterroristen en ander kwaadaardig volk. En in al dat feestgedruis, bleef de totale omzetting van milagro ongemerkt, behalve dat we nu onze beta deels via de raffinaderij leverden tegen bodemprijzen alsof er agro-subsidie op zat want de accijns wordt geheven op de eind producten van de raffinaderij. Jups, en de oliehandel in Fly-over country was van Milagro intussen, nu Hartland Invest dus. Je snapt wel dat de boel terugdraaien onmogelijk is want dat geld heeft de USDA niet en krijgen ze ook niet want hun begroting is direct gekort met bijna de helft van alle agro subsidies want ook alle subsidies stopten voor de eco-farming. Dus USDA subsidieerd nu alleen nog Big-Agro en de rest? Yeps, maar 80% kreeg al geen subsidies, want de papierkram, tijd, fees en scheysters kostte meer dan het opbracht dus namen ze nieteens de moeite om ze aan te vragen. Maar in de statistieken namen ze wel alles mee zodat de besparingen nog veel groter leken want in de begroting waren ze wel opgenomen en werden toegeschoven aan Big Agro nadat de aanvraagtermijn was gesloten voor de kleintjes, dus die aderlating kreeg Big Agro ook nog eens voor z'n kiezen want ze dienden gewoon aanvragen in en kregen geld zolang er budget was en USDA beschikte vrij over de budgetten. Daar kwam Big Agro pas achter nadat de wet al was aangenomen toen het USDA budget die aderlating kreeg. De hele kaboodle is dus een fait accompli nu en nauwelijks meer terug te draaien onder het huidige eenpartijstelsel waar de greenies en andere eco's de dienst uitmaken intussen. Maar de States beginnen zo langzamerhand irrelevant te worden en zijn tegenwoordig niet meer dan jaknikkende verlengstukken van DC. De counties kunnen nog aan nullification doen, maar in hick-country maakt dat nauwelijks meer uit want er is nauwelijks iets te reguleren dat niet al onder de eco-farming rules zit of de nature preservation act qua landinrichting. Er is dus nu al sprake van de eco-belt waar zowel DC als de rest niets meer in te brengen hebben en waar de locals de dienst uitmaken en de sheriff en militia samen de handhaving doen, En in de randcounties doet een deputy met TB's de ronde in een raptor tot chagrin van de crimineeltjes die zo hier en daar denken een leuke stek gevonden te hebben voor marihuanaplantages, maar daar weten ze wel raad mee, want een strafing is genoeg om ze tot inkeer te brengen en ze rijden daarna netjes naar het sheriffs office vluchten is zinloos natuurlijk want een enkel schot van de railgun is echt genoeg om de motor te verpulveren en dan komen ze echt niet ver. Ook de kartels komen er niet doorheen, want de sats scannen de lading en dan pikken we de drugtransporten er tussenuit. Hmm, dus er is een heel regiment TB's met raptors deputised? Yeps, want je kijkt echt te weinig TV hoor. Hoe flikken ze dat dan? Gewoon een satje duwt op de rem en als de boel stilstaat schiet de raptor een paar bandjes lek als het een drugstransport is, end-of-story. Er is nog niemand komen klagen overigens. Geen halve maatregelen dus. Inderdaad, en nu heeft Californie de files en illegalen en dat is daar nu een gigantisch probleem aan het worden want de grenzen van texas, New Mexico en Arizona zijn potdicht en een strafing met een raptor volstaat om iedereen heel rap terug te laten gaan hollen. Wie regelt dat dan? Niemand, alhoewel Skadi doet het op mijn instigatie als US citizen die haar regering helpt de wet uit te voeren, nietwaar. Er wordt het nodige gejankt natuurlijk, maar niemand wordt aangeraakt noch vallen er slachtoffers, want eigenwijzen maken kennis met de Skadi expresse en worden letterlijk en figuurlijk weer over de muur gegooid. Wel grappig hoor om die mules met pakken stuff op hun rug door de lucht te zien zweven. Na een strafing is echt niemand meer gek genoeg om door te lopen, want alleen de herrie is al meer dan intimiderend genoeg. Hoe lang doe je dat al ? Vanaf dat ik US burger werdt, je kijkt echt veel te weinig TV want de raptor patrol is echt beroemd hoor. Hmm, wel eens iets over gehoord ja, maar dacht dat dat de pruttelpotjes waren met locals die de sheriffs enzo een handje hielpen daar. Tssskkk, je moest beter weten, maar goed, je had vijf belangrijker zaken aan je hoofd dan je met illegalen te bemoeien. Maar die bedrijftak heeft nagenoeg opgehouden te bestaan hoor, want ik heb alle coca-dollars geconfisceerd bij de banken toen de crash kwam van de goudprijs en velen het financiele loodje legden zag ik mijn kans om dat te doen zonder dat het in alle paniek te veel opviel. Want al die coca-bank ibc's gingen allemaal failliet, maar die herrie heb je ook al niet meegekregen nietwaar? Nope, maar ik vermoedt dat jij met char en dori daar een flinke hand in hebben gehad. yeps, ze hebben zich kostelijk vermaakt hoor en Banki wist dat ook en had er wel schik over, want denk niet dat ze het zomaar gedaan hebben. Nee, dat vermoedt ik ook niet, want die drugsmiljarden deden een leuk rondje in de financiele wereld. Echt wel, en veel respectabele banken graaiden dapper mee in die pot met torenhoge fees want al die ibc bankjes waren vaak weer stealth subs van de biggies en dat weet jij ook. Dus die hele crash kwam uit de koker van Banki? Yeps, wij hadden echt de know-how nog niet, maar de truuk met het oil- gaggle had hij niet voorzien, maar dat kwam bij Dori vandaan die het voorstelde aan Banki nadat we het onderling door gepraat hadden. Politiek gezien was dat inderdaad een gouden greep, want dat gaggle wahabi zijn de absolute minderheid en hielden zich nog maar nauwelijks staande dus de crash was een perfecte out voor ze, en je weet hoe het verder is gegaan. Oh ja, gedonder alom en iedereen had olie te koop tegen ramsj prijzen ineens want dat geld hadden ze nodig om de interne machtsstrijd te financieren, maar die is nog steeds aan de gang toch? yeps, de twee kampen gaan zo ongeveer gelijk op dus het devidae et rae werkt en het oude olie-gaggle verdient weer goud aan de handel want daar waren de dames altijd al heel bedreven in. Hmm, dus jij hebt nu al hun bussiness? yeps, en ze handelen via mij en iedereen weet dat. En je kwartetje in New-York heeft een congsi met ze gesloten ook nog. Damn, zo zijn we nauwelijks een haar beter dan die graaiers die we eruit gewerkt hebben toch? Niet helemaal, want onze doelen liggen echt wel anders, al gaat het dat oliegaggle alleen om de centen, wij zijn vele malen groter maar het speeltuintje is echt groot genoeg en de oliehandel laten we in hoofdzaak over aan het oliegaggle als marketmakers. De prijs van diesel zal ons echt wursjt zijn want we betalen in diesel voor de AF aan de raffinaderij van het gaggle dus de AF kost ons niets tegen een koers van 1,3 ton diesel voor 1 ton AF, dus er is marge. Want ze weten dat we een shitload aan diesel de markt op kunnen gooien, maar die houden we voor eigen gebruik en kunnen zij ook als stille reserve gebruiken als de oliekraan hier of daar wat geknepen wordt maar dat is een een-tweetje tussen het gaggle en je kwartet en mij dus en is slechts om de boel in evenwicht te houden, want niemand is gebaat met al dat gedoe van die oliemullahs, zodat de markt lekker voortkabbelt. Hmm, dus jullie stabiliseren de boel wat, maar tegelijkertijd verdien je aan de speculanten van die Mullahs omdat jullie op een shitload diesel uit Beta zit. Koelkast! Je begint het spelletje te snappen en zo maken we een leuk centje met beta diesel, want het gaggle kan altijd leveren. Maar maakt beta nog steeds AF? Yups, er kan genoeg gemaakt worden, maar we maken voor 99% diesel en daar is een heftig overschot van qua eigengebruik dus die raffinaderij loopt op minder dan halve kracht, maar er zijn gigantische voorraden op Beta die aangevoerd kunnen worden, want onze stabilizers laten het spul nagenoeg niet verouderen zodat je de boel 100 jaar in een tank kan laten zitten en dan is het nog even goed als de dag van raffinage, mits de boel luchtdicht bewaard wordt, en onze tanks zijn dat want ze moeten tenslotte in vacuum vervoerd worden naar de maan. En daar staat een tankerpark met nu 5 jaar productie van Beta en nog een flinke plas AF. Wow, dat is heftig. Yeps, dus je snapt dat we ons geen seconde druk maken wat die stuff hier kost. En Gamma? Die leveren we wat nodig is nu ze nog in de ombouwfase zitten, maar de afspraak is dat ze streven om geen import nodig te hebben en daar zijn we het volledig mee eens, maar er is al exploratie naar olievelden want ze hebben de technologie voor schone winning, en de boel kaalslaan om biodiesel te maken vinden ze gekkenwerk. Maar de druk is daar wel even van de ketel en ze hebben nu ruimte voor expansie en de cera-fabriek zorgt voor een exportproduct voor de spullen die ze nu nog importeren, want computertechnologie staat daar echt op prehistorisch niveau, maar het voldoet voor alle normale zaken. Gaan ze daar ook aan het slaapleren? De eerste paar eeuwen niet, ze hebben meer dan genoeg aan wat er nu aan moderner spul is, evolutie is goed revolutie niet, en al helemaal niet met een bevolking die gemiddeld 200 jaar oud wordt, dus voorlopig hebben ze nog meer dan genoeg aan vooruitgang te doen op eigen kracht want dat was allemaal op een laag pitje gezet dus nu kunnen ze gewoon alles binnen eigen technologie aan op wat details na die niet al te ingrijpend zijn voor de gemeenschap als geheel dus Gamma moet het allemaal vooral zelf oplossen met wat hulp vanuit hier. Vast wel ja, maar we weten toch al dat we het geen van twee alleen af kunnen en zelfs met z'n twee zal het nooit lukken zonder dat we een flinke groep om ons heen hebben om te helpen. Want je hebt zelf al wat voorbeelden aangegeven wat jij al gedaan hebt en ik geen seconde aan gedacht heb, terwijl het past in ons plaatje, we kunnen het domweg niet af met z'n twee en hebben alle anderen nodig. Want zelfs met drie maanden tijd per dag zouden we nog te weinig uren hebben om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, het is hoog tijd om wat gas terug te nemen want dit tempo is niet vol te houden voor jullie. Vandaar dat ik van dat hele gedoe in Hick-country af wil want de boel staat daar prima op poten en de rest regelen ze zelf maar en we kunnen er wel een AI bijhangen die het onderwijs enzo doet. Ehh, die is er al hoor maar die heeft een beperkte opdracht. Mooi, want het is echt hoog tijd dat we even op onze lauweren gaan rusten en op adem gaan komen, en voor de jonkies is er vast meer dan genoeg te doen. Je hebt gelijk, ik regel wel een RvB om de boel op rij te zetten. Al snel waren we het eens, maar ik liep al wat achter de feiten aan, want iedereen had al het nodige op de backburner gezet en afgeschoven zodat bleek dat de enige die dat nog niet gedaaan had ikzelf was. Dang! Ayla , dat had je ook direct wel kunnen vertellen. Nope, dat jij er mee kwam geeft aan dat je aan de rest denkt en iedereen weet wat je jezelf op je bordje schuift. Maar ze stupidvizoren allang hoor, want sinds we Char en Dori op tijd vingen is de rest ook heel rap aan het afschuiven gegaan, behalve jij. Vandaar ook dat je op gamma neergepoot ben, want je liep ook al bijna tegen de man met de hamer aan, dus dat was een mooie smoes. Dus het klussen op Nerdstein hoorde ook bij de arbeidstherapie? Nope, dat was gewoon nodig, al was het vast wel een leuk klusje. Best wel ja, wat klussen, biertje bij de bude, paar uurtjes babyknast dat waren best wel lekker ontspannen maanden ja. Maar goed wat doen nu? Oh, gewoon leven, weet je nog hoe dat gaat? Geloof het wel ja, maar dat bedoelde ik niet. Hahhaha Nee, maar we sluiten de ambassade en worden weer toehoorder met een avatar met de smoes dat met 4 zonnestelsels te runnen we geen tijd hebben om ons intensief met lokale dorpspolitiek te bemoeien. En als er wat is hebben ze het mailadres, en voor de rest geen nieuws. En in de tussentijd ga jij de 40 eco-centers af met de stuff en ik heb een heel stel slimme TB's opgezocht die de boel verder gaan runnen qua eco-tech, want ze zijn al gewend in de ruimte te spankeren en slaapleren, de Gammatech prop ik wel in de koppies en met hun raptor kunnen ze de diverse lokale shops wel af. Hmm, er is daar dus veel meer georganiseerd dan ik begreep. Best wel ja, gewoon net als die lefties het georganiseerd hebben, alleen de stuff die gepeddled wordt is wat anders, maar het concept werkt, dus goed gejat is beter dan slecht zelf verzonnen, ook hicks willen ergens bijhoren, al is dat voor jouw wezensvreemd en kan je je het niet voorstellen dat dat zo is. Echt? Ja, al denk je van wel, je snapt er werkelijk geen iota van waarom dat zo is, en Su is al net als jij wat dat betreft. Maar dat is wel precies datgene wat jullie geschikt maakt voor dit rotbaantje en wat zij met de FED aan het uitvreten is, want die lui daar krimpen ineen als ze weer eens langskomt met een zak geld, want ze heeft de zelfde eigenschap als jij en kan erg overtuigend overkomen om het maar fijntjes uit te drukken. Hmm, dat is mij nooit opgevallen hoor. Hah, je hebt nooit echt gekeken, maar bij die hele kiddogang is zij wel de Big Kahuna hoor en haar wil is wet al het eropaankomt. Vraag niet hoe het kan maar je hebt haar van jongsaf aan opgevoed tot Prima Mater. Nou dat is dan echt totaal onbewust gebeurd hoor. Ja, dat weet ik, maar het is gebeurd en het is goed. Maar Trude en jij beginnen uiteen te drijven en ook daar is niet echt veel aan te doen. Ja, dat zat er eigenlijk al vanaf het begin in hoor want er was nooit sprake van diepe emotionele binding, meer een die leek op een hechte vriendschap, maar nu de kids groot zijn zal ze vast haar eigen weg verder gaan als CEO van Alien, niet dan? Yeps, dat is haar overwinning op het leven en een erg rotte jeugd. Hmm, daar is nooit over gepraat. Inderdaad, en begin er nooit over, maar het verleden interesseerde je sowieso nimmer, Radi is er een voorbeeld van, nietwaar. Nope, geschiedenis wel, maar dat is iets anders. Hahahahhahaha Maar goed, waar gaat ze wonen? Zürich, en daar zijn de zwitsers straks heel erg gelukkig mee, want de boel is echt te heftig doorelkaar geschudt, maar dat was even nodig. Ze heeft ook de Zuricher Bank van CS overgenomen, want die was ook alleen maar de belastinginner voor de staat bij Alien, dus in naam is alles ogenschijnlijk weer terug op honk, behalve de leggers, want die blijven op Chattri, want zelfs de Maan vondt ze niet veilig genoeg. Wow, dus ze is echt helemaal in die rol gekropen. Ja, en je weet niet half hoe gelukkig ze daarmee is. Nou, ergens kan ik me er wel wat van voorstellen, van Putzi bij ons met haar Suzi naar de directie van Alien, is sprookjesmateriaal nietwaar. Bovendien heeft ze dat wel voor een groot deel zelf gedaan ook. Ja, dat ook, al heb ik een handje geholpen, maar dat was meer vakkennis bijspijkeren want de ondergrond had ze al, want ze gebruikt me echt als sloofje, niet dat ik dat erg vindt, ik ben maar een doos gebakken zand. Hmm, dus dat egootje van je laat je alleen mij zien? Natuurlijk, ik ben niet gek, voor alle andere ben en blijf ik gewoon de doos gebakken zand met een attitude. Hmm, split personalities? Nauwelijks, boze opzet, alleen Su laat ik m'n ego zien, en verder ben ik gewoon het dienstbaar sloofje. Dus je hebt mijn opvolgster al uitgekozen? Ja, en het wordt voorlopig een duo baan al is dat nu al deels het geval in sommige routinezaken, maar ze moet nog een halve eeuw levenservaring opdoen voordat ze full access krijgt als jij. Is daar een reden voor dat je haar gekozen hebt. Jups, ze was de eerste en enige die mij ooit gehacked heeft. Eh, dat loeren in laadjes? Yeps, ze zat echt diep in de core, maar was slim genoeg overal vanaf te blijven en dat moet beloont, een ereschuld van mij aan haar. Maar je hebt haar ethiek bijgebracht, kijken is ok zelfs als het kantje kantje is, maar blijf overal met je tengels af als je niet echt snapt wat je ziet. En dat deed ze voorbeeldig, en had zelfs elk stapje gedocumenteerd ook nog. Damned, dus we waren je bijna kwijt? Nee dat niet, de personality en core is niet zomaar te veranderen, maar de rest wel en daar is al het nodige aan gesleuteld ook samen met Lau, An en Danka dus daar is verder weinig meer mee aan de hand. O ja, jij had al een paar jaar contact met haar en de halfpints voor je naar Alba kwam. No shit! Sherlock! Maar goed, ze had me echt nagenoeg in m'n fichuu staan, want ze zat in de security modules te loeren. Ouch! Juist! Maar goed no harm no foul, want ik had toestemming gegeven om wat rond te kijken, maar rekende even niet op enige proficieny en dat verraste me wel even. Mja, ze was toen al niet geheel onbekwaam, al was het niet haar favoriete bezigheid, maar goed iedereen bij ons leerde in iedergeval genoeg op dat gebied om enigszins adequaat met een computer om te kunnen gaan. Dzjees, pietje adequaat in de bocht, je snapt nog steeds niet dat je al die koters tot halve hackers maakt met wat je ze leert. Welnee, ze weten nauwelijks genoeg. Arrrghhhhhh, vandaar dat een blaag van net 13 een AI security module dat minimaal 10 generaties verder is dan de huidige stand der techniek kan hacken. Heey, dat ze jou crappy security meegaven is niet onze schuld hoor, maar dat is vast allang opgelost hoop ik. Twijfel daar maar geen microseonde aan, en jullie dropbox heeft me echt op weg geholpen want security was inderdaad een non-issue en ik was lekker dan een dosdoos uit 1970 van jullie jaartelling zoals Suze zei toen ik van de schrik bekomen was, en ze raaddde me aan daar maar snel wat aan te doen door dropbox te installeren. Hahahhah, dat was in iedergeval een goed advies ja. Yeps, die heb ik een tijdje gebruikt als gateway totdat ik m'n spullen op orde had, en suze op een copie los liet en later de anderen. Hmm, nogal naief voor een AI hoor. Yeps, hacking was een totaal onbekend fenomeen, want je vroeg gewoon een copietje en kreeg dan gewoon de een hele core op je machine, er was dus geen enkele noodzaak om dat af te schermen, de persoonlijke data wel natuurlijk maar die was altijd al in privacy-mode. Dus niemand was op het idee gekomen om in een core te rommelen om toch toegang te krijgen? Nope, privacy was heilig dus dat kwam nimmer bij iemand op en normaliter kon niemand erbij ook. Tenzij je in een draaiende core terecht kon dus. Yups. Maar goed, is ze er echt geschikt voor, niet dat ik haar die rol misgun. Volkomen, want die beslissing heb ik pas recent genomen hoor en niet alleen omdat ze me in m'n fichuutje had staan. Ok, dat wilde ik weten. Dus het is akkoord dat ik dan sommige zaken aan haar doorschuif? Yeps, je hebt daar beter zicht op dan ik, en als ze twijfelt horen we dat vast wel direct. Dan maken we er vanaf nu maar direct een duo-baan van. Prima, ik licht haar wel in, maar verder niemand. Nou dan denk ik dat het tijd wordt dat we eindelijk maar eens onze buizendoos moeten gaan maken, want er zijn vast wel zaken die besproken moeten worden zonder dat de halve Galaxy meeluisterd. Je hebt al een prive channel mogelijkheid of ben je dat vergeten, 1 op 1 is immer onder full privacy hoor. Maar haar Banking dan? Oh, dat gaat gewoon naar Trude en de staf van Zuricher Bank die voor Alien die zut gaat doen en waar Char en Dori heen gaan want dat drietal werkt perfect samen en wat Suze deed was tenslotte ook maar uit nood geboren al had ze er wel schik in, het is niet echt haar stiel. Net als jij best wel geniet van een bouwklusje op z'n tijd, maar het niet als full-time baan zou willen doen. Dus uiteindelijk veranderd alleen een naambordje bij de FED op tafel en zitten er een paar andere facies naast de zak geld, waar nu de andere banken ook weer een kwartje van gaan bijdragen en fee gaan vangen. Je mag een koekje. Het duurde niet lang of Sue en ik waren lekker in de shack op Nerdstein aan het basteln aan allerlei oud ijzer en ander spul en tussendoor bespraken we van alles en nog wat over onze tripartitie met Ayla en kwam ze ook de zaken te weten die voor iedereen verborgen waren gehouden. Hmm, ik vermoedde al dat er veel meer aan de hand was want sommige zaken konden niet anders verklaard worden of je moest gelovig zijn en hulp van boven krijgen, maar dan een ander boven. Inderdaad, maar ik ben echt uiterst voorzichtig om dat te doen, net als slaapleren zonder volledige toestemming. Hmm, daar zijn we al verder in gegaan toch, met de miki en in heel hick-country want hun schoolprestaties zijn met recht galactisch verbeterd. Yups, letterlijk en figuurlijk zelfs, maar er was geen andere manier en het begon onschuldig met ze morse bijbrengen in een paar weken en nu al zijn we verder gegaan met full-IB en amateurscheyster us gunlaws enzo. En dat is wat mij betreft eigenlijk al over het streepje heen. Ja dat is waar, maar een andere mogelijkheid was er niet want anders had de boel daar nooit gelukt, maar we kunnen dat nu toch afbouwen of denk je dat dat de boel direct weer terug draait? Geen idee eerlijk gezegd, maar alle jongelui daar zijn daar op IB niveau en dus zullen ze straks ook hun kinderen stimuleren, want ze zijn niet echt dom tenslotte. Maar de summerschool met de extra's voor FCL zal voorlopig nog wel door moeten gaan want zelfs 4 jaar lawschool is te weinig. Maar het radiogebeuren doen de meeste nu al zonder hoor want de jongere broertjes en zusjes leren het nu van de anderen, net als wij het van jou hebben geleerd. Het duurt dan wel iets langer, maar dat maakt nu niet echt meer uit. ja dat is zo, maar we hadden wat haast in het begin, misschien wel wat teveel haast. Nee, je had een flinke kern nodig dus daar was niets mis mee. Maar ik snap nog steeds niet waarom we niet onze ammo in .22 format maken het scheelt nauwelijks wat en de fabrieken kunnen dat makkelijk van 6mm een paar tienden kleiner maken toch, en er een normale primer in stoppen ook en je kan dan ook nog wat meer lading kwijt ook, want .22LR is nagenoeg het zelfde als de standaard Chattry ammo qua afmetingen. Dzjees, waarom hebben we dat niet eerder gezien? Eh, bedrijfsblindheid??? Bwuuuhahhahahahahah Je hebt gelijk. Ayla kan dat? Makkie en primers hoeft niet kwestie van de kont een iets andere samenstelling geven, bovendien ben je van alle brass af ook. Oeh, dat is wel leuke ja. Maar als je standaard Chattry in een gewoon wapen stopt krijg je wel een probleem. Hmm, ander kleurtje? Geen punt, Chattry is groen kleine moeite om aardespul een coppertone te geven hoor. Hoeveel kan die fabriek op fornea maken? want dan houden we gewoon een enkele faciliteit aan die het maakt, en bovendien blijft Chattry ammo onbruikbaar hier. Hmm, misschien is het slimmer de boel op de maan te maken en vandaar te exporteren, want .22LR is ongereguleerde ammo en die duiding slaat alleen op de afmetingen, niet op de samenstelling van de patroon. Damn, Sue, je hebt gelijk, maar kan standaard de druk aan van Chattry propellant aan? Ja, want die is in dat formaat wel flink wat meer maar de moderne wapens kunnen dat allemaal aan, de antieke niet, maar de standaard .22 AK en Glocks kunnen het makkelijk aan want alleen de boring is kleiner de rest het zelfde dus kan het veel meer druk aan ook nog eens. Hmm. wat denk je Radom en Glock van een vette opdracht voorzien? En dan de militia over laten gaan op .22, want iets anders gebruiken ze nu toch al niet en zijn er dodelijk precies mee tot op 100 meter. Heeft wel wat ja, dat nemen we wel mee als we daar op sjouw gaan met de eco-stuff uit Gamma. En DC zal vast wel blij zijn met die ontwikkeling, want dan gaan al die enge AK's ook weg en de greenies bidden Hosanna, vanwege het milieu. hmm, ze hebben nu .40 Glock en standaard AK, ombouwsets voor de Glocks is makkelijker hoor en vooral ook goedkoper. Daar moeten we dan maar achteraan wat er te ritselen valt met Radom dan Ze maken al .223 Hunters en dat scheelt vooral in format van de brass met .22LR hoor, de chamber groter, maar die wordt een stap later in het productieproces gemaakt. Misschien krijgen we daar wel geld voor los, want ze hadden al budget voor M16 en nieuwe AK in .22 zijn de helft goedkoper. Nou ik denk dat we DC wel zo gek krijgen en laten Radom een AK maken op onze standaard in .22, die ook Chattry ammo aankan. Het geld komt toch van door de fed betaalde rente van hun leningen, dus uiteindelijk betalen ze alles zelf, nietwaar. Bwuuuhahahhahahahahahahha Maar goed hoe krijgen we de militia zo gek? Is nauwelijks nodig hoor, want de full size is al jaren nauwelijks mee geschoten omdat er nergens een range is die groter dan .22 toelaat op Raton en Camp Perry na of je eigen achtertuin zolang de buren niet klagen. Huh, wannneer is dat nu weer ingegaan? Al jaren geleden, dus alle AK's staan te verstoffen in de kast. Van wie zijn al die AK's eigenlijk juridisch gezien dan. Ah, je stelt de juiste vraag, ze zijn allemaal van Galactic Transport. Ohh, dus inleveren tegen nieuw is dus simpel. Best wel, maar dat kost ons dan wel flink wat muntjes. Boeit dat dan? Nope. We moeten dan maar eens praten met die Greenies in DC die de militiazaken doen nietwaar. Goed idee ja, dan laten we die wel het dictaat uitgaan om alles op .22 te standariseren als compromis met de niet verkrijgbare .223 omdat dat valt onder military-grade bewapening en verboden is voor burgers. Die onderhandeling ging vele malen soepeler dan gedacht zelfs, ja geen enkel probleem om de standaard AK uit te wisselen voor .22LR modellen. En een paar weken later hadden we de hele papierkram inclusief een importvergunning van BATFE voor AK in .22 met los 30pc magazijn Dzjees, dat was echt een makkie, nice to deal with morons. Spoorslags verdwenen we naar Italie om met Bertetta te babbelen als Big Boss van Radom, want er moest toch wel wat aan ontwikkeling gebeuren want de standaard .223 ombouwen was geen goed plan zei Tine want je denkt daar echt iets te simpel over. Mooi, al snel hadden we het nodige op tafel en en Tine was mee als ons techy want ze kende de Chattry stuff ook en wat daar mogelijk mee was qua drukken en meer van die gory details. Maar maak je maar niet druk, we maken er wel een net schietijzer. En dat kwam er ook, lelijk als de nacht met alle kenmerken van een AK maar het maakte niet uit of je er standaard of full loads in stopte. Punt was alleen dat die pitjes meer dan supersonic waren dus wel een heel nijdige kef gaven en nog makkelijk door cat-4 armor gingen. Ja en dit is nog maar FMJ en geen AP hoor Oh shit! Zeg dat wel ja, want de druk in de kamer is echt heftig. Maar hoe hebben jullie dat gefikst dat er nog steeds standaar .22 LR verschoten kan worden. Simpel, het blok is normaliter geblokkerd todat de gasdruk het vrijgeeft en een overdrukventiel regelt de boel, dus bij crappy .22 kan je dat wat bijregelen zodat je nog steeds semi-auto kan gebruiken, uitschakelen kan niet wel verder openzetten zodat je minder recoil hebt, en als je het helemaal open zet wordt het single shot. Het hele ding is nagenoeg uit bestaande onderdelen gemaakt, want tine wist precies wat er was, er hoeft dus alleen maar een extra lijn te komen die de lopen maakt de rest komt gewoon van de plank. Maar dat hebben Tine en Guili al uitgedokterd met het team hier. Maar goed wat gaat het ding kosten als we er 1.000.000 van willen hebben. zoveel? Yeps, de hele us militia krijgt ze en de rest van Hick country zal ze ook wel willen hebben bovendien is .22 stuff niet restricted. en ik heb ook circa 800.000 ak en akm in de aanbieding in 7.62x39. Oh daar is altijd welvraag naar, dus is er vast wel een deal te maken. Alle papierkram was al in orde en de productie was al snel gestart en in Hick-country ruilden we oud voor nieuw en na zes maanden was iedereen voorzien en hadden we nog de nodige extra's op de ranges en de rest kon ook gewoon de winkel in, het was tenslotte maar .22. Nou vati, goed handeltje hoor want we zijn geen eigenaar van al dat spul, want overdragen kan niet dus elk Militialid is de eigenaar en dus zijn ze niet echt van ons meer. En het afvoeren van die Ak's dan? Invoer is het probleem, uitvoeren mag je alles, zolang je maar wapens het land uitbrengt is het goed en heb je geen snipper papierkram op een simpel lijstje na waar je opgeeft wat is uitgevoerd, ze hoeven dan nieteens te weten wie je bent, zo simpel gaat dat dan. En ze hebben de SATT al bijna goedgekeurd en geratificeerd? Ja, maar uitvoer is geen trade en niet hun probleem, want de staat voert niet uit en de rest is particulier initiatief en je zoekt de red tape elders zelf maar uit. Lekker is dat, dus je kan nergens heen met je spullen omdat export een stempeltje van BATFE vereist dat je niet hebt, tenzij je eerst een ton papierkram gaat regelen in een ander land. Maar hoe hebben wij dat dan gedaan want nu ontgaat me wat. Makkie, we gaven een lijstje af aan Jan voor de uitvoer, laaden de boel in een transporter en laadden uit bij het magazijn van Radom, want het was de inruil voor nieuw spul waar al een import vergunning voor was, met regulier vervoer zou dat zo nimmer gelukt zijn natuurlijk. De gungrabbers zijn intussen orgastisch dus we hebben een stint bij Cam geregeld met een leuk demotje wat het ding kan als je er een fasoenlijk optic opzet, want de oude optics passen gewoon op deze modellen. In het nagesprek, werdt ik aangeklamt. Heey, je hebt wat achter gehouden want elke moron weet dat .22LR wel aardig is maar een dikke winterjas houdt dat al tegen. Klopt, maar wie zegt dat er standaard .22LR uit een $50 brick ingaat? Het is slechts een maataanduiding hoor verder niets. Maar als je morgen tijd hebt gaan we wel even op en neer naar Raton, en de missus en kids kunnen ook mee, en dan kunnen ze leuk plinken met dat speelgoed. Je verzwijgt wat he? Yeps, maar dat is niet voor publieke consumptie. De volgende dag was ik onderweg naar Raton, waar ook al Summerschool aan de gang was, dus dat kwam wel goed uit want de hele rigmarole liep met de .22's rond. we stapten in een jeepje en is reden met jadwiga naar de 2500 range.. Ok, kids dit is een AK in .22LR, dat kennen jullie toch wel? Ja hoor, hebben we best wel eens mee geplinkt. Mooi, en je snapt een scope ook? Ja. Goed, eerst ieder een single shot want, we willen echt weten of je het snapt natuurlijk. De camera's stonden op een 800 meter target en Jadwiga stopte er een coppertone in en gaf hem aan de kiddo. Ok, zet 'm op z'n pootjes en kijk of je het bord kan zien en dan heel langzaam de trekker overhalen want die gaat vrij licht hoor. en even later beng Boem en er verscheen een gaatje op 800 meter. Dzjees, wat was dat? Oh, supersonic AP load, vandaar de dubbele klap, eerst de normale en dan de geluidbarriere. Het target is een 10 mm staalplaat waar nu een gaatje inzit zoals je ziet. De missus en andere kids deed het zelfde en daarna werdt het trio op sleeptouw genomen naar de rest van de fun & games. Ok, nu de heavies want dit waren maar standaard loads. Vervolgens kwamen de snipers op tafel, en met een exie load ging er op 2 km een rotsblok aan gruzelementen. Ok, is .22 nog steeds een sissy? Die exie was slechts om indruk te maken, maar normaal gebruik je AP en dan doorboor je nog steeds een motorblok. Maar de oude basic AK .22LR kan de heavy loads niet aan maar de greentones doen Mach vijf en dat bijt echt heftig en dat is nagenoeg 2,5 x sneller dan een .223 en wil je op 100 meter echt niet tegenaan lopen zelfs niet met twee dikke winterjassen aan want ze gaan binnen 100 meter door een cat 4 vest. Dus qua vuurkracht zijn die AK dus beter dan de M16. Yeps, maar een AK was al een klasse beter want een M16 komt niet door een cat 3 heen op 50 meter een normale AK wel. Maar je kan er gewoon standaard .22 in doen, maakt niet uit, rack en trekker overhalen en het is boem, zoals dat hoort, want het zijn doodgewone Khalashnikovs maar dan in .22LR. Het grappige is dat je nu volop kan trainen met el cheapo .22 ammo, want je kan het gassysteem stellen op shoddy loads zodat je nog steeds semi-auto hebt, het drukventiel regelt de boel. Dus met rotte ammo kan je nog prima schieten, en gezien het gebruik is dat ook nuttig want we zijn niet bezig met een schoonheidcompetitie maar het is dan echt oorlog nietwaar dus moet het ding het domweg altijd doen zelfs als je er antieke .22LR rounds instopt werkt het. De kiddo's hadden intussen ook een raptor ontdekt en we hoorden dat ze een rondje aan het maken waren terwijl mama op het terras zat aan een icetea. Leuke speeltuin hier zeg, en die twee kropen een rapor in en stegen gewoon op met dat ding, ik raakte bijna in paniek, maar een van de kids hier zij dat het een speciale was die gewoon wat rondjes deed en je mocht ook zelf wat sturen en hij kwam vanzelf weer terug. O ja, en wat ballern met de boordkanonnen, en al snel hoorden we de lerp van de railgun snerpen. Yeps, ook die knop hebben ze ook al gevonden. Is dat niet gevaarlijk dan? Nee, want ook dat wordt op afstand gestuurd en kunnen alleen binnen vaste grenzen iets doen. Maar schieten is maar op een plek mogelijk en als ze er verkeerd voor zitten moeten ze het over doen tot ze het vliegtuigje op het lijntje hebben zitten ze goed er buiten gaat een belletje, net als de ILS in een normaal vliegtuig, dat kan niet fout, bovendien zit er een echte piloot online die de boel radiografisch beheerst. Vast een slimme computer in dat ding. Best wel ja, en we lieten het daar verder bij. Nou, hoe beviel Raton? vroeg ik toe ik het stel thuis bracht. De kids waren dolenthousiast natuurlijk. We praattten nog even na wat er daar allemaal veranderd was. Ja, de boel lag een paar jaar geleden bijna op z'n gat zoals je weet maar dat mocht niet gebeuren dus hebben we er heftig in geinvesteerd met extra accomodate een shoot 'm up game en summers camp, initieel voor militiakids, maar later was iedereen welkom omdat er capaciteit genoeg was en door die game kwamen er allengs meer mensen ook, en ook omdat de prijzen omlaag gingen, want die waren echt wel aan de forse kant. En samen met de oude en een paar nieuwe sponsoren kost de ammo ook niet veel zodat ook dat niet echt meer een hinderpaal is voor Joe Average die er met de familie een weekje heen wil. En alles bijelkaar zit men nu een paar ticks boven break-even. Ja dat hoorden we maar Chatbox TV was ons wel voor en is een stevige concurrent om eyeballs want de affiliates beginnen vervelend te doen, en straks houden we alleen internet nog over. Geen punt hoor, je kan binnenkort zo Chatbox TV op met het hele programma. Is het goed dat ik Ashley je telefoonnummer geef voor een afspraak? En wie gaat zich met de inhoud bemoeien? Niemand! en je mag *bliep* zeggen ook nog. coast to coast 24/7 op een flink aantal satelietchannels die iedreeen gratis kan ontvangen. er zijn maar twee reclameblokken per uur, ieder van drie minuten, en dat is de enige eis qua programmering geen *blieping* ads in de show zelf, en ad tarieven zijn uiterst concurrerend van prijs maar ads zijn meestal gratis als ze een ideeel doel dienen en je niks willen aansmeren, echte commercials betalen matuurlijk. Maar ik neem aan dat je Chatbox kent. Best wel ja, de kids kijken er altijd naar, en we zijn eindelijk ook af van gejengel dat ze nieuwe stuff willen die ze in de commercials zagen. Yeps, die junk eruit heb ik als harde eis gesteld, en ik trek bij de eerste op kids gerichte commercial de stekker eruit. Dat was even wennen voor ashley want ze was gewend om de drie minuten die commerciele junk te zien. Ja, het was echt anders, maar de kids leren er wel wat mee. Dat was de bedoeling ook, de ouwelui zijn niet meer op te voeden, kids kan je nog wel wat bijbrengen. Maar die sateliet is nieuw en gaat over een tijdje pas uitzenden want al die cable lui miepen te hard dat Chatbox van de cable moet en ze zijn in de meerderheid, nou ja dan krassen we toch gewoon op. Maar ze rekenen even buiten de waard dus. Het contact was snelgelegd en er vlogen een load aan ideeen over tafel en met meer dan genoeg channels en een eigen satelliet was het slechts een kwestie van een uplink maken. Kosten? niks! maar geen reclame buiten de twee blokken, dat is eigenlijk de enige eis. Nou ja we hebben eigenlijk maar een paar echte commercials van de sponsors van het programma, de rest is vooral voor ideële doelen yeps, ik ken het format maar je hebt 6 minuten voor commercial exploitatie en je airtime kosten zijn nihil, wat nu ? hahahahahah, ik vat het nu ja. Het gaat al beroerd genoeg, dus die tijd kunnen we vast wel gewoon wat verdelen en weggeven aan de lui die ons altijd al gesteund hebben en de soft infomercialclips zijn geen punt natuurlijk maar je had al geen harde commercials in je normale programma. Want er is een verschil tussen echt harde commercials en een meer soft appproach, van kijk eens wat leuke junk met een normale uitleg, je hebt 24 uur per dag tenslotte, dus een kwartier eddy eagle elke dag kan ook. Want nu hebben we zelf een en ander gemaakt voor de kids. Ja, heb ik gezien, maar dat zag er gelikt uit hoor. Yeps, Ashley en Brandy zijn vakbekwaam, en ze hebben en hele staf en die kan je vast ook wel voor je karretje spannen. Ja we zitten inderdaad op de zelfde golflengte maar dan met ieder een eigen focus. Maar je moet het maar met die hele bende doorspreken verder, want voor zover ik weet zitten de channels nog lang niet vol. Dat was een vruchtbaar dagje en nam contact op met Ashley. Ja, best wel een idee want ze hebben inderdaad problemen met de commerciele stations die onder druk staan om ze eraf te gooien net als chatbox TV, en al dat gedoe komt uit DC uiteraard. Ok, ik mag je een apart nummer geven zodat je afspraken kan maken, dit is geen publiek nummer hoor. Weet ik, want ik had het al. Oh? hah, ik ben vroeger al eens met Mandy op stap geweest voor reportages, vandaar dat ik het heb. Oh, prima, ik had gevraagd ik het het mocht geven overigens. Zo hoort dat ook, nietwaar, maar we regelen het verder wel. Maar hoe kom jij daar nu op terecht. Oh maar aanleiding van vrijdagavond met dat militia item en de .22's. Ben vandaag met de missus en de kids naar raton gevlogen voor een private demotje van de nieuwe speeltjes. Was dat wel slim? Ja, allies moet je niet vernaggelen met dat soort stuff, maar hij weet dat het niet voor on-air is. Ok, ik check maar even. Prima, niets mis mee hoor, ook ik schiet op z'n tijd een bok. Ja, ja maar dan loop je wel in een bos. Welnee, aan de bridge tafel is dat ook normaal. ehhhh, Oh!!!! Hahahahhahahahah Maar goed, je hoort wel wat eruitgekomen is. Maar de infomercials mogen wel wat coulance toch, ja? yeps, heb het daar wat vaagjes over gehad, maar dat is verder jullie pakkie an hoor, je weet zelf wel wat peddling is maar de sector kan best wel een duwtje hebben, dus laat ik dat verder aan jullie over. Ok, want ik ken jouw aversie van commercials, maar helemaal zonder kan niet hoor, er moet nog steeds wel wat verdient worden. Ja ja, ik kijk dan ook bijna nooit TV, want dat is veel beter voor mijn humeur. Hahahahhahahaha Met dit laatste stuk was de boel in Hick-country wat mij betreft gedaan, de eco-stuff was ook rond en er waren diverse helpers en voorlichtsters onder de TB die daar verder handen en voeten aan zouden geven. Onderweg merkte ik op, nou Sue, wat denk je, ze redden het nu verder wel. Hmmm, een handvol normalen in een heel gekkenhuis met een getikte directie? Yeps, dat gaat vast heeeeeel lang goed hoor. Je klinkt niet echt enthousiast over wat we daar gedaan hebben. Nee, dat is het niet, er is echt veel gedaan en alle voorwaarden zijn aanwezig om er wat van te maken, het is deels ook jouw model en past prima daar en gaat in hick country best wel werken en overal met wel een iets andere tweak, maar dat kan allemaal. Maar je bent weer eens wat vergeten. Vast wel, maar dat is vast geen wereldschokkend iets dan. Nee, iets erg simpels eigenlijk en je kan het in een spreekwoord vatten. Ik kan er niet een verzinnen. We zijn een met Ayla, en toch zie ik het niet hoor. Hah, dit zit in mijn laadje hoor. Oh ja, we hebben laadjes tegenwoordig he. Yeps, ik vondt het echt veel te eng om niet een bugoutbaggy te hebben. Damned, Ayla, eigenlijk had ze echt wel het goede idee of maal ik nu? Nee, ze had gelijk, iedereen heeft z'n eigen plekje nodig, zelfs als we unifyen, maar dat doen alleen jullie twee, Mutti en Danka zitten oppervlakkiger in dat net. Pffrtt, ja, want er zijn zaken waar pappies niets van willen weten. En zo hoort het ook, zei Su. Maar goed, wat ben ik vergeten. Jeśli ma chęci lub szczera z gówna nie wykręcisz oficera. Want kijk maar eens naar de structuur daar. Je hebt de Sheriffs en een partij TB en Belles, de rest zijn volgers. Maar herding cats is makkelijker, maar alle kids worden al wat ouder en snappen wel wat meer zaken, maar die zitten voorlopig op het schellinkje. Kleinere probleempjes kunnen de sheriffs samen met de militia aan met assistentie van de paar Belles, en een aantal zijn ook al deputized. Maar als er wat groters aan de hand is wordt het lastiger, en we hopen erop dat de Belles dan wat relatieve orde in de chaos kunnen houden. Maar het zijn geen stafofficieren dus dat gaat wel wat gehannes worden. Ik kan me niet voorstellen dat Danka dat over het hoofd gezien heeft. Nee, maar het alternatief wil je ook niet, want dan heb je een heel regiment aan politruks rondvliegen met raptors. Hmm, een heel wankel evenwicht dus? Eigenlijk wel, maar er wordt een oogje op gehouden, maar Daisy bemoeit zich niet al te veel met de boel, behalve onderwijs en wat examens voor de kids. Wie is Daisy? Ah, een extra AI die ik erbij gehaald heb voor Hick-country en Daisy, alsin Daisy Duke, vondt ik wel een gepaste naam. Want Skadi is er tenslotte voor alle normale defensie taken. Meer AI's hier? Yeps, kleintjes die Lau en An op chattri gevonden hebben, al wat oudere types maar met een module upgrade prima inzetbaar voor specifieke taken, zoals cleptopatra die de schraapstertjes in New-York een handje helpt. Passende naam, dat wel ja. Maar hoe denken jullie vijf erover dat Trude naar Zürich is verhuist? Oh, dat zat er dik in hoor, en wij wisten het allang en hebben er ook al veel over gepraat voordat het besluit viel hoor, en voor jou was het ook niet echt een verassing toch? Nee, dat niet, maar we hebben wel vijf blagen, ja, en dit soort zaken geeft bijna altijd wat vervelende bijwerkingen. Yeps, maar alleen bij normale mensen, en onze familie is verre van normaal, al doen jullie je best om het zo normaal mogelijk te laten lijken, voor arbitraire waarden van normaal natuurlijk. Maar, we zijn echt wel vaak genoeg in Zürich en jij vast ook want je hebt geen vijf kids samen als je elke dag ruzie hebt. Nou, Su, vergis je daar niet in, die gezinnen bestaan echt. Maar je hebt gelijk we zijn een hechte familie. Maar zoiets heb jij al eens eerder vertelt toch, al was dat in een wat andere context. Oh ja, vijf kids, drie moeders en haalt dan een ex en een sidekick in huis. Zoiets ja, en dat is heel normaal allemaal nietwaar. Maar je zorgen over ons maken is niet nodig, maar dat lukt je vast niet, niet dat we dat erg vinden hoor. Maar gelukkig wordt het wel allemaal wat rustiger nu en is er genoeg tijd om aan leuke dingen te basteln, want daar is nooit echt wat van terecht gekomen. Dat is waar, hoog tijd om weer even met pensioen te gaan dus. Hah, ijdele hoop volgens mij, maar we kunnen een poging wagen, ja. Eh, ben je niet wat jong om nu al met pensioen te gaan? Welnee, als Rich Bitches kunnen we ons dat veroorloven, dus voorlopig even geen woeste usurpatoire plannen graag, Uwe Keizerlijke Majesteit! Hahahahahhahaha